1. Name Surname

: Ezgi TESİR

2. Date of Birth

: 14.11.1993

3. Title

: Öğr. Gör.

Contact Information

: ezgi.tesir@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate SOSYAL HİZMET YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2015
Graduate SOSYAL HİZMET ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 2020
Doctorate

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. TESİR E., NALÇACI N., , SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU, (25.10.2019),
 2. TESİR E., , ASEAD 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (27.10.2018),
 3. ESELER B., TESİR E., , III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, (05.10.2018),
 4. ESELER B., TESİR E., , 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (05.10.2018),
 5. TESİR E., ESELER B., ARMAN S. M., , Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, (12.05.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. TESİR E., NALÇACI N., , Geleceğin Sosyal Bilimcileri Ulusal Öğrenci Kongresi 4, (26.04.2019),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Program Başkanlığı / Head of Program - Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2019-Continues)
 2. Program Başkanlığı / Head of Program - Perfüzyon Teknikleri (2018-2019)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2018-Continues)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Bologna Komisyonu (2019-Continues)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Sosyal Sorunlara Dair Güncel Yaklaşımlar Grubu (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

 1. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, ''Geleceğin Sosyal Bilimcileri 4. Ulusal Öğrenci Kongresi''nde sunulan en iyi 3. bildiri ödülü, (2019)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 3 0 2 105
Meslek Etiği (Associate) - Group 2 2 0 138
Sosyal Hizmete Giriş (Associate) - Group 1 2 0 17
Engelli Hakları ve Sosyal Hizmet (Associate) - Group 2 2 0 89
Sosyal Hizmet Etiği (Associate) - Group 2 2 0 108
Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar (Associate) - Group 1 2 0 18
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (Associate) - Group 1 2 0 42
Fall Sosyal Hizmet ve Bakım (Associate) - Group 1 2 0 25
Üniversite Kültürü I (Associate) - Group 3 0 2 105
Çocuk ve İletişim (Associate) - Group 1 2 0 68
Meslek Etiği (Associate) - Group 1 2 0 93
Sosyal Hizmete Giriş (Associate) - Group 2 3 0 71
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri (Associate) - Group 2 3 0 100
Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar (Associate) - Group 1 2 0 16
Sosyal Hizmete Giriş (Associate) - Group 1 2 0 15
Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama I (Associate) - Group 1 0 8 40
Yaz Stajı (Associate) - Group 1 0 0 39
2019-2020 Spring Meslek Etiği (Associate) - Group 1 2 0 81
Sosyal