1. Name Surname

: Gül Esra Atalay

2. Date of Birth

: 02.10.1979

3. Title

: Doç. Dr.

Contact Information

: gulesra.coskun@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Sosyoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2002
Graduate Radyo, TV, Sinema Yeditepe Üniversitesi 2008
Doctorate Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 2014

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Associate Professor İletişim Çalışmaları Üsküdar Üniversitesi 2020
Lecturer Gazetecilik Nişantaşı Üniversitesi 2014

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. YENİ MEDYADA GAZETECİLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNE DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA, Demet Ünal, 2019.
 2. Mobil telefonların dönüşümünün toplumdaki rolü, Haşim Nizar Günürün, 2019.
 3. Sosyal Medyada İmahj Yönetimine Dair Nitel Bir Araştırma, Hüseyin Oktay, 2020.
 4. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DİJİTAL OYUNLAR ile DIŞ MEKÂN OYUNLARI ARASINDAKİ TERCİHLERİ: ÖĞRETMENLERİN GÖZLEMLERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI, Lara Kırmusaoğlu, 2020.
 5. SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKALARI, Sadık Ahmet Çavuşoğlu, 2020.
 6. LGBTİ+ BİREYLERİN ALTERNATİF MEDYA KANALLARINI VE SOSYAL MEDYAYI KULLANIŞ BİÇİMLERİ ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA, Eser Karataş, 2020.
 7. TÜRKİYE’DE MEDYA OKURYAZARLIĞI VE GELECEĞİ, Cihan Özmen, 2020.
 8. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN MEDYADA YER ALIŞ BİÇİMİ: EMİNE BULUT CİNAYETİNE DAİR HABERLERİN SÖYLEM ANALİZİ, İlkin Altınok, 2020.
 9. SEOHABERCİLİĞİNİN DİJİTAL HABERCİLİĞİ KULLANICI, OTURUM VE SAYFA GÖRÜNTÜLENMESİ ETKENLERİ ÇERÇEVESİNDE ŞEKİLLENDİRMESİ, Kubilay Kos, 2020.
 10. TÜRKİYE’DE BOŞANMIŞ KADINLARA YÖNELİK ALGININ SOSYAL MEDYADA YENİDEN ÜRETİMİ, Hediye Yorulmaz, 2020.
 11. SİBER GÖÇ: DİJİTAL YERLİLERİN FACEBOOK’U TERK ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Sena Özşirin, 2020.
 12. DİJİTAL ÇAĞDA DEĞİŞEN NORMLAR, AŞINAN DEĞERLER: SOSYAL MEDYA DİLENCİLİĞİ, Eda Gedikoğlu, 2020.
 13. Medya Okuryazarlığı Bağlamında Dijital Oyun Kültürüne Bakış, Büşra Şerbetçi Hamiş, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Gedikoğlu E., Atalay G. E., Çevrimiçi Disinhibisyon Etkisi İle Değişen Normlar, Aşınan Değerler: Sosyal Medya Dilenciliği, Yeni Medya, (2021), 2021(10), 107-136, .
 2. Atalay G. E., Sanal Dünyanın Görgü Kuralları: Netiket, Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, (2019), 1(2), 3-13, .
 3. Atalay G. E., Pehlivan B. M., Attitudes Towards Press in Today’s Turkey: How Death Thoughts and Political Tendencies Effect Support for Free Press and Free Speech, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019), 11(18), -, https://doi.org/10.26466/opus.557391.
 4. ATALAY G. E., BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019), 2(2), 45-54, https://doi.org/10.30692/sisad.440148.
 5. Atalay G. E., Enformasyon Anarşisi ve Gazeteciliğin Dönüşümü: Panama Belgeleri, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE), (2019), (), 143-157, .
 6. ATALAY G. E., Sosyal Medya ve Çocuk: “Babishko Family Fun TV” İsimli Youtube Kanalının Eleştirel Bir Analizi, Erciyes İletişim Dergisi, (2018), özel sayı(1), 179-202, https://doi.org/10.17680/erciyesiletisim.484856.
 7. Atalay G. E., Dijital Çağda Marshall McLuhan’ı Yeniden Düşünmek: Bir Uzantı ve Ampütasyon olarak Yeni Medya Teknolojileri, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, (2018), 4(6), 27-48, .
 8. , Aestheticizing the Downfall of Industrial Capitalism: Jim Jarmusch’s Tale of Intellectual Vampires in Zombies’ World, CINEJ, (2017), 6(2), 32 - 48, .
 9. ATALAY G. E., Şiddeti Haber Yapmak: Gazeteciler ve Travma, Marmara İletişim Dergisi, (2017), (28), 21 - 32, https://doi.org/10.17829/midr.20172833775.
