1. Adı Soyadı

: F. Gökben HIZLI SAYAR

2. Doğum Tarihi

: 22.03.1975

3. Unvanı

: Prof. Dr.

İletişim Bilgileri

: gokben.hizlisayar@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İngilizce Tıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999
Yüksek Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Başkent Üniversitesi 2005
Doktora

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Prof. Psikiyatri Üsküdar Üniversitesi 2020
Doçentlik Erişkin Psikiyatri Üsküdar Üniversitesi 2015
Dr. Öğretim Üyesi Psikiyatri Üsküdar Üniversitesi 2012

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. SANAT TERAPİSİ PROGRAMININ EVLİ BİREYLERİN EVLİLİK ÇATIŞMASI, EVLİLİK UYUMU VE MUTLULUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ, Betül Ak Örnek, 2024.
 2. Obsesyonlar ile Travmatik Yaşantıların İlişkisi, Berk Çağlayan, 2024.
 3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE YALNIZLIK İLİŞKİSİ, Melisa Yesarioğlu, 2023.
 4. Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmalarının Duygu Düzenleme Becerileri Ve Aleksitimi İle İlişkisinin İncelenmesi, Merve Fener, 2023.
 5. EVLİ VE 3-6 YAŞ ARASI ÇOCUK SAHİBİ OLAN EBEVEYNLERİN AİLE İŞLEVSELLİĞİ VE EVLİLİK UYUMUNUN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMU İLE İLİŞKİSİ, Eda Nur Keçeci, 2023.
 6. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, Eylem Türker, 2023.
 7. Davranım Bozukluğu Gösteren Çocukların Ebeveynlerinde Psikoeğitim, Müna Talip, 2022.
 8. Pandemi Sürecinde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Duygu Düzenleme Güçlüğü, Rabia Yıldız, 2021.
 9. Montessori sistemi ile verilen eğitimin 48-72 aylık okul öncesi öğrencilerinin öz düzenleme beceri düzeyine etkisinin incelenmesi, Fatma Şule Aygün, 2020.
 10. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Annelerinde Algılanan Sosyal Destek , Problem Çözme Becerisi ve Depresyon İlişkisi, Buket Zengin, 2020.
 11. Sosyal Kaygı ve Kaçınma Davranışlarının Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi, Çağrı Akyol Çevirir, 2020.
 12. Tedaviye dirençli olan ve olmayan kronik OKB hastalarında aleksitimi düzeylerinin karşılaştırılması, Zeynep Onat Öğüt, 2020.
 13. Çocukların ve Ebeveynlerinin Mutluluk ve Umut Düzeylerinin Karşılaştırılması, Kübra Günay Cır, 2020.
 14. Evlilik Uyumunun Kişilik Özellikleri ve Eş ile Çatışmada Benimsenen Yöntem ile İlişkisi, Halil Bumin Bahar, 2020.
 15. Toplumda damgalama eğilimi ve hükümlülere yönelik sosyal mesafe ile ilişkili faktörler, Rasim Erez, 2019.
 16. SİLAH TAŞIMANIN BAĞLANMA BİÇİMİ VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLE İLİŞKİSİ, Oktay Çavuş, 2019.
 17. Doğu Anadolu'da Alkol Kullanımı ile Bağlanma ve Kişisel İyi Oluş Düzeyi İlişkisinin İncelenmesi, Berivan Naz Alır, 2019.
 18. Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Kumar Bağımlılığı ile Psikolojik Belirtilerin İlişkisinin İncelenmesi, Berna Baydil, 2019.
 19. İç Anadolu Bölgesi'nde sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Beyza Yüksel, 2019.
 20. İç Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, Burak Sunkur, 2019.
 21. Marmara Bölgesi'nde Dijital Oyun Bağımlılığının Psikolojik Belirtilerle Olan İlişkisi, Kübra Mete, 2019.
 22. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ve Aleksitimi İlişkisi, Merve Gören, 2019.
 23. Madde Bağımlılığı'nın Psikolojik Semptomlar ve Aleksitimi ile İlişkisi, Metehan Şenocak, 2019.
 24. Anadolu Bölgesi'nde Oyun Bağımlılığının Psikolojik Belirtilerle Olan İlişkisinin İncelenmesi, Okan Dursun, 2019.
 25. Parasosyal Etkileşimin Bağlanma, Yetişkin Ayrılık Anksiyetesi ve Parasosyal Ayrılık ile İlişkisi, Şeyma Önder, 2019.
 26. Doğu Marmara bölgesinde sosyal medya bağımlılığı ile kişisel iyi oluş ilişkisi, Afra Ahbap, 2019.
 27. The Relationship of Interpersonal Style, Percieved Social Support, Mental Well-Being, and Quality of Life in Parents of Children with Special Needs, Cansu Ertan, 2019.
 28. Akademisyenlerdeki İş Doyumunun Sosyal Beceri ile İlişkisinin İncelenmesi, Ebrar Yıldız, 2019.
 29. Akdeniz Bölgesi'nde sigara bağımlılığı ile pozitif - negatif duygu ilişkisinin incelenmesi, Elif Kocaman, 2019.
 30. Doğu Anadolu Bölgesinde sosyal Medya Bağımlılığın Psikolojik İyi Oluş ile İlişkisi, Rabia Üçeş, 2019.
 31. Batı Karadeniz bölgesinde sigara bağımlılığı ile bağlanma özellikleri ve kişisel iyi oluş ilişkisinin incelenmesi, Hülya Aydın, 2019.
 32. Akdeniz ve Ege Bölgesinde Sigara Bağımlılığı ile Pozitif ve Negatif Duygudurum İlişkisinin İncelenmesi, Şenay Dayan, 2019.
 33. GENÇ YETİŞKİNLERDE EBEVEYNE DUYGUSAL ERİŞEBİLİRLİK VE ALGILANAN EBEVEYNLİK BİÇİMİNİN BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİ, Kübra Özkaya, 2019.
 34. Psikolojik Yardım Almanın Önündeki Pratik Engellerin İncelenmesi, Mehmet Can Açıkgöz, 2019.
 35. Marmara Bölgesinde cinsellik ve pornografi bağımlılığının psikolojik belirtilerle olan ilişkisi, Melika Çapkın, 2019.
 36. İstanbul'da Yeme Bağımlılığı ile Bağlanma Stilleri İlişkisinin İncelenmesi, Merve Paçacı, 2019.
 37. Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Alışveriş Bağımlılığı ile İlişkili Faktörler, Mübarek Aydın, 2019.
 38. Karadeniz Bölgesinde Alışveriş Bağımlılığı ve Psikolojik Semptom İlişkisinin İncelenmesi, Şura Yılmaz, 2019.
 39. Otizmli çocuğa sahip ebeveynlerde yaşam kalitesi ve ihmal istismar algısı, Şeyda Ertekin, 2019.
 40. Ege Bölgesi’ nde Alkol Kullanan Bireylerin Kişisel İyi Oluşları Ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gaye Göklü, 2019.
 41. Doğuştan ve sonradan görme engelli bireylerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırması, Yusuf Çağrı Ceylan, 2019.
 42. MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ ALKOL KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARIYLA VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Sude Yaşa, 2019.
 43. İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE SİGARA BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİ VE PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Beyza Yaz, 2019.
 44. KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNDE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZI İLE DANIŞMANLIK ÖZ-YETERLİĞİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ, Burçin Ustabaşı, 2019.
 45. Akıcı Konuşma Bozukluğu Olan ve Olmayan Yetişkinlerin Çocukluk Çağı Travmaları Bakımından Karşılaştırması, Sevim Yılmaz, 2019.
 46. SOSYAL FOBİ BELİRTİ DÜZEYLERİ İLE KENDİNE YANSITMA VE İÇGÖRÜ İLİŞKİSİ, Serap Şahin Taşçı, 2019.
 47. EVLİLİK DOYUMUNUN DOĞUM YAPMA KORKUSU ÜZERİNE ETKİSİ, Nebile Topçu, 2019.
 48. PSİKOLOJİK YARDIM ALMAYA İLİŞKİN TUTUMLARIN BENLİK SAYGISI VE FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUMLAR İLE İLİŞKİSİ, Murat Temiz, 2019.
 49. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Duygudurum İlişkisinin İncelenmesi, Cemre Hazal Çevik, 2019.
 50. Ege Bölgesi'nde Alkol Kullanımı ile Aleksitimi ve Psikiyatrik Belirti İlişkisi, Deniz Dirin, 2019.
 51. Anadolu'da Kumar Bağımlılığı ile Psikolojik Belirtilerin İlişkisinin İncelenmesi, Sena Çalın, 2019.
 52. DOĞU MARMARA BÖLGESİ’NİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI VE POZİTİF VE NEGATİF DUYGU DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Zeynep Aygün, 2019.
 53. Karadeniz Bölgesi’nde Alkol Kullanan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sena Kuyumcuoğlu, 2019.
 54. Doğu Anadolu Bölgesinde Yeme bağımlılığı ve Pozitif negatif duygurumların incelenmesi, Osman İcil, 2019.
 55. Karadeniz Bölgesi’nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Büşranur Keleş, 2019.
 56. DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE SİGARA BAĞIMLILIĞI OLAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ VE PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Ali Işıktaş, 2019.
 57. Doğu Marmara Bölgesi’nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkinin İncelenmesi, Afra Yadigar Terzi, 2019.
 58. İstanbul Bölgesi’nde Yeme Bağımlılığı İle Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Özge Bedir, 2019.
 59. BATI MARMARA BÖLGESİ’NDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, Aybüke Karataş, 2019.
 60. Genç Yetişkinlerde Ebeveyne Duygusal Erişilebilirlik ve Algılanan Ebeveynlik Biçiminin Başa Çıkma Tutumları ile İlişkisi, Ayşe Çörtük, 2019.
 61. AKDENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE BAĞLANMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, Burcu Beyler, 2019.
 62. YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ İLE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Büşra Boz, 2019.
 63. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Büşra Tutuş, 2019.
 64. AKDENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ, Canan Aksar, 2019.
 65. EGE BÖLGESİ’NDE YEME BAĞIMLILIĞI VE ALEKSİTİMİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, Cemile Sargın, 2019.
 66. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GENEL ERTELEME VE AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI İLE SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Ezgi Söylemez, 2019.
 67. BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA STİLLERİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, Ezgi Damla Erol, 2019.
 68. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BAĞLANMA STİLİNİN EBEVEYN DUYGU DIŞA VURUMU VE DÜRTÜSELLİĞİ İLE İLİŞKİSİ, Gül Yağmur Günay, 2019.
 69. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bağlanma Stilleri ile Ebeveyn Bağlanma Stilleri ve Ayrılma Anksiyeteleri Arasındaki İlişki, Fatma Demirtaş, 2019.
 70. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, Hatice Mehveş Onar, 2019.
 71. EGE BÖLGESİ’NDE ALKOL KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI VE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, İlayda Sezen, 2019.
 72. AKADEMİSYENLERDEKİ İŞ DOYUMUNUN ALGILANAN SOSYAL DESTEKLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, Merve Baş, 2019.
 73. Kocası Şehit Olan Kadınlarda Şehitlik Algısının Yas Sürecine ve Benlik Saygısına Olan Etkilerinin İncelenmesi: 15 Temmuz 2016 Örneği, Merve Korkusuz, 2019.
 74. Mikro İfadeler Tanıma Yeteneğinin Mikro İfadeler Eğitimi İle Geliştirilebirliği, Serkan Tunç, 2019.
 75. ANADOLU BÖLGESİNDE SİGARA BAĞIMLILIĞI BULUNAN KİŞİLERİN ALEKSİTİMİ VE KİŞİSEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Mihriban Taşpınar, 2019.
 76. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE SİGARA KULLANAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARIYLA ve KİŞİSEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Nazlı Dilayra Ayvalıoğlu, 2019.
 77. Doğu Marmara Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Pozitif ve Negatif Duygudurum İlişkisinin İncelenmesi, Nurcan Sönmez, 2019.
 78. AKDENİZ ve EGE BÖLGESİNDE MADDE KULLANIMI OLAN BİREYLERDE ALEKSİTİMİ VE POZİTİF-NEGATİF DUYGU DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Rüveyda Ata, 2019.
 79. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BAĞLANMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Şeyda Ak Kansız, 2019.
 80. DOĞU MARMARA BÖLGESİ’NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ, Tuğçe Bilgin, 2019.
 81. İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE YEME BAĞIMLILIĞI BULUNAN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SEMPTOMLARININ İNCELENMESİ, İnci Nur Ülkü, 2019.
 82. Bağlanma biçimleri ile duygu düzenlemede güçlük arasındaki ilişkinin incelenmesi, İnji Majidli, 2018.
 83. Anne baba ile iletişimin, yakınlığın ve rol bilincinin ergenlerdeki benlik algısı ile birliktelik derecesi, Gülkan Gül, 2018.
 84. Uyku Bozukluklarının Zaman Perspektifi ile İlişkisi, Tuğba Şahbaz, 2018.
 85. Bağlanma biçimleri ile duygu düzenlemede güçlük arasındaki ilişkinin incelenmesi Investigation of the relationship between attachment styles and difficulty in emotion regulation, İnci Majidli, 2018.
 86. Bağlanma, somatizasyon ve duyguları ifade etme arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma The investigation of the relationships between attachment, somatization and expression of emotion: A research on university st, Hatice Yeşil, 2018.
 87. Sağlık çalışanlarının fark edilmeyen gebeliklerle ilgili farkındalık ve tutumları Awareness and attitudes of healthcare professionals on unperceived pregnancies, Banu Bostancı, 2018.
 88. Kişilerarası ilişkiler psikoterapisi eğitimi almanın, subjektif mutluluk, empati, duyguları ifade etme ve yakın ilişkilerde yaşantılar üzerindeki etkisinin incelenmesi The effects of interpersonal relationship psychotherapy training on subjective happines, Cansu Varol, 2018.
 89. Kadınlarda göç ve somatizasyon ilişkisi Migration and somatization relationship in women, Ayşe Öcal, 2018.
 90. Atatürk Havalimanı saldırısından 6 ay sonra personelde görülen travma sonrası stress belirtileri ve travma sonrası büyüme ile ilişkili faktörler Traumatic stress indicators in personnel 6 months after attack at Atatürk Airport and factors related to post-, Merve Elif Şahne, 2018.
 91. Yeme tutumlarının duygu düzenlemede zorluk ve dürtüsellik ile ilişkisi, Ali Yasin Kafes, 2018.
 92. Hemodiyaliz hastalarının eşlerinde depresyon, anksiyete düzeyleri ve stresle baş etme ilişkisi The correlation between depression, level of anxiety and coping with stress in hemodialysis patient spouses, Rahel Kareko Kampeyas, 2018.
 93. Pozitif psikoloji uygulamaları eğitiminin öğretmenlerin psikolojik sermaye ve öznel iyi oluş düzeylerine etkisi The effect of positive psychology practices training on teachers' psychological capital and subjective well-being levels, Diğdem Ilgaz, 2018.
 94. Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının kendini sabotaj ve erteleme davranışı ile ilişkisi The relationship between social anxiety, self-handicapping and procrastination behavior in university students, Neriman Hazal Söyleyen, 2018.
 95. Yurtta kalan ve ailesiyle birlikte yaşayan üniversiteli kız öğrencilerde uyku bozuklukları ve ilişkili faktörlerin incelenmesi Examine of the sleeping problems of university girls students staying in dormitory and living with their families and connected , Ecem Akgül, 2018.

