1. Name Surname

: Fehmi AĞCA

2. Date of Birth

: 20.04.1958

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: fehmi.agca@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1988
Graduate Siyasi Tarih ve Ulusal Güvenlik Kara Harp Akademisi 1991
Doctorate Avrupa Çalışmaları Dokuz Eylül Üniversitesi 2007

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Lecturer Uluslararası İlişkiler International Balkan University 2008

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. , International Cooperation on Law against Terrorism: The Harmonization of Anti-terror Laws of Turkey and Macedonia, IUS Journal of Social Sciences, Inquiry,, (2016), 2(1), 81 - 90, .
 2. , What is Expected for the Future of Iraq and Syria, IBU Journal Of Social and Human Sciences, Volume, (2014), 1(2), 73 - 84, .
 3. , The Effect of Syrian Crises on the Transformation and Integration of the Middle East, Bilge Strateji Dergisi, (2013), 5(8), 95 - 117, .
 4. , Türkiye’nin Makedonya’nın AB ile Bütünleşmesine Katkıları, Hikmet Dergisi, (2010), 8(15), 54 - 64, .
 5. , Batı Balkanların Geleceğinde Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Rolü, Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, (2010), 5(1), 45 - 65, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Ağca F., , 5. ASSAM Uluslararası islam Birliği Kongresi, (18.12.2021), İstanbul - Türkiye
 2. Ağca F., , 4. ASSAM İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, (12.12.2020), İstanbul
 3. Ağca F., , 4. ASSAM İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti, (12.12.2020), İstanbul
 4. , , ASSAM " Uluslararası İslam Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti Kongresi", (19.12.2019), İstanbul - Türkiye
 5. Zelka M., Ağca F., , ASSAM "İslam Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve EsasIarının Tespiti” Kongresi, (19.12.2019), İstanbul - Türkiye
 6. ZELKA M., AĞCA F., , ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE, (19.12.2019),
 7. , , ASSAM İslam Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti Kongresi, (19.12.2019), İstanbul - Türkiye
 8. , , ASSAM Uluslararası " İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler" Kongresi, (01.11.2018), İstanbul - Türkiye

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. , Dynamics of Political Changes (Revised Second Editon), (2015), ISBN: ISBN 978-608-65137-3-3..
 2. , Current Issues in Management, (2010), ISBN: ISBN: 978-608065137-0-2..

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. , Avrupa Birliğinin Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiyenin Konumu, (2010), ISBN: ISBN 978-605-4220-21-2..

Book chapters published by national publisher

 1. , Turkish Albanian Macedonian Relations: Past, Present and Future, (2017), ISBN: ISBN: 978-605-88676-2-8.
 2. , Resilkroad, (2014), ISBN: ISBN: 978-6056203879.
 3. , Avrupa Akdeniz Ortaklığı - Mare Nostrum’dan Bir Arada Yaşamaya, (2007), ISBN: ISBN: 978-975-441-241-3.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (2018-2018)
 2. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (2018-2019)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı (2020-2021)
 4. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - PAMER (2019-Continues)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 81-90 Öğrenci Danışmanlığı (2019-2020)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 61-70 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
 7. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2018-2019)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2020-2021)
 9. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - DİJİTAL DÖNÜŞÜM KULÜBÜ (2018-2020)
 10. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - ORGANİZE İŞLER KULÜBÜ (2018-2020)
 11. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 1-10 Öğrenci Danışmanlığı (2017-2018)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Geçmişten Geleceğe Avrupa Bütünleşmesi (Master) - Group 1 3 0 19
European Integration Process (Undergraduate) - Group 1 3 0 51
Graduation Project II (Undergraduate) - Group 1 0 6 4
AB ve Türkiye (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 6
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 0 6 7
University Culture II (Undergraduate) - Group 1 0 2 110
Fundamental Concepts of Law (Undergraduate) - Group 1 3 0 113
International Law (Undergraduate) - Group 1 3 0 55
Fall University Culture I (Undergraduate) - Group 1 0 2 84
Anayasa Hukuku (Undergraduate) - Group 1 3 0 59
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 0 6 5
Constitutional Law (Undergraduate) - Group 1 3 0 64
International Organizations (Undergraduate) - Group 1 3 0 52
Graduation Project I (Undergraduate) - Group 1 0 6 4
2019-2020 Spring University Culture II (Undergraduate) - Group 1 0 2 70
Fundamental Concepts of Law (Undergraduate) - Group 2 3 0 86
International Law (Undergraduate) - Group 1 3 0 50
European Integration Process (Undergraduate) - Group 1 3 0 42
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 0 6 5
Fall Anayasa Hukuku (Undergraduate) - Group 1 3 0 69
History of Civilizations (Undergraduate) - Group 1 3 0 71
Constitutional Law (Undergraduate) - Group 1 3 0 62
International Organizations (Undergraduate) - Group 1 3 0 39

Created: 20.01.2022