 10. Pehlivan B. M., Atalay G. E., Aestheticizing the Downfall of Industrial Capitalism: Jim Jarmusch’s Tale of Intellectual Vampires in Zombies’ World., CINEJ, (2017), 6(2), 32-48, .
 11. , USE OF MULTIMODAL CRITICAL DISCOUSE ANALYSIS IN MEDIA STUDIES, The Online Journal of Communication and Media, (2015), 1(3), 40 - 43, .
 12. , Function of Humor and Irony as a Manner of Political Opposition, Humanities and Social Sciences Review, (2014), 3(04), 91 - 103, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Pehlivan B. M., Atalay G. E., , V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, (03.12.2021), İstanbul, Türkiye
 2. Atalay G. E., Pehlivan B. M., , V. New Media Conference - International Conference on Digital Inequality, (03.12.2021), İstanbul, Türkiye
 3. Atalay G. E., , TESAM 4. Sosyal Bilimler Kongresi, (08.04.2021), Online
 4. Atalay G. E., , 5th International Mediterian Social Sciences Congress, (18.06.2019),
 5. Atalay G. E., , 3 rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, (20.04.2019),
 6. Atalay G. E., , 3rd International Media Studies Symposium, (01.11.2018),
 7. Atalay G. E., , Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu, (10.05.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Atalay G. E., Koronavirüse Karşı Önlem Olarak Maske Kullanımı ve Kişilerarası İletişim, (2021), ISBN: 9786257606073.
 2. Atalay G. E., Toplumsal Cinsiyet Rollerine Dair Toplumsal Baskının Sosyal Medya Mecralarındaki Tezahürü: Siber zorbalık, (2020), ISBN: 978-625784542-7.
 3. ATalay G. E., Kültür Bozumu ve Alternatif Medya Olanağı Olarak Zaytung Haberleri, (2020), ISBN: 978605281893-0.
 4. Atalay G. E., Critical Global Semiotics:Understanding Sustainable Transformational Citizenship, (2019), ISBN: 9780367076986.
 5. Atalay G. E., Netiquette in Online Communications: Youth Attitudes towards Netiquette Rules on New Media, (2019), ISBN: 978-3-631-77980-4.
 6. Atalay G. E., Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler adlı kitapta bölüm: İkincil Sözlü Kültür Çağı: Walter Ong'a Yakından Bakış, (2019), ISBN: 978-605-7631-26-8.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Kınay K., Atalay G. E., Sosyal Medyada Trol Hesaplar ve Algı Yönetimi: COVID-19 Sürecinde Twitter’da Aşı Karşıtlığı, Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, (2021), 3(2), 56-63, .
 2. Atalay G. E., Yeniçeri Z., Pehlivan B. M., Bağlam çöküşü: Sosyal psikoloji ve yeni medya perspektifleri., Nesne Dergisi, (2021), 9(20), 466-480, .
 3. Atalay G. E., Ağlarız Gülünecek Halimize: Neoliberal Sağ Popülist Politikalar ve Mizah-Sonrası Dönem, Doğu Batı, (2021), (96), 231-247, .
 4. AKBAŞ Ö. U., Atalay G. E., Geleneksel Kadınlık Rollerinin Sosyal Medyada Yeniden Üretimi: Kendine Yardım Temalı YouTube Kanallarına Yönelik Çok Modlu Eleştirel Söylem Analizi, Kültür ve İletişim, (2020), 23(45), 58-86, .
 5. Atalay G. E., Pehlivan B. M., Attitudes Towards Press in Today’s Turkey: How Death Thoughts and Political Tendencies Effect Support for Free Press and Free Speech., OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019), 11(18), 1996-2018, .
 6. Atalay G. E., Pehlivan B. M., Sadece Aşıklar Hayatta Kalır: Jim Jarmusch’un Eko Duyarlı Aşk Hikayesi, Pathos, (2019), (), 6, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Özşirin S., Atalay G. E., , 5. Ulusal Yeni Medya Çalışmaları Kongresi, (05.11.2021), Adana
 2. Kınay K., Atalay G. E., , 4th International Conference on Cultural Informatics, Communications & Media Studies, (20.05.2021), İzmir Online
 3. , , ULUSLARARASI KATILIMLI VI. SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU, (29.11.2020), Yeditepe Üniversitesi ( Online)

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. Atalay G. E., Propagandada Mizah ve İroni, (2019), ISBN: 9789753535816.