6.2. Doktora Tezleri

 1. Cinsiyet Rollerinin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Düzenleyici Etkisinin İncelenmesi, Dilek Özkan, 2023.
 2. Stres ve Psikosomatik Belirtilerin Örgütsel Faktörlerle Modellenmesi, İlknur Uz, 2023.
 3. EMPATİ, DEMANS VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER, Fatma Ece Çetin, 2023.
 4. Covid-19 Bağlamında Uyarlanmış Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinin Bireylerin Depresyon, Salgın Hastalık Kaygısı ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Etkisi, Esra Noyan Ahlatçıoğlu, 2023.
 5. Dikkat Eksikliği Olan Yetişkin Bireyler İçin Bir Psikoeğitim Modeli, Yaşar Elif Kandaz, 2023.
 6. Kişilerarası Danışmanlık Eğitimi Yüz yüze ve Çevrimiçi Modülleri, Selen Tütüncü, 2021.
 7. Migren Tanısı Alan Bireylerde Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Modülü Geliştirilmesi, Selin Eryürek, 2021.
 8. Yetişkinlerin Çocukluk Döneminde Deneyimledikleri Annelik Algısı ile Yetişkin Dönem baş Etme Stratejileri ve Stres Algıları Arasındaki İlişki, Yasemin Ozan Şavkay, 2021.
 9. Şizofreni Hastalarında Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi ve Sanat Terapisi Uygulamalarının Depresif Belirti, Pozitif ve Negatif Belirti Düzeyleri Üzerine Etkisi, Volkan Demir, 2021.
 10. Bağlanma Temelli Duyarlı Ebeveynlik Psikoeğitim Modeli, Hande Sinirlioğlu, 2020.
 11. Bağlanma Kuramının Biyolojik İşaretlenmesi ve Bireyler Üzerindeki Fizyolojik Etkilerinin İncelenmesi, Selami Varol Ülker, 2020.
 12. Sınav Kaygısında Bilgisayarlı Bilişsel-Davranışçı Terapi’nin Etkililiği, Cumhur Avcil, 2020.
 13. Yeme Bozuklukları Psikoterapisinde EMDR Kullanımı, İrem Can EsenKaya, 2020.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Ülker S. V., Sümer B. N., Kence E. S., Sayar F. G. H., Psychophysiological Investigation of the Effects of Virtual Reality, the New Dimension of Retail Shopping, on Generation Z, International Journal of Human–Computer Interaction, (2024), (), , .
 2. Ecer K., Ulker S. V., Sayar G. H., Toward a More Circular Economy: Would Climate Change Worry Affect Preference for Recycled Products? A Psychophysiological Study, Sustainability and Climate Change, (2023), 6(6), 437-448, .
 3. Tan O., Tarhan N., Coban A., Baripoglu S. K., Guducu F., Izgi H. B., Hizli G., Ates O., Bulut H., Antidepressant Effect of 58 Sessions of rTMS in a Pregnant Woman With Recurrent Major Depressive Disorder, The Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry, (2023), 10(1), 69-71, .
 4. Balcı F., Ünübol H., Grondin S., Sayar G. H., Wassenhove V. v., Wittmann M., Dynamics of retrospective timing: A big data approach, Psychonomic Bulletin & Review, (2023), (), 1-8, .
 5. Ay T., Sayar G. H., Association between Metacognitive Beliefs and COVID-19 phobia in a community population: a cross-sectional study, Current Psychology, (2022), 2022(July), 1-11, .
 6. Ünübol B., Ünsalver B. Ö., Ünübol H., Sayar G. H., The prevalence and psychological relation of problem shopping: data from a large-scale sample from Turkey., BMC Psychology, (2022), 2022(10), 1-10, .
 7. Ünübol H., Sayar G. H., Prevalence and Sociodemographic Determinants of Substance Use in Turkey, European Addiction Research, (2021), (), 1-10, .
 8. Kircaburun K., Ünübol H., Sayar G. H., Çarkçı J., Griffiths M. D., Sex addiction in Turkey: A large-scale survey with a national community sample, Current Psychology, (2021), 2021(), 1-6, .
 9. Sancak B., Özer Ü., Kılıç C., Sayar G. H., Covid-19 related anxiety levels ın physicians: a preliminary study, Düşünen Adam, (2020), (), 1-20, .
 10. Kircaburun K., Ünübol H., Sayar G. H., Stavropoulos V., Griffiths M. D., Measurement, prevalence, and psychological risk factors associated with addictive food consumption: Development of a new food addiction scale and evidence from a national largescale sample, Journal of Behavioral Addictions, (2020), 9(), 1-18, .
 11. Ünübol H., Sayar G. H., Substance use and its risk factors in Turkey: a nationally representative sample study, Journal of Ethnicity in Substance Abuse, (2020), 2022(21-2), 476-498, .
 12. Uyulan Ç., Ergüzel T. T., Ünübol H., Sayar G. H., Çebi M., Asad M., Tarhan N., Major Depressive Disorder Classification Based on Different Convolutional Neural Network Models: Deep Learning Approach, Clinical EEG and Neuroscience, (2020), (), 1-9, .
 13. Ünübol H., Koç A. Ş., Sayar G. H., Stavropoulos V., Kircaburun K., Griffiths M. D., Measurement, Profiles, Prevalence, and Psychological Risk Factors of Problematic Gaming Among the Turkish Community: A Large-scale National Study, International Journal of Mental Health and Addiction, (2020), (), 1-21, .
 14. Erguzel T. T., Uyulan C., Unsalver B., Evrensel A., Cebi M., Noyan C. O., Metin B., Eryilmaz G., Sayar G. H., Tarhan N., Entropy: A Promising EEG Biomarker Dichotomizing Subjects With Opioid Use Disorder and Healthy Controls, Clinical EEG and Neuroscience, (2020), (), 1-10, https://doi.org/10.1177/1550059420905724.
 15. Altuğlu T. B., Metin B., Tülay E. E., Tan O., Sayar G. H., Taş C., Arikan K., Tarhan N., Prediction of Treatment Resistance in Obsessive Compulsive Disorder Patients Based on EEG Complexity as a Biomarker, Clinical Neurophysiology, (2020), 131(2), 716-724, https://doi.org/10.1016/j.clinph.2019.11.063.
 16. Ünübol H., Sayar G. H., Psychological factors associated with smoking and quitting: addiction map of Turkey study, neuropsychiatric disease and treatment, (2019), 15(), 1971-1982, https://doi.org/10.2147/ndt.s204167.
 17. SAYAR F. G. H., OMAY O., bostancı b., Denial of pregnancy, European Psychiatry, (2018), 48(S), 562, https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.12.023.
 18. Salçini C., Sayar G. H., Çebi M., Tan O., Kağan G., Tanrıdağ O., Tarhan N., The impact of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on executive functioning of drug-free patients with treatment-resistant depression, PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, (2017), 28(2), 185-190, https://doi.org/10.1080/24750573.2017.1421398.
 19. Tan O., Metin B., Ünsalver B. Ö., Sayar G. H., Seasonal mood changes in patients with obsessive compulsive disorder, PSYCHIATRY RESEARCH, (2017), (), 166-170, https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.04.088.
 20. Sevinçer G. M., Sayar G. H., Sleep related eating disorder: Importance of prebariatric evaluation—A case report, Obesity Research & Clinical Practice, (2017), 11(3), 360-363, https://doi.org/10.1016/j.orcp.2016.08.010.
 21. Bulut H., Sayar G., Late onset mania secondary to stroke: a case report, Journal of Mood Disorders, (2016), 6(3), 150-154, https://doi.org/10.5455/jmood.20160201060459.
 22. Erguzel T. T., Sayar G. H., Tarhan N., Artificial intelligence approach to classify unipolar and bipolar depressive disorders, Neural Computing and Applications, (2016), 27(6), 1607 - 1616, https://doi.org/10.1007/s00521-015-1959-z.
 23. Ozten E., Tufan A., Eryilmaz G., Sayar G., Bulut H., The prevalence of adult separation anxiety disorder in a clinical sample of patients with attention-deficit/hyperactivity disorder, Anadolu Psikiyatri Dergisi, (2016), 17(6), 459-465, https://doi.org/10.5455/apd.205976.
 24. Tan O., Aydin S., Sayar G., Gursoy D., Kronik rezidüel şizofrenide EEG kompleksitesi ve frekansı, Anadolu Psikiyatri Dergisi, (2016), 17(5), 385-392, https://doi.org/10.5455/apd.205512.
 25. Cetin M., Sayar G. H., Risk Evaluation and Mitigation Strategy for Clozapine, KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, (2016), 26(1), 1-6, https://doi.org/10.5455/bcp.20160117032225.
 26. Sayar G. H., Cetin M., Psychobiotics: The Potential Therapeutic Promise of Microbes in Psychiatry, KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, (2016), 26(2), 93-102, https://doi.org/10.5455/bcp.20160531111208.
 27. Tan O., Aydin S., Sayar G., Gursoy D., EEG complexity and frequency in chronic residual schizophrenia, Anadolu Psikiyatri Dergisi, (2016), (), 385-392, https://doi.org/10.5455/apd.205512.
 28. Eryilmaz G., Gul I., Sayar G., Noyan C., Ozten E., To stop or not to stop? Combined use of valproate and electroconvulsive treatment, Anadolu Psikiyatri Dergisi, (2015), 16(1), 44-50, https://doi.org/10.5455/apd.151320.
 29. Eryılmaz G., Sayar G. H., Özten E., Gül I. G., Yorbik Ö., Işiten N., Bağcı E., Follow‐Up Study of Children Whose Mothers Were Treated With Transcranial Magnetic Stimulation During Pregnancy: Preliminary Results, Neuromodulation, (2015), 18(4), 255-260, https://doi.org/10.1111/ner.12231.
 30. Sayar G. H., Cetin M., A futuristic approach to psychiatric diagnosis, BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY (PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY), (2015), 25(4), 321-325, https://doi.org/10.5455/bcp.20151115023922.
 31. ÖZTEN E., ALOĞLU D., SAYAR F. G. H., ERYILMAZ G., IŞIK S., TUFAN A. E., Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu ve Major Depresif Bozukluk Tanılı Erişkin Hastalarda Bağlanma Biçimlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Bir Ön Çalışma, Journal of Mood Disorders, (2015), 5(3), 126-133, .
 32. Erguzel T. T., Sayar G. H., Tan O., Tarhan N., A hybrid artificial intelligence method to classify trichotillomania and obsessive compulsive disorder, Neurocomputing, (2015), 161(1), 220 - 228, https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.02.039.
 33. Sayar G. H., Cetin M., Over-the-Counter Purchase and Off-Label Use of Modafinil, Klinik Psikofarmakoloji Bulteni ( PSİKİYATRİ VE KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ), (2015), 25(3), 312-313, https://doi.org/10.5455/bcp.20150720010841.
 34. Gul I. G., Sayar G. H., Ozten E., Eryilmaz G., The phenomenology of delusions in a patient with disorders of sex development, NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ, (2015), 52(2), 188-189, https://doi.org/10.5152/npa.2015.7231.
 35. Tan O., Sayar G., nsalver B., Arat M., Karamustafalioglu O., Combining transcranial magnetic stimulation and cognitive-behavioral therapy in treatment resistant obsessive-compulsive disorder, Anadolu Psikiyatri Dergisi, (2015), 16(), 180-188, https://doi.org/10.5455/apd.160156.
 36. Ozten E., Sayar G. H., Gul I. G., Ceylan M. E., Sertraline induced galactorrhea, NÖROPSİKİYATRİ ARŞİVİ, (2015), 52(2), 202-203, https://doi.org/10.5152/npa.2015.7314.
 37. Özten E., Sayar G. H., Kağan G., Işık S., Karamustafalıoğlu O., Eryilmaz G., The relationship of psychological trauma with trichotillomania and skin picking, NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT, (2015), 2015(11), 1203-1210, https://doi.org/10.2147/ndt.s79554.
 38. Tas C., Cebi M., Tan O., Hızlı-Sayar G., Tarhan N., Brown E. C., EEG power, cordance and coherence differences between unipolar and bipolar depression, JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, (2015), 172(), 184-190, https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.10.001.
 39. Erguzel T. T., Gultekin S., Tarhan N., Sayar G. H., Bayram A., Neural Network Based Response Prediction of rTMS in Major Depressive Disorder Using QEEG Cordance, Psychiatry Investigation, (2015), 12(1), 61, https://doi.org/10.4306/pi.2015.12.1.61.
 40. Eryılmaz G., Sayar G. H., Gül I. G., Noyan C. O., Özten E., Darçın A. E., Yorbik Ö., Dilbaz N., Therapeutic drug monitoring: perspectives of psychiatrists in Turkey, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, (2014), 19(1), 60-64, https://doi.org/10.3109/13651501.2014.981542.
 41. Sayar G. H., Ozten E., Tufan E., Cerit C., Kağan G., Dilbaz N., Tarhan N., Transcranial magnetic stimulation during pregnancy, ARCHIVES OF WOMENS MENTAL HEALTH, (2014), 17(4), 311-315, https://doi.org/10.1007/s00737-013-0397-0.
 42. Gul I. G., Eryilmaz G., Sayar G. H., Ozten E., Arat M. M., Tarhan N., Evaluation of the efficacy of the continuation electroconvulsive therapy in treatment-resistant schizophrenia, Archives of Clinical Psychiatry, (2014), 41(4), 90-94, https://doi.org/10.1590/0101-60830000000018.
 43. Sayar G. H., Eryilmaz G., Semieoglu S., Ozten E., Gul I. G., Influence of valproate on the required dose of propofol for anesthesia during electroconvulsive therapy of bipolar affective disorder patients, Neuropsychiatric Disease and Treatment, (2014), 10(), 433 - 438, https://doi.org/10.2147/ndt.s59375.
 44. Eryilmaz G., Sayar G. H., Özten E., Gül I. G., Karamustafalioğlu O., Yorbik Ö., Effect of valproate on the plasma concentrations of aripiprazole in bipolar patients, International journal of psychiatry in clinical practice, (2014), 18(4), 288-292, https://doi.org/10.3109/13651501.2014.941879.
 45. Sayar G. H., Ozten E., Eryilmaz G., Gul I., Decreased mean platelet volume in panic disorder, Neuropsychiatric Disease and Treatment, (2014), 10(), 1665 - 1669, https://doi.org/10.2147/ndt.s69922.
 46. Ozekes S., Erguzel T., Sayar G. H., Tarhan N., Analysis of Brain Functional Changes in High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment-Resistant Depression, Clinical EEG and Neuroscience, (2013), 45(4), 257 - 261, https://doi.org/10.1177/1550059413515656.
 47. Sayar G. H., Salcini C., Özten E., Gül I. G., Eryılmaz G., Transcranial direct current stimulation in a patient with schizoaffective disorder manic episode, NEUROMODULATION, (2013), (17), 743-745, https://doi.org/10.1111/ner.12129.