Book chapters published by national publisher

 1. Hamiş B. Ş., MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜNE BAKIŞ, (2021), ISBN: 978-625-7647-.
 2. Atalay G. E., SOSYAL MEDYA VE EDEBİYAT İLİŞKİSİNDE İKİ SORUNLU ALAN: SOSYAL MEDYA EDEBİYATI VE EDEBİYATIN SOSYAL MEDYASI, (2021), ISBN: 9789755749822.
 3. Akgül K. P., Çetin N., Atalay G. E., Yıldız F., Pehlivan B. M., Ünal A. T., Kesgin Y., Aytekin M., Karataş E., Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, (2020), ISBN: 978-625-7845-42-7.
 4. Atalay G. E., Akhuy N. K., CANDAN T., ÇOBAN G., GÜNEŞ Z., “Son Beş Yılda Türkiye’de Boşanmalara Etki Eden Bir Faktör Olarak Yeni Medya Teknolojileri ve Sosyal Medya”, (2019), ISBN: 978-625-7783-01-9.
 5. Atalay G. E., Karanlık Sosyal Ağlarda Haber Paylaşımı ( Dijital Çağda Habercilik) Ed. Zafer Özdemir, Aysel Çetinkaya, (2019), ISBN: 9789753535618.

8. Projects

 1. Atalay G. E., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Gepetto The Internet of Truth ( Teyit.org destekli), Danışman, (Tamamlanma Tarihi :25.06.2020),

9. Administrative Duties

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - İLİMER (2021-Continues)
 2. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center - İLİMER Müdür Yardımcısı (2019-2020)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Yayın Kurulu Üyeliği (2019-2020)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2018-Continues)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2020-2021)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu (2020-Continues)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-Continues)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-2019)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-2019)
 11. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE GELİŞTİRME KULÜBÜ (2019-2020)
 12. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - YENİ MEDYA KULÜBÜ (2018-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

 1. İstanbul Aydın Üniversitesi, 2. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Yarışmasında 2. Ödülü Halit Aydın Bilim ve Araştırma Yarışması- Türkiye’de Son Beş Yılda Boşanmalara Etki Eden Bir Faktör Olarak Yeni Medya Teknolojileri ve Sosyal Medya Araştırma Projesi Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay ve öğrencileri Nihal Koncu Akhuy, Tugay Candan, Gülseren Çoban ve Zehra Güneş’le birlikte yapmış oldukları “Türkiye’de son beş yılda boşanmalara etki eden bir faktör olarak yeni medya teknolojileri ve sosyal medya” başlıklı araştırma, İstanbul Aydın Üniversitesinin düzenlediği 2. Halit Aydın Bilim ve Araştırma Yarışmasında ikincilik ödülü almaya hak kazanmıştır., (2018)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Sosyal Medya Psikolojisi (Doctorate) - 1 Group 3 0 3
Yeni Medya ve Alternatif Gazetecilik (Master) - Group 1 3 0 34
Sosyal Medya ve Çocuk (Undergraduate) - Group 1 3 0 62
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 12
Genel Sosyoloji (Undergraduate) - Group 3 3 0 539
Fall Yeni Medya ve Algı Yönetimi (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Yeni Medya Okuryazarlığı (Master) - Group 1 3 0 24
Sosyal Psikoloji (Undergraduate) - Group 7 3 0 603
Netiket (Undergraduate) - Group 1 3 0 56
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 12
2019-2020 Spring Yeni Medya ve Alternatif Gazetecilik (Master) - Group 1 3 0 23
Genel Sosyoloji (Undergraduate) - Group 6 3 0 645
Sosyal Medya ve Çocuk (Undergraduate) - Group 1 3 0 49
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 19
Fall Yeni Medya Okuryazarlığı (Master) - Group 1 3 0 32
Netiket (Undergraduate) - Group 1 3 0 71
Sosyal Psikoloji (Undergraduate) - Group 4 3 0 374
İletişim Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 62

Created: 20.01.2022