 48. Eryılmaz G., Sayar G. H., Ozten E., Gül I. G., Karamustafalıoğlu O., Aripirazole augmentation in clozapine-associated obsessive-compulsive symptoms in schizophrenia, Annals of General Psychiatry, (2013), (12), 40, https://doi.org/10.1186/1744-859x-12-40.
 49. Sayar G., Tan O., Eryilmaz G., Ozten E., Salcini C., Tarhan N., Seizure in a patient receiving transcranial magnetic stimulation treatment, ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, (2013), 14(3), 287-289, https://doi.org/10.5455/apd.40638.
 50. Sayar G. H., Transcranial magnetic stimulation for treating depression in elderly patients, NEUROPSYCHIATRIC DISEASE AND TREATMENT, (2013), 9(), 501-504, https://doi.org/10.2147/ndt.s44241.
 51. Ozten E., Sayar G. H., Karamustafalioglu O., Hypomanic shift observed during rTMS treatment of patients with unipolar depressive disorder: four case reports, Annals of General Psychiatry, (2013), (12), 12, https://doi.org/10.1186/1744-859x-12-12.
 52. Tarhan N., Sayar F. G. H., Tan O., Kağan G., Efficacy of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment resistant depression, Clinical EEG and Neuroscience, (2012), 43(4), 279 - 284, https://doi.org/10.1177/1550059412449752.
 53. Bilgiç B., Arslan A. B., Bulut H., Bayram A., Hızlı F. G., A Marchiafava-Bignami Patient with Mild Symptoms and the Role of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis, NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, (2011), 48(4), 277-280, https://doi.org/10.4274/npa.y5861.
 54. Hizli F. G., Taskintuna N., Isikli S., Kilic C., Zileli L., Predictors of posttraumatic stress in children and adolescents, Children and Youth Services Review, (2009), 31(3), 349 - 354, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2008.08.008.
 55. E. Eren-Koçak, C. Kılıç, I. Aydın, F. G. Hızlı, Memory and prefrontal functions in earthquake survivors differences between current and past post traumatic stress disorder patients, Acta Psychiatrica Scandinavica, (2009), 119(1), 35 - 44, https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2008.01281.x.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Demir V., Sayar G. H., Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Şizofreni Hastalarının Ruhsal Belirti Düzeylerine Etkisi, Psikoloji ve Psikiyatride Güncel Araştırma ve İncelemeler, (2023), 3(1), 46-63, .
 2. EREZ R., ÖZDOĞAN B., ÜNÜBOL H., HIZLI G., Toplumda Damgalama Eğilimi ve Hükümlülere Yönelik Sosyal Mesafe İle İlişkili Faktörler, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, (2023), 6(1), 1-17, .
 3. Özkaya K., Özdoğan B., Çınaroğlu M., Bulut H., Sayar G. H., The Relationship of Parental Emotional Availability and Perceived Parenting Style with Self-Esteem in Young Adults in Üsküdar University, Mutluluk ve İyi Oluş Dergisi, (2022), 2022(13), 6-15, .
 4. Özdoğan B., Sayar G. H., Ünübol H., The Relationship of Covıd-19 Related Anxiety with Positive and Negative Emotions of Individuals, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, (2022), 4(3), 231-241, .
 5. EREZ R., ÖZDOĞAN B., ÜNÜBOL H., HIZLI G., Stigma Tendency in Society and Factors Related to Social Distancing for Convicts, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, (2022), 6(1), 1-17, .
 6. Ahbab A., Özdoğan B., Sayar G. H., The Effect of Child‑Centered Play Therapy on Children with Anger Control Problems is true, JNBS, (2022), 2022(9), 31-35, .
 7. Ülker S. V., Sayar G. h., An Investigation of Biological Markers of Adult Attachment in Framework of Polyvagal Theory, International Journal of Social Science and Human Research, (2022), 5(2), 507-518, .
 8. Sayar G. H., Ünübol H., Examination of the Predictability of Psychological and Sociodemographic Variables among Early Emerging Adulthood and Late Emerging Adulthood Seeking Mental Health Treatment, International Journal of Social Science And Human Research, (2021), 04(12), 3697-3703, .
 9. Kampeyas R. K., Ünübol H., Özdoğan B., Keskin R., Doğan İ. A., Sayar G. H., Depression, anxiety and anger levels in spouses of hemodialysis patients, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 2021(4), 217-221, .
 10. Sayar G. H., Ünal A. T., Ünübol H., Arıboğan D. Ü., Tarhan N., Validity and Reliability Studies of the Psycho‑Political Safety Scale, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 2021(4), 209-217, .
 11. Karaca B. K., Özdoğan B., Özten E., Sayar G. H., The Impact of Social Isolation on Romantic Relationships During the COVID-19 Pandemic, International Journal of Social Science And Human Research, (2021), 4(10), 3036-3046, .
 12. Kalkanlı Z. G., Ünübol H., Sayar G. H., Prevalence and Psychosocial Determinants of Body Mass Index in Adult Population within a National Community Sample, International Journal of Social Science And Human Research, (2021), 4(9), 2322-2332, .
 13. Yeşil H., Özdoğan B., Ünübol H., Sayar G. H., Examining the Relationship between Attachment, Somatization, and Expressing Emotions, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 8(2), 119-125, .
 14. Temiz M., Özdoğan B., Sayar G. H., PSİKOLOJİK YARDIM ALMA TUTUMLARI, İŞLEVSEL OLMAYAN TUTUMLAR VE BENLİK SAYGISI İLİŞKİSİ, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, (2021), 5(3), 1056-1078, .
 15. Aktay M., Sayar G. H., Psikiyatrik Bozuklukların Psikososyal Yönü, Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, (2021), 3(1), 48-55, .
 16. Çınar T., The Relationship between Obsessive‑Compulsive Symptoms and Religious Attitudes, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 8(1), 36-41, .
 17. SARIKAYA C. B., Koç H., Sayar F. G. H., Ünübol H., SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN BİREYLERDE DUYGU DURUMUNUN DUYGUSAL ŞEMALARLA OLAN İLİŞKİSİ, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, (2020), 4(4), 391-406, .
 18. Ünübol H., Sayar G. H., Investigation of The Association of The Fear of Missing Out with Attention Deficit and Impulsivity in Terms of Age, Gender, and Tobacco Dependence, Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020), 5(1), 260-270, .
 19. Sayar G. H., Ünübol H., Arıboğan D. Ü., Tarhan N., Turkey’s Map of Emotions and Its Political Reflections, New England Journal of Public Policy, (2020), (), 1-15, .
 20. Ünübol H., Sunar M., Sayar G. H., Kadınlarda Çocuk Sayısı ile Pozitif Negatif Duygular Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, (2020), 2(1), 35-40, .
 21. Demirtaş F., Günay G., Doğan İ., Özdoğan B., Unübol H., Sayar G., The relationship between attachment styles of preschool children and the attachment styles and adult separation anxiety levels of their parents, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2020), 7(1), 8-15, .
 22. Öcal A., Bulut H., nübol H., Sayar G., Depression and Somatization in Immigrant Women, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2020), 7(1), 32 - 36, .
 23. Ünsalver B., Evrensel A., Sayar G., Karamustafalıoğlu O., Tarhan N., Attitudes of Turkish psychiatrists regarding Transcranial Magnetic Stimulation, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2020), 7(1), 37-41, .
 24. BAŞ M., AKSU M., Ünübol H., SAYAR G. H., Akademisyenlerde İş Doyumunun Algılanan Sosyal Destekle İlişkisinin İncelenmesi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019), 2019(9), 345-375, https://doi.org/10.32739/uskudarsbd.5.9.62.
 25. Söyleyen N., Aksu M., Sayar G., Procrastination and Academic Procrastination, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2019), 6(3), 211-218, https://doi.org/10.5455/jnbs.1563790864.
 26. Terzi A., Aksu M., Sayar G., Kişisel İyi Oluş, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2019), 6(3), 211-218, https://doi.org/10.5455/jnbs.1566204120.
 27. ÜNÜBOL H., SAYAR F. G. H., AKSU M., Alışveriş Bağımlılığıı, Etkileşim, (2019), 2(4), 44-64, .
 28. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Personalized Psychiatry, Behavioural Science and Psychology, (2019), 2(3), 180022, .
 29. , Relationship Between Professional Knowledge, Work Satisfaction, Unemployment and Depression Levels in Radiology Employees, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2019), 6(2), 102 - 107, .
 30. Pahalı C., Omay O. H., Bulut H., Sayar G. H., Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler, Çağdaş Tıp Dergisi, (2018), 8(4), 326-332, https://doi.org/10.16899/gopctd.414435.
 31. YasinKafes A., Selamilker S., Sayar G., Yeme Bağımlılığı, Current Addiction Research, (2018), 2(2), 54-58, https://doi.org/10.5455/car.105-1537591260.
 32. nübol H., Sayar G., Ekşi K., Avşaroğlu Z., Barış B., Günaydın Ş., Dolu F., Yıldız E., Tarhan N., Positive Psychology Course and Its effect on Well-Being, Social, and Emotional intelligence, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2018), 5(3), 156 - 164, https://doi.org/10.5455/jnbs.1538465211.
 33. Çakmak B., Sayar G., nübol H., Bulut H., Özten E., ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI İLE YETİŞKİN AYRILMA ANKSİYETESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES, (2018), 5(3), 150-155, https://doi.org/10.5455/jnbs.1535643410.
 34. Kansu A. F., Sayar G. H., Öz Yeterlik, Yaşam Anlamı ve Yaşam Bağlılığı Kavramları Üzerine Bir İnceleme, Etkileşim, (2018), 1(1), 78-89, https://doi.org/10.32739/etkilesim.2018.1.11.
 35. Sayar G., Ünübol H., Omay O., Tarhan N., Successful administration of repetitive transcranial magnetic stimulation in a woman with Bulimia Nervosa comorbid with depressive disorder., The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2018), 5(2), 124-126, https://doi.org/10.5455/jnbs.1523202016.
 36. Er T., Elmas A., Sayar G. H., Suç ve Medya, Etkileşim, (2018), 2018(2), 58-65, https://doi.org/10.32739/etkilesim.2018.2.28.
 37. Ünübol H., Sayar F. G. H., Kanbolat S., Investigation of the relationship between alexithymia and eating attitude, self-esteem and anger in women who applied to psychological counseling center, The European Research Journal, (2018), 4(4), 280 - 288, https://doi.org/10.18621/eurj.350423.
 38. Omay O., Sayar G., Superimposed psychological suffering, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2018), 5(1), 1-2, https://doi.org/10.5455/jnbs.1524130489.
 39. nübol H., Sayar G., Gül E., Examination of the Relationship Between Adolescents Social Anxiety, Cognitions, and Attitudes, Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, (2018), 7(2), 1, https://doi.org/10.5455/jcbpr.277193.
 40. Korkmaz N., Sayar G., nübol H., Tarhan N., İnternet Bağımlılığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Zihin Kuramı Yönünden Karşılaştırılması / Comparison of college students with and without internet addiction in terms of the Theory of Mind, Current Addiction, (2018), 2(1), 17-21, https://doi.org/10.5455/car.105-1526826750.
 41. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., ezer s. a. s., Yaşlı hastalara bakım verenlerin bakım verme yükleri ve başa çıkma biçimleri ile depresyon ve anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım, (2017), 2(3), 38-44, .
 42. SAYAR F. G. H., BULUT H., Transkraniyal Manyetik Uyarımın Kısa Tarihçesi, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım, (2017), 20(2), 65-71, .
 43. TAN O., SAYAR F. G. H., Bipolar Bozuklukta Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım, (2017), 10(2), 94-105, .
 44. SAYAR F. G. H., ATEŞ Ö., Şizofrenide Tekrarlayıcı Transkraniyal Manyetik Uyarım Kullanımı, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım, (2017), 10(2), 117-125, .
 45. GÜL I. G., SAYAR F. G. H., Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisinde Güvenlik ve Yan Etkiler, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular - Transkraniyal Manyetik Uyarım, (2017), 10(2), 154-159, .
 46. OMAY O., SAYAR F. G. H., Texting as a Tool of Communication, EC Psychology and Psychiatry, (2017), 5(1), 22-26, .
 47. Ozten E., Tufan A. E., Aloglu D., Bulut H., Sayar G. H., Determination of Anxiety Sensitivity and Investigation of its Association with Impulsivity in Adult Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder Patients, Neuropsychiatry, (2017), 7(5), 710-716, https://doi.org/10.4172/neuropsychiatry.1000268.
 48. SAYAR F. G. H., KARAMUSTAFALIOĞLU O., Depresyon Tedavisinde Transkraniyal Manyetik Uyarım Uygulama Protokolleri, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Konular, (2017), 17(2), 88-93, .
 49. Özveren Ö., nübol H., Sayar G., Relation of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms and Increased Accidents in Airport Workers, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2017), 4(1), 1-7, https://doi.org/10.5455/jnbs.1493200580.
 50. SAYAR F. G. H., KARAMUSTAFALIOĞLU O., Travma Sonrası Stres Bozukluğu Genetiği, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Genetiği Özel Sayısı, (2016), 9(1), 57-62, .
 51. Sayar G. H., Şalçini C., Tarhan N., Transcranial Magnetic Stimulation in a Depressive Patient With Cardiac Pacemaker, The Journal of ECT, (2016), 32(3), E22-E23, https://doi.org/10.1097/yct.0000000000000342.
 52. Ozcan S., Sayar G., Tarhan N., Non-pharmacological Treatment Approach to Pain, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2016), 3(2), 65-68, https://doi.org/10.5455/jnbs.1459855497.
 53. SAYAR F. G. H., avcıl c., bulut h., Psikiyatrik hastalıklar ve damgalama, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016), 2(2), 175-202, .
 54. Akpinaroglu C., Sayar G., GENE THERAPY AND GENE DELIVERY TO THE BRAIN USING VIRAL VECTORS, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2016), 3(1), 20-24, https://doi.org/10.5455/jnbs.1452923860.
 55. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Future of Psychiatry: Mobile Health and Social Sensing, JNBS, (2016), (), 3 (2), .
 56. Sayar G., Bulut H., Tarhan N., Use of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for Treatment of Auditory Hallucinations: A Case Report and Brief Review, JNBS, (2016), (), 3, (1), https://doi.org/10.5455/jnbs.1449305089.
 57. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., BULUT H., Use of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Treatment of Negative Symptoms of Schizophrenia, Journal of Neurology, Neurological Science and Disorders, (2015), 1(1), 17-21, .
 58. Ozten E., Sayar G., Gebelikte Depresyonun Somatik Tedavisi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (2015), 7(3), 244-254, https://doi.org/10.5455/cap.20140905071317.
 59. Bulut H., Sayar G., N-acetylcysteine in treatment of trichotillomania, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2015), 2(3), 110-113, https://doi.org/10.5455/jnbs.1446409071.
 60. Ozten E., Sayar G., Eşik Altı Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (2015), 7(4), 348-355, https://doi.org/10.5455/cap.20140911104911.
 61. Ozten E., Sayar G. H., Gül I. G., Tufan A. E., Cerit C., Dilbaz N., The efficacy of electroconvulsive therapy in major depressive disorder relapsed or unresponsive to transcranial magnetic stimulation in pregnancy: three case studies, American Journal of Clinical Medicine Research, (2014), 2(1), 18-21, https://doi.org/10.12691/ajcmr-2-1-5.
 62. ŞENÖZ A. Ö., SAYAR F. G. H., TURAN F., NICOTINE AND ALCOHOL DEPENDENCE IN SCHIZOPHRENIA, THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES, (2014), 1(2), 47-49, .
 63. SAYAR F. G. H., ŞENÖZ A. Ö., TURAN F., Repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment of treatment-refractory auditory hallucinations: A case report, LİTERATÜR SEMPOZYUM, (2014), 1(5), 48-50, .
 64. TAN O., SAYAR F. G. H., ÜNSALVER B. Ö., karamustafalıoğlu m. m. a. o., The correlations of nicotine addiction with the levels of impulsiveness, depression and anxiety in obsessive-compulsive patients, Journal of Dependence, (2014), 15(3), 124-133, .
 65. Sayar G., Kagan G., Ozten E., Man transforming into wolf: A rare case of clinical lycanthropy, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2014), 1(2), 50-51, https://doi.org/10.5455/jnbs.1401371806.
 66. Sayar G., Ozten E., Eryilmaz G., Gul I., Ceylan M., Elektrokonvulsif Tedavi Üzerine Bir Gözden Geçirme, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, (2014), 6(2), 107-125, https://doi.org/10.5455/cap.20130829041037.
 67. Sayar G., Kagan G., Habit Reversal Training in Trichotillomania, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2014), 1(1), 17-19, https://doi.org/10.5455/jnbs.1394035079.
 68. ERYILMAZ G., ÜNSALVER B. Ö., SAYAR F. G. H., GÜL I. G., TARHAN K. N., Is there a relationship between bupropion plasma levels and blood pressure increase?, Scholars Academic Journal of Pharmacy, (2014), (), 3(2):197-200, .
 69. ERYILMAZ G., SAYAR F. G. H., ÜNSALVER B. Ö., ÖZTEN E., GÜL I. G., sağlam e., Adverse effects of transcranial direct current stimulation TDCS in a group of psychiatric patients, Scholars Journal of Applied Medical Sciences, (2014), 2(1), 294-297, .
 70. Aslan A., Karagol A., Sayar G., Dirik E., A Creutzfeld Jakob disease case presenting with psychiatric symptoms, THE JOURNAL OF NEUROBEHAVIORAL SCIENCES, (2014), 1(1), 14-16, https://doi.org/10.5455/jnbs.1386249156.
 71. Sayar G., Ozten E., nsalver B., Basic Principles of Interpersonal Social Rhythm Therapy in Bipolar Disorder, Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, (2013), 6(4), 438-446, .
 72. ÖZTEN E., SAYAR F. G. H., DOĞAN O., tufan a. e., cerit c., Olfactory Reference Syndrome: A Case Treated with Sertraline and Olanzapine, Scholars Journal of Medical Case Reports, (2013), 1(2), 44-46, .
 73. Sayar G. H., Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression circadian rhythms mood disturbance and sleep quality in patients with non-seasonal depression, Chronophysiology oand Therapy, (2013), 2013(3), 53-59, https://doi.org/10.2147/cpt.s46140.
 74. SAYAR F. G. H., TAN O., Ağargün M. Y., Bulut H., Comparison of effects of bright light therapy alone or combined with fluoxetine on severity of depression, circadian rhythms, mood disturbance, and sleep quality in patients with non-seasonal depression., ChronoPhysiology and Therapy, (2013), 3(59), 53-59, .
 75. ÖZTEN E., SAYAR F. G. H., TANRIDAĞ A. O., SALCİNİ C., KAĞAN G., Frontotemporal dementia patient with bipolar disorder: a case report, OA CASE REPORTS, (2013), 2(2), 16-19, .
 76. ÖZTEN E., SAYAR F. G. H., karamustafalıoğlu o., Acute and maintenance transcranial magnetic stimulation (TMS) in a pregnant woman with major depression: A case report, OA Case Reports, (2013), 2(3), 22, .
 77. Ozten E., Tufan A. E., Cerit C., Sayar G. H., Ulubil I. Y., Delusional parasitosis with hyperthyroidism in an elderly woman: a case report, Journal of Medical Case Reports, (2013), 7(17), 1-4, https://doi.org/10.1186/1752-1947-7-17.
 78. Sayar G., Tan O., Eryilmaz G., Ozten E., Salcini C., Tarhan N., Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi sırasında ortaya çıkan nöbet / Emerging seizures during TMS treatment, Anadolu Psikiyatri Dergisi, (2013), (), 14:287-9, https://doi.org/10.5455/apd.40638.
 79. Gül I. G., Hızlısayar G., Özten E., Eryılmaz G., Bipolar bozukluk tanısı olan bir hermafrodit olgusunda hezeyanların fenomenolojisi / The phenomenology of delusions in a hermaphrodite case with bipolar disorder, Nöropsikiyatri Arşivi, (2013), (), 1-12, https://doi.org/10.4274/npa.y7231.
 80. TAN O., SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., BARİPOĞLU S., Çoban A., Guducu F., Izgi H. B., Ates O. T., Bulu H., Exacerbation of Obsessions With Modafinil in 2 Patients With Medication-Responsive Obsessive-Compulsive Disorder, Primary Care Companion to the Journal Clinical Psychiatry, (2008), 10(2), 164-165, .
 81. TAN O., SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., BARİPOĞLU S., Antidepressant Effect of 58 Sessions of rTMS in a Pregnant Woman With Recurrent Major Depressive Disorder: A Case Report, The Primary Care Companion, (2008), 10(1), 69-71, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. Özdoğan B., Ünübol B., Ünübol H., Sayar G. H., Covid-19 Salgın Hastalık Kaygısı ve Sosyal Medya Kullanım Amaçları İlişkisi, 5. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, (12.03.2023), İstanbul
 2. Özşahin A., Sayar G. H., Arı R., Güvenli Bağlanma konusunda Aile Hekimlerinin Farkındalığı, 21st Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, (12.05.2022), Adana Türkiye
 3. Sayar G. H., Pandemi Döneminde Psikolojik Sağlamlık, 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi, (19.03.2022), İstanbul
 4. Sayın F., Doğan İ. A., Keskin R., Sayar G. H., Ünübol H., Investigation of the relation between internet addiction and family functionality in university students, 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, (03.11.2021), Online
 5. Beyaz S., Keskin R., Doğan İ. A., Sayar G. H., Özten E., The role of emotional intelligence in the relation between childhood traumas and prosocial behaviors of young adults, 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, (03.11.2021), Online
 6. Özdoğan B., Sayar G. H., Ünübol H., The Relationship of Covid-19 Related Anxiety with Individuals' Positive and Negative Emotions, 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, (03.11.2021), Online
 7. Sayar G. H., Küresel Salgınlarda Sağlık Yönetimi, 4. Uluslararası 14. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (15.10.2021), İstanbul Türkiye
 8. Sayar G. H., G20 Summit/ Neuroscience 20 World Brain Mapping & Therapeutic Initiative, G20 Summit/ Neuroscience 20 World Brain Mapping & Therapeutic Initiative, (21.11.2020), Çevrimiçi
 9. Doğan İ. A., Omay O., Sayar G. H., Kişilerarası İletişim Aracı Olarak Mesajlaşma (Texting), 7. Uluslararası İletişim Günleri, (23.10.2020), İstanbul - Türkiye
 10. Doğan İ. A., Ünübol H., Sayar G. H., KİŞİLERARASI PSİKOTERAPİ TEMELLİ ALZHEIMER BAKIM VEREN İYİ OLUŞ PROGRAMI, Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, (27.06.2020), İstanbul - Türkiye
 11. SAYAR F. G. H., Transcranial Direct Current Stimulation, 12. Psikofarmakoloji Kongresi, (17.04.2020),
 12. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., Gül E., Ruh Sağlığı Çalışanlarının Sanal Gerçeklik Tedavileri Konusundaki Tutum ve Yaklaşımları, 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (21.03.2020),
 13. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Demirci O. O., Arslan F. S., Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerde Benlik Algısı: Karşılaştırmalı Çalışma, 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (21.03.2020),
 14. SAYAR F. G. H., Nörodejeneratif hastalıklarda psikobiyotik kullanımı, Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, (15.03.2020),
 15. SAYAR F. G. H., OKB'de Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi Kullanımı, MEDKON - İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Öğrencileri Kongresi, (28.02.2020),
 16. ÜNÜBOL H., SAYAR F. G. H., Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Duygu Haritası: Neden Öfkeliyiz?, Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Çalıştayı, (15.11.2019),
 17. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TEMİZ M., The Relationship Between Attitudes Towards Receiving Psychological Help, Self-Esteem and Non-Functional Attitudes, 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 18. ERGÜZEL T. T., SAYAR F. G. H., Can Artificial Intelligence and Deep Learning Enhance Psychotherapy?, 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 19. SAYAR F. G. H., OMAY O., Kurultay C., Ülker S. V., The Effects of Interpersonal Psychotherapy training on mental wellness, social and emotional intelligence, 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 20. SAYAR F. G. H., BOSTANCI B., TOPÇU N., The Relationship of Fear of Childbirth and Marital Satisfaction, 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 21. KANSU A. F., SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÖKSÜZ F., The Impact of Obstetric Features on Anxiety and Negative Automatic Thoughts in Pregnancy, 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 22. KESKİN R., SAYAR F. G. H., OMAY O., ERGÜZEL T. T., VAROL C., The Effects of Interpersonal Psychotherapy Training on Subjective Happiness, Empathy, Expressing Emotions and Experiences in Close Relationships, 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (08.11.2019),
 23. SAYAR F. G. H., ERTAN C., ÖZEREN Ö. Ç., The Relationship of Interpersonal Style, Percieved Social Support, Mental Well-Being, and Quality of Life in Parents of Children with Special Needs, 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (07.11.2019),
 24. SAYAR F. G. H., KESKİN R., BULUT A. Ç. H., Importance of Parents' Emotional Accessibility, Perceived Parenting Style and Coping Attitudes in Young Adults in Interpersonal Psychotherapy, 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (07.11.2019),
 25. SAYAR F. G. H., AYDIN N., OMAY O., Usubütün N. Ö. S., Dissemination Of Interpersonal Psychotherapy In Turkey Nalan Öztürk1, Seda Usubütün2, Oğuz Omay3, Gökben Hızlı Sayar3, Nazan Aydın3, 8th Biennial of Interpersonal Psychotherapy, (06.11.2019),
 26. DOĞAN İ. A., KANSU A. F., SAYAR G. H., ÜNÜBOL H., ALZHEIMER CAREGIVER WELL-BEING PROGRAM BASED ON INTERPERSONAL PSYCHOTHERAPY, Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy, (06.11.2019), Budapeşte-Macaristan
 27. SAYAR F. G. H., ARIBOĞAN D. Ü., ÜNÜBOL H., The Emotion Map of Turkey and its Political Reflections, Annual Conference of Centre for the Resolution of Intractable Conflict, (02.10.2019),
 28. SAYAR F. G. H., ATASOY S., çavuş o., dalgıç k., Firearm-Bearing Rates During Neuropsychiatry Hospital Admission, Meeting of American Academy of Forensic Sciences, (19.05.2019),
 29. SAYAR F. G. H., ATASOY S., çavuş o., tezbasan i., Awareness and Attitudes of Healthcare Professionals in Unperceived Pregnancies, Meeting of American Academy of Forensic Sciences, (19.05.2019),
 30. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Türkiye'de kişisel iyi oluşa etki eden faktörler, 3. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi 2019, (12.04.2019),
 31. ALTUĞLU T. B., METİN B., TAŞ C., TÜLAY E. E., SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., ARIKAN K., TAN O., Prediction of Drug Resistance in Obsessive Compulsive Disorder Using EEG Complexity, ECNS Conference, (04.09.2018),
 32. SAYAR F. G. H., şahne m. e., Traumatic Stress Indicators in Personnel 6 Months After Attack at Atatürk Airport and Factors Related to Post-Traumatic Growth, ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), (04.07.2018),
 33. SAYAR F. G. H., OMAY O., bostancı b., Denial of Pregnancy, 26th European Congress of Psychiatry - 2018, (21.03.2018),
 34. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., ezer s. a. s., Evaluation of the relationship between caregiver burden, coping styles and levels of anxiety and depression in caregivers of old age patients, 26th European Congress of Psychiatry, (21.03.2018),
 35. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Bayram A., Resting-state Networks in Adult Patients with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 2017 Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM), (25.06.2017),
 36. TURAN F., ŞENÖZ A. Ö., SAYAR F. G. H., Repetetive transcranial magnetic stimulation in schizophrenia with treatment-refractory auditory hallucinations, 11. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi, (02.05.2014),
 37. ÖZTEN E., SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., O. Karamustafalıoğlu, Hypomanic shift observed during TMS treatment of patients with unipolar depressive disorder: Four Cases, CINP Pharmacogenomics and Personalised Medicine in Psychiatry, Jerusalem, (01.03.2013),
 38. SAYAR F. G. H., ÖZTEN E., KAĞAN G., TARHAN K. N., Emine S., Transcranial Magnetic Stimulation During Pregnancy, 1st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, (03.05.2012),
 39. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Salcini C., Bayram A., Kagan G., Transcranial Direct Current Stimulation In A Patient With Shizoaffective Disorder Manic Episode, 1 st Istanbul – Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry, (01.05.2012),
 40. SAYAR F. G. H., KAĞAN G., TARHAN K. N., ÖZİLHAN S., Therapeutic drug monitoring of risperidone in bipolar disorder: a case repor, 5th Biennial conference of the International Society for Bipolar Disorders, 14-17 March, İstanbul, (12.03.2012),
 41. SAYAR F. G. H., ÜNSALVER B. Ö., TARHAN K. N., A. Bayram, Pre- rTMS EEG cordance as a treatment response predictor in depression, ECNS ISBET-ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA,, (01.01.2012),
 42. TARHAN K. N., ÜNSALVER B. Ö., SAYAR F. G. H., A. Bayram, Pre and post-rTMS EEG cordance in treatment resistant depression, . ECNS-ISBET ISNIP-EPIC Conference, Bristol, USA, (01.01.2012),
 43. ÖZTEN E., SAYAR F. G. H., KAĞAN G., DİLBAZ H. N., TARHAN K. N., E. Sağlam, An open label pharmacokinetics study of duloxetine in patients with major depression, Bulletin of clinical psychopharmacology, 22 (Suppl. 1): 42. PD Psikofarmakoloji Tedavi Güncellemesi Toplantısı, Antalya, Türkiye, (01.01.2012),
 44. SAYAR F. G. H., KAĞAN G., TARHAN K. N., ÇENGEL S. M., Kılınç , E. , Danışmant BS., S N., Safety of high frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in treatment resistant depression, WPA Thematic Conference: Rethinking Quality in Psychiatry: Education, Research, Prevention, Diagnosis & Treatment, İstanbul, (01.01.2011),
 45. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Aydın S., Concomitant use of qEEG and rTMS in treatment of depressive disorder, new aproaches, 4th International Congress on Psychopharmacology, November, Antalya, (01.01.2011),
 46. TARHAN K. N., SAYAR F. G. H., The reliability, importance and benefit of QEEG within the principles of evidence based medicine; a clinical perspective, 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP), the International Society for Brain Electromagnetic Topography, (01.01.2010),
 47. TARHAN K. N., SAYAR F. G. H., KAĞAN G., ÇENGEL S. M., The experience of rTMS within methods of evidence based medicine, NPIstanbul database, 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography, (01.01.2010),
 48. TARHAN K. N., SAYAR F. G. H., The Use of Therapeutic Drug Monitoring in Psychiatric Illness, 1st Annual Joint Meeting of the EEG and Clinical Neuroscience Society (ECNS), the International Society for NeuroImaging in Psychiatry (ISNIP) and the International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET, (01.01.2010),
 49. TARHAN K. N., SAYAR F. G. H., ARIKAN K., Nuhoğlu S., American Psychiatric Association, 6. Annual Joint Meeting of the ECNS and the International Society for NeuroImaging in Psychiatry, (01.01.2009),
 50. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Bayram A., Baran B., Awakenings II? A drug for insomnia, zolpidem, may induce an arousal in permanenet vegetative state patients, Cognitive IV symposium, (01.01.2008),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Tarhan N., Konuk M., Karahan M., Ülküer N., Güder F. Z., Sayar G. H., Ayas H., Özcan Ö. Ö., Ayvaz S. Ö., New Diagnosis and Treatment Approaches to Post-Traumatic Stress Disorder, (2022), ISBN: 978-1-83969-704-3.
 2. Tarhan N., Konuk M., Karahan M., Özcan Ö. Ö., Ayvaz S. Ö., Sayar F. G. H., Ülküer N., Ayas H., Güder F. Z., New Diagnosis and Treatment Approaches to Posttraumatic Stress Disorder, (2022), ISBN: 10.5772/intechopen.104098.
 3. Sayar G. H., Ünübol H., Peptides in Brain Disorders, (2021), ISBN: 9780367473280.
 4. SAYAR F. G. H., Şahne M. E., Aviation Psychology - Chapter Ten, (2020), ISBN: 978-1-5275-4446-8.
 5. ERGÜZEL T. T., METİN B., SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Uyulan Ç., Moore N., A Preliminary Study of Seed Based Functional Connectivity Analysis for Classification of MDD and Healthy Subjects Using Graph Metrics, (2019), ISBN: 978-1-53616-525-8.
 6. SAYAR F. G. H., Bulut H., Use of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Schizophrenia / Schizophrenia Treatment, (2016), ISBN: 978-1-944685-63-8.
 7. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Parasomnias, (2012), ISBN: ISBN 978-953-51-0293-9.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. TOBAY S. B., ÖZDOĞAN B., ÖZTEN E., SAYAR F. G. H., The Role of Emotional Intelligence in the Relationship Between Childhood Traumas and Prosocial Behaviors of Young Adults, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Psikoloji Dergisi, (2024), (), , .
 2. DEMİR V., HIZLI G., The Effect of an Art Therapy Program on Disease Symptom Levels in Patients with Schizophrenia, AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, (2024), 11(1), 52-72, .
 3. ÜNÜBOL H., ÜNÜBOL B., TUTGUN-ÜNAL A., SAYAR G. H., Turkish Validity and Reliability Study of the Cyber Pornography Use Inventory-9 (CPUI-9), Bağımlılık Dergisi, (2024), (), , .
 4. Sayar G. H., Bayan Yanı - Aralık 2022- Popüler psikoloji sayfası, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 5. Sayar G. H., Bayan Yanı Kasım 2022 - Popüler psikoloji sayfası, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 6. Sayar G. H., Bayan Yanı Ekim 2022 - Popüler psikoloji sayfası, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 7. Sayar G. H., Bayan Yanı Eylül 2022 - Popüler psikoloji sayfası, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 8. Sayar G. H., Bayan Yanı Ağustos 2022 - Popüler psikoloji sayfası, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 9. Sayar G. H., Bayan Yanı Temmuz 2022- Popüler psikoloji sayfası, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 10. Sayar G. H., Bayan Yanı Haziran 2022- Popüler psikoloji sayfası, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 11. Sayar G. H., Bayan Yanı Mayıs 2022 -Popüler psikoloji sayfası, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 12. Sayar G. H., Bayan Yanı Nisan 2022 - Popüler psikoloji sayfası, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 13. Sayar G. H., Bayan Yanı Dergisi Mart 2022 - Popüler psikoloji sayfası, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 14. Sayar G. H., Bayan Yanı Şubat 2022 - Popüler psikoloji sayfası, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 15. DEMİR F. Ü., ASLAN E. A., BATMAZ S., ÇELİKBAŞ Z., HIZLI G., ÜNÜBOL H., Sigara, Alkol veya Madde Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılığa Yönelik Farkındalık, Olumsuz Tutum Ve Damgalama Düzeyleri, Bağımlılık Dergisi, (2022), 23(1), 86-94, .
 16. Sayar G. H., Bayan Yanı Dergisi - Popüler psikoloji sayfası- Ocak 2022, Bayan Yanı, (2022), (), 9, .
 17. Yıldız E., Aksu M., Ünübol H., Sayare G. H., Akademisyenlerdeki İş Doyumunun, Empati Becerisi ve Sosyal Beceriyle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme, Etkileşim, (2020), 3(5), 84-99, .
 18. Ünübol H., Sayar G. H., Türkiye'de hostilitenin sosyodemografik özelliklere göre incelenmesi, İslam Medeniyeti Dergisi, (2020), 1(45), 18-34, .
 19. Yaz B., Unübol H., Sayar G., COMPARISON OF THE ATTACHMENT STYLES OF CIGARETTE SMOKERS AND NONSMOKERS, Current Addiction Research, (2020), 3(1), 11-15, .
 20. Yıldırım S., Ergüzel T., Sayar G., Smart-phone Addiction, Current Addiction Research, (2020), 3(1), 25-30, .
 21. SAYAR F. G. H., ÖZTEN E., TARHAN K. N., Parasomniyalar / Parasomnias, NPAkademi, (2012), (1(2):), 36-42, .
 22. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Nurmedov S., Majör depresyonda elektroensefalografi ve serum ilaç düzeyi ilişkisi: Antidepresan tedaviye yanıtın yordanması / The relationship between electroencephalography and serum drug level in major depression: Predicting the response to antidepressant treatment, NP Akademi, (2012), (1(1)), 1-6, .
 23. OZTEN E., SAYAR G., DILBAZ N., KAGAN G., SAGLAM E., TARHAN N., Majör depresyonda duloksetinin tedavisel kan düzeyini etkileyen etkenler / Factors affecting therapeutic blood level of duloxetine in major depression, NP Akademi, (2012), (), 12-16, https://doi.org/10.5455/npakademi.20120202.
 24. SAYAR F. G. H., ÖZTEN E., TARHAN K. N., Transkraniyal doğru akım uyarımı: Bir gözden geçirme / ., Transcranial direct current stimulation: A Review, NPAkademi, (2012), (), 43-48, .
 25. SAYAR F. G. H., KAĞAN G., TARHAN K. N., ÇENGEL S. M., S. Nurmedov, Atipik antipsikotik kan düzeyi izleminin önemi Bir olgu sunumu / , Importance of atypical antipsychotic blood level monitoring: A case report, NP Akademi, (2011), (2), 19- 21, .
 26. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Kılınç 2., B. Bilgiç, Progresif supra nükleer palsi ile seyreden bir bipolar bozukluk tip 1 vakası / A case of bipolar disorder type 1 presenting with progressive supra nuclear palsy, NPAkademi, (2011), (2), 23-24, .
 27. SAYAR F. G. H., KAĞAN G., TARHAN K. N., ÇENGEL S. M., E. Kılınç, Klozapin kan düzeyi izlemi ve relaps. Retrospektif bir çalışma / Clozapine blood level monitoring and relapse. A retrospective study, NP Akademi, (2011), 2(), 5-7, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Sayar G. H., Psikiyatri Bakışından Alzheimer, ÜÜ Alzheimer Sempozyumu, (20.09.2023), İstanbul
 2. Sayar G. H., Psikoloji ve Mizah, 1 KAHEV Kongresi, (13.11.2022), Antalya - Türkiye
 3. Sayar G. H., Sıra Dışı Beyinler, 5. Psikoloji Günleri, (28.05.2022), İstanbul Türkiye
 4. Sayar G. H., Akran Meslektaş Yetkinlikleri ve Gelişim Süreci, 3. Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi, (05.12.2021), İstanbul
 5. Ülker S. V., Sayar F. G. H., An Investigation of Biological Markers of Adult Attachment in the Framework of Polyvagal Theory, 9th Conference of the International Society of Interpersonal Psychotherapy., (05.11.2021), Los Angeles-USA
 6. , Pandemi Döneminde Psikolojik Dayanıklılık, 2. Anne Bebek Ruh Sağlığı Sempozyumu, (04.05.2021), İstanbul Türkiye
 7. ÜNÜBOL H., SAYAR G. H., ÇARKÇI J., Türkiye’de Erişkin Cinsellik- Pornografi Bağımlılığının Biopsikososyal Nedenleri, 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, (02.04.2021), İstanbul Türkiye
 8. KARAKUŞ Ş. G., BOSTANCI B., SAYAR G. H., Genç Yetişkinlerin Cinsel Mitlere Olan İnançlarının Cinsel Doyuma Ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi, 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, (02.04.2021), İstanbul / Türkiye
 9. Doğan İ. A., Omay O., Sayar G. H., KİŞİLERARASI İLETİŞİM ARACI OLARAK MESAJLAŞMA (TEXTING), 7. Uluslararası İletişim Günleri, (23.10.2020), İstanbul Türkiye
 10. DOĞAN İ. A., SAYAR G. H., ÜNÜBOL H., Kişilerarası Psikoterapi Temelli Alzheimer Bakım Veren İyi Oluş Programı, Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, (27.06.2020), İstanbul, Türkiye
 11. Çavuş S. T. B. B. v. P. İ. O. İ. O., Sayar D. D. G. H., Silah Taşımanın Bağlanma Biçimi ve Psikolojik İyi Oluşla İlişkisi’ Oktay Çavuş, Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, (27.06.2020), İstanbul - Türkiye
 12. Bostancı B., Sayar G. H., Fark Edilmeyen Gebeliklerle İlgili Farkındalık, Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, (27.06.2020), İstanbul - Türkiye
 13. Ilgaz D., Sayar G. H., Pozitif Psikoloji Uygulamaları Eğitiminin Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisi, Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, (27.06.2020), İstanbul - Türkiye
 14. ÜNÜBOL H., KESKİN R., DOĞAN İ. A., GÖZLER T., ÖZDOĞAN B., SAYAR G. H., Nikotin Bağımlılığı- Türkiye Geneli Epidemiyolojik Araştırması, Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, (27.06.2020), İstanbul - Türkiye
 15. Sayar G. H., Fark Edilmeyen Gebelikler, Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Sempozyumu, (06.05.2020), İstanbul - Türkiye
 16. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Çarkçı J., Türkiye’de Erişkin Cinsellik- Pornografi Bağımlılığının Biopsikososyal Nedenleri, 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, (26.03.2020),
 17. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Özyurt D., ANKSİYETENİN SOSYODEMOGRAFİK VE PSİKOLOJİK FAKTÖRLERLE OLAN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (18.03.2020),
 18. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., YOLMAK YA DA YOLMAMAK: DÜŞÜK DOZ ARİPİPRAZOL TRİKOTİLLOMANİ TEDAVİSİNDE ETKİLİ OLABİLİR Mİ?, 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (17.03.2020),
 19. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TEDAVİYE DİRENÇLİ DEPRESYONDA TRANSKRANİYAL MANYETİK UYARIM TEDAVİSİNE YANIT İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER, 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (17.03.2020),
 20. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERYÜREK S., AGHAYEVA C., GENÇLERDE RUHSAL DURUM, ANNE BABA TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER, 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, (17.03.2020),
 21. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., Tedaviye Dirençli Depresyonda Kronotipin rTMS Tedavisine Cevap ile İlişkisi, Multidisipliner Nörodejenerasyon Kongresi, (13.03.2020),
 22. SAYAR F. G. H., Havacılık Nörobilimi, Havacılık, Uzay ve Psikoloji Kongresi, (07.12.2019),
 23. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., İstatistiklerle Şiddet Olgusu, Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı, (15.11.2019),
 24. Sayar F. G. H., Omay O., Ülker S. V., EFFECTS OF INTERPERSONAL PSYCHOTHERAPY TRAINING ON MENTAL WELLNESS, SOCIAL AND EMOTIONAL INTELLIGENCE, 8th Biennial Congress of the International Society of Interpersonal Psychotherapy (ISIPT), (06.11.2019), Budapest-Hungary
 25. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Yazıcı T. N., Türkiye’de Çok Çocuklu Ailelerdeki Kişisel İyi Oluşun, Cinsiyet ve Eğitime Göre Değerlendirilmesi: Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Projesi, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (26.10.2019),
 26. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Bostancı B., Engeli Olan ve Olmayan Bireylerin Bağlanma Stillerinin Karşılaştırılması, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (26.10.2019),
 27. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Türkiye Duygu Haritası ve Politik Yansımaları, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 28. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖNCÜ M. N., Negatif Duygulara Etki Eden Faktörler: Turbahar Çalışması, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 29. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Yavuz K. E., Türkiye'de Somatizasyona Etki Eden Faktörler, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 30. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Uzun Ç., Genç Erişkinlerde Psikiyatri Başvuru Durumunun Çeşitli Psikiyatrik ve Sosyodemografik Özelliklere Göre Yordayıcılığının İncelenmesi, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 31. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Koç A. Ş., Türkiye’de Beliren Yetişkinlerde Oyun Bağımlılığını Yordayan Sosyo-Demografik ve Psikolojik Faktörler, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 32. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Dursun B., 18-23 Yaş Arası Kişilerde Beden Kitle İndeksinin Sosyodemografik Özellikler ve Psikolojik Değişkenlerle İlişkisi, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 33. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KALKANLI Z. G., Orta Yaş ve Üzeri Kişilerde Beden Kitle İndeksi ile Sosyodemografik Özellikler ve Çeşitli Psikolojik Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 34. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Arslan F. S., Türkiye'de Pozitif Duygulara Etki Eden Faktörler, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 35. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Tunçer S., Alkol Kullanan Bireylerde Psikolojik Belirtiler ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 36. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Koçyiğit G., Türkiye'de Öznel İyi Oluşa Etki Eden Faktörler, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 37. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., UZ İ., Engelli Olan Bireylerle Engelli Olmayan Bireyler Arasındaki Psikolojik Semptom Farklılıklarının Değerlendirilmesi, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (25.10.2019),
 38. SAYAR F. G. H., Aksu M., Özkaya K., Genç yetişkinlerde ebeveyne duygusal erişilebilirlik ve algılanan ebeveynlik biçiminin benlik saygısı ile ilişkisi, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (24.10.2019),
 39. SAYAR F. G. H., Ustabaşı B., Aksu M., Kişilerarası ilişki tarzı ile danışmanlık öz-yeterliği ve problem çözme becerisi arasındaki ilişki, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (24.10.2019),
 40. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., İlsan N. A., 30-38 Yaş Arası Kişilerin Bağlanma Stilleri ve Kişisel İyi Oluşlarının Medeni Duruma Göre İncelenmesi, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (24.10.2019),
 41. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KAVAK S., Beden Kitle İndeksi’ni etkileyen çeşitli sosyodemografik faktörler ve psikolojik değişkenler arasındaki ilişkinin 30-38 yaş arasındaki kişilerde incelenmesi, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (24.10.2019),
 42. ÜNÜBOL H., SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Sigarayı Kimler İçebilir, Kimler Bırakabilir? Türkiyede Sigara Kullanımının Epidemiyolojisi ve Bırakabilme ile ilişkili Psikolojik Etmenler, 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, (13.04.2019),
 43. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KARATAŞ A., Batı Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.03.2019),
 44. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., EGE B., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.03.2019),
 45. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., Aydın M., Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Alışveriş Bağımlılığı ve Zaman Algısı İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 46. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., Ata R., Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Madde Bağımlısı Bireylerin Aleksitimi ve Pozitif - Negatif Duygudurumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 47. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., Çalın S., Anadolu Bölgesi'nde Kumar Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 48. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., Işıktaş A., Doğu Marmara Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Bağlanma ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 49. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Alır B. N., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Alkol kullanan Bireylerin Bağlanma ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 50. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Baydil B., Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Kumar Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 51. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Dursun O., Anadolu Bölgesi'nde Oyun Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 52. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., Yaz B., İç Anadolu Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Bağlanma ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 53. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Terzi A. Y., Doğu Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 54. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Korkmaz A., Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 55. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., YÜKSEL B., İç Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 56. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., SUNKUR B., İç Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 57. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., BOZ B., Akdeniz Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 58. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KELEŞ B., Karadeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 59. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., SARGIN C., Ege Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Pozitif ve Negatif Duygudurumlar İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 60. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇEVİK C. H., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygurumlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 61. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., DİRİN D., Ege Bölgesi'nde Alkol kullanan Bireylerin Aleksitimi ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 62. GÖKLÜ G., SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Ege Bölgesi'nde Alkol kullanan Bireylerin Kişisel İyi Oluşları ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 63. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KEŞEN H., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 64. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., METE K., Marmara Bölgesi'nde Oyun Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 65. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇAPKIN M., Marmara Bölgesi'nde Cinsel ve Porno Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 66. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖREN M., Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 67. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., PAÇACI M., İstanbul'da Yeme Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 68. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ŞENOCAK M., İstanbul'da Madde Bağımlısı Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 69. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TAŞPINAR M., Anadolu Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Zaman Algısı ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 70. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AYVALIOĞLU N. D., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 71. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., İCİL O., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Pozitif ve Negatif Duygudurum İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 72. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÜÇEŞ R., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Zaman Algısı İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 73. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÜÇEŞ R., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Zaman Algısı İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 74. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AYDIN R., Marmara Bölgesinde Alışveriş Bağımlılığında Zaman Algısının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 75. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KUYUMCUOĞLU S., Karadeniz Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 76. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., YAŞA S., Marmara Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 77. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., DAYAN Ş., Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarıyla ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 78. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AYGÜN Z., Doğu Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Zaman Algısı İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 79. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., YILMAZ A., İç Anadolu Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 80. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., KARA B., Batı Marmara Bölgesi'nde Alkol kullanan Bireylerin Bağlanma ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 81. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., YILMAZ N., Karadeniz Bölgesi'nde Oyun Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 82. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÖZLER T., ŞAHİN Z., Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 83. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., ÖZKULA A., İstanbul'da Yeme Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 84. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., ARIDURU B., Anadolu Bölgesi'nde Alışveriş Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 85. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., TURAL Ş., Ege Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 86. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ERGÜZEL T. T., GEYLANİ Ş., Batı Marmara Bölgesi'nde Madde Bağımlısı Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 87. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TOKA I., Akdeniz Bölgesi'nde Alkol kullanan bireylerde Aleksitimi ile Pozitif ve Negatif Duygudurum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 88. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AKBABA A. G., İç Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 89. SEZEN A. N. H., SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Zaman Algısı Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 90. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., VARLIK B. S., Karadeniz Bölgesi'nde Madde Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 91. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., DEMİR B., Akdeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 92. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., YILDIRIM B. G., İstanbul'da Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 93. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., İYİDİR B., İstanbul'da Yeme Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 94. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇEVİK S. C., Batı Karadeniz Bölgesi'nde Alkol kullanan Bireylerin Bağlanma ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 95. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., SARI D. D., İstanbul'da Madde Bağımlısı Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 96. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ZAİMOĞLU D., Karadeniz Bölgesi'nde Alkol kullanan Bireylerin Bağlanma ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 97. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ZENGÜL E. Ç., Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 98. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KAYHAN E., Batı Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 99. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ALAN E., Batı Marmara Bölgesi'nde Alkol kullanan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 100. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÖZİÇ E., Batı Karadeniz Bölgesi'nde Oyun Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 101. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KÖKÇÜ H. S., Batı Marmara Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Bağlanma ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 102. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ENGİNYURT H., Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Zaman Algısı İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 103. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., YILDIZ H., Akdeniz Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 104. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TEBEROĞLU H., Batı Karadeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 105. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÜLKÜ İ. N., İç Anadolu Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 106. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ACAR K., Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarıyla ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 107. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TEHÇİ K., Marmara Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomları ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 108. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AKÇİL M., Anadolu Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 109. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÖZER N., Anadolu Bölgesi'nde Madde Bağımlısı Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 110. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., MACİT N. H., Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 111. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., BOĞA N., Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Cinsel ve Porno Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 112. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., BAY S., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 113. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TUNÇER S., Anadolu Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 114. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., YILMAZ Ş., Marmara Bölgesi'nde Alışveriş Bağımlılığının Psikolojik Semptomlarla Olan İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 115. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., GÜLER T., İstanbul'da Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Bağlanma ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 116. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., BAKAR T., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 117. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., AYDINOL Z., Marmara Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Kişisel İyi Oluşları ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 118. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KAHVECİ Z., Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Aleksitimi ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 119. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., KIR Z., Karadeniz Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 120. KONUK B. N., SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., İstanbul'da Sosyal Medya Bağımlılığı ile Pozitif ve Negatif Duygudurum Belirtilerinin İlişkisi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 121. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÖZÇELİK S., Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Oyun Bağımlılığı ile Psikolojik Semptomlar İlişkisi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 122. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., FURUN A., Batı Karadeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 123. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., ÖZTÜRK G., Doğu Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 124. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., ATAYAY İ. G., Ege Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 125. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., AYHAN İ. B., İç Anadolu Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 126. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., SEZEN İ., Ege Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 127. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., BEŞİK M., Batı Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 128. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., ERTEN M., Doğu Marmara Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 129. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., SÜTÇÜ M., Ege Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Zaman Algısı İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 130. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., GÜNEL M., Doğu Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 131. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., ÖZDEN M., İstanbul'da Yeme Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 132. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., BEDİR Ö., İstanbul'da Yeme Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 133. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., AKŞİT S., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Aleksitimi ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 134. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., ALTAŞ Ö. S., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Aleksitimi ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 135. SAYAR F. G. H., BOZBUĞA M., DURSUN Z. B., Ege Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 136. SAYAR F. G. H., ÇETİNGÜÇ M., AKTÜRK B., Doğu Marmara Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Kişisel İyi Oluşları ve Pozitif ve Negatif Duygudurumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 137. SAYAR F. G. H., ÇETİNGÜÇ M., ŞAHİN B. N., İstanbul'da Sosyal Medya Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 138. SAYAR F. G. H., ÇETİNGÜÇ M., SÜRMELİ B., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarıyla ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 139. SAYAR F. G. H., ÇETİNGÜÇ M., YILMAZ C., Batı Marmara Bölgesi'nde Oyun Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 140. SAYAR F. G. H., ÇETİNGÜÇ M., MENTEŞE C., Ege Bölgesi'nde Alkol kullanan Bireylerin Bağlanma ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 141. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Tefenlili B., İç Anadolu Bölgesinde Yeme Bağımlılığı ile Pozitif - Negatif Duygudurum İlişkisi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (09.02.2019),
 142. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Er M., Batı Karadeniz Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Pozitif ve Negatif Duygudurumlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 143. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Sönmez N., Doğu Marmara Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Pozitif ve Negatif Duygudurumlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 144. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Engin Ö., Batı Marmara Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif, Negatif Duygurumları ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 145. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Yamangil R., İç Anadolu Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 146. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Çoban S., Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Oyun Bağımlılığı ile Zaman Algısı İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 147. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Sarıtabak S., Ege Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 148. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Ak Ş., Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Oyun Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 149. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Kaya Ş. H., Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 150. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Bilgin T., Doğu Marmara Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 151. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Yazar Y., Akdeniz Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 152. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Yerli Y., Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Bağlanma ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 153. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Evlice Y. S., Akdeniz Bölgesi'nde Yeme Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygurumlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 154. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Beyler B., Akdeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 155. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Keyik B., Doğu Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 156. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Bulduk C., Akdeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 157. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Kocaman E., Akdeniz Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarıyla ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 158. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Elitaş E., Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerin Bağlanma ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 159. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Akyel E., Batı Karadeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 160. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Erol E. D., Batı Karadeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 161. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Sümbül F., İç Anadolu Bölgesinde Yeme Bağımlılığı ile Kişisel İyi Oluş İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 162. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Zorlu G., Akdeniz Bölgesi'nde Alkol Kullanan Bireylerin Pozitif ve Negatif Duygudurumlarıyla ve Psikolojik Semptomları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 163. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Mete G., Batı Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Aleksitimi İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 164. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Bircan G., Akdeniz Bögesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı İle Zaman Algısı İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 165. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Onar H. M., Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Bağlanma İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 166. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Aydın H., Batı Karadeniz Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Bağlanma ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 167. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Özgür H., İstanbul'da Sosyal Medya Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 168. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., ÇETİNGÜÇ M., Bakırcı K., Doğu Marmara Bölgesi'nde Sigara Bağımlılığı Bulunan Bireylerin Psikolojik Semptomlarıyla ve Kişisel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 169. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., OMAY O., Yılmaz K., Batı Marmara Bölgesi'nde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Zaman Algısı İlişkisinin İncelenmesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sempozyumu, (02.02.2019),
 170. SAYAR F. G. H., Kadın Pilotların Psikolojisi ve Performansı, 4. Ulusal Hava ve Uzay Tıbbı Kongresi, (28.10.2018),
 171. SAYAR F. G. H., Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinin Etki Mekanizması, 1. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Sempozyumu, (16.03.2018),

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

 1. G H. S., H Ü., Özdoğan B., Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, (2020), ISBN: 978-605-9596-31-2.
 2. Sayar G. H., Ünübol H., Tarhan N., COVID-19: KORKULAR, KAYGILAR, OLGUNLAŞMA, (2020), ISBN: 978-605-9596-32-9.
 3. Sayar G. H., Özdoğan B., Travmayı Anlamak, (2020), ISBN: 978-605-9596-35-0.
 4. ÜNÜBOL H., SAYAR F. G. H., Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sonuç Raporu, (2019), ISBN: 978-605-9596-21-3.
 5. SAYAR F. G. H., berksun o., Aile - Eş Terapileri, (2013), ISBN: 6055216757.

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

 1. Sayar F. G. H., Nerden Düştük Bu Aşka, (2024), ISBN: 9786256755567.
 2. Sayar G. H., Ünübol H., GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU- Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi., (2021), ISBN: 978-605-74838-5-0.
 3. Sayar G. H., Omay O., GEBELİKTE ve DOĞUM SONRASI DÖNEMDE RUHSAL BOZUKLUKLARIN SAĞALTIM KILAVUZU- Gebelik İnkârı, (2021), ISBN: 978-605-74838-5-0.
 4. Özdoğan B., Sayar G. H., Tarhan N., Travmayı Anlamak/1.Travma Kongresi Konuşmaları, (2020), ISBN: 1111.
 5. SAYAR F. G. H., ÖZTEN E., Şiddet ve Travmaya Psikiyatrik Bakış, (2020), ISBN: 9786052588130.
 6. SAYAR F. G. H., OMAY O., Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Nedir?, (2019), ISBN: 978-605-7597-88-5.
 7. SAYAR F. G. H., OMAY O., Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinin Kuramsal Temelleri ve Etki Mekanizması, (2019), ISBN: 978-605-7597-88-5.
 8. Sayar GH., Tarhan N., Psikiyatrik Hastalıklarda Transkranial Stimülasyon Teknikleri, Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi / Transcranial Stimulation Techniques in Psychiatric Diseases, Surgical Anatomy of Function, (2018), ISBN: -.
 9. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Psikiyatride Nöromodülasyon Teknikleri - Temel ve Klinik Psikiyatri / Neuromodulation Techniques in Psychiatry - Basic and Clinical Psychiatry, (2018), ISBN: 9789752777033.
 10. SAYAR F. G. H., TARHAN K. N., Psikiyatride Transkranial Manyetik Uyarım Tedavisi Kullanımı - fonksiyonun cerrahi anatomisi / Transcranial Stimulation Techniques in Psychiatric Diseases, Surgical Anatomy of Function, (2018), ISBN: 978-605-9358-50-7.
 11. SAYAR F. G. H., Psikiyatrik Bozukluklarda Kognitif Belirtiler / Davranış Nörolojisi, (2015), ISBN: 978-605-335-180-1.

8. Projeler

 1. ÜLKER S. V., PANAYIRCI U. C., SAYAR F. G. H., TÜBİTAK, E-Ticaretin Yeni Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Ve Web Sitesi Ortamlarındaki Tüketici Davranısının Eeg Ve Deri Iletkenligi Yöntemleri Ile Incelenmesi, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :01.11.2026),
 2. ÜLKER S. V., Panayırcı D. D. C., SAYAR F. G. H., TÜBİTAK, E-Ticaretin Yeni Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Ve Web Sitesi Ortamlarındaki Tüketici Davranışının Eeg Ve Deri Iletkenliği Yöntemleri Ile Incelenmesi, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :25.01.2027),
 3. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., BARİPOĞLU S., YAŞAR N., TARHAN K. N., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Biz Geleceğiz, (Yürütücü), (Tamamlanma Tarihi :06.06.2022),
 4. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Türkiye Koronafobi Haritası ve Salgınla İlişkili Duygular Araştırması, (Yürütücü), (Tamamlanma Tarihi :25.05.2020),
 5. SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., BAP projesi, Türkiye Koronafobi Haritası, Korkular, Kaygılar, olgunlaşma (Map of Coronaphobia in Turkey, Fears, Anxieties, Maturation), (Yürütücü), (Tamamlanma Tarihi :02.06.2020),
 6. ARIBOĞAN D. Ü., SAYAR F. G. H., ÜNÜBOL H., TARHAN K. N., BAP projesi, İstanbul Politik Psikolojik Güvendelik Çalışması (Istanbul Political Psychological Security Study), (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :06.10.2019), -
 7. ÜNÜBOL H., SAYAR F. G. H., BAP projesi, Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :31.03.2019),

9. İdari Görevler

 1. Yönetim / Management - Enstitü Müdürü (2018-Devam Ediyor)
 2. Yönetim / Management - Rektör Danışmanı (2023-Devam Ediyor)
 3. Yönetim / Management - Senato Üyesi (2019-2022)
 4. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Klinik Psikoloji (2018-2022)
 5. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Psikoloji Doktora Programı (2018-2022)
 6. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜSBDT (2018-2020)
 7. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center - ÜSBDT Müdür Yardımcısı (2021-Devam Ediyor)
 8. Ana Bilim Dalı Koordinatörlüğü / Coordinator of Department - Psikoloji Doktora Programı Ana Bilim Dalı Koordinatörü (2021-Devam Ediyor)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member - Uygulama ve Araştırma Merkezi (2020-Devam Ediyor)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member - ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği (2020-Devam Ediyor)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Vizyon Komisyonu (2019-Devam Ediyor)
 12. Kurul Üyeliği / Board Member - Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 13. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-2022)
 14. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Epidemiyolojik Araştırmalar Çalışma Grubu (2018-Devam Ediyor)
 15. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-Devam Ediyor)
 16. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Politik Psikoloji Araştırma Çalışma Grubu (2020-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 1. Havacılık Tıbbı Derneği(2021)
 2. Tedavisel Beyin Haritalaması Derneği(2021)
 3. International Society of Interpersonal Psychotherapy(2021)

11.Ödüller

 1. Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, En İyi Araştırma Başarı Belgesi, (2020)
 2. International Society of Interpersonal Psychotherapy, Best Research Award, (2019)
 3. International Society of Interpersonal Psychotherapy, Best Clinical Research Award, (2019)
 4. Türkiye Psikiyatri Derneği, Araştırma İkincilik Ödülü, (2019)
 5. EEG & Clinical Neuroscience Society, Genç Araştırmacı Ödülü, (2015)

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2023-2024 Bahar Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
Güz İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.
2022-2023 Bahar Çağdaş Sosyolojik Teoride Kurumsal Sorunlar II (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 30
Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 0 0 14
Kişilerarası Danışmanlık (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 125
Klinik Çalışma (Yüksek Lisans) - 2 Grup 0 3 127
Psikolojiye Giriş (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 5
Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 0 0 11
Güz Çağdaş Sosyolojik Teoride Kurumsal Sorunlar I (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 30
Kişilerarası Danışmanlık (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 91
Psikolojiye Giriş (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 5
Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 0 0 10
University Culture I (Lisans) - 1 Grup 0 2 109

Oluşturulma Tarihi: 15.07.2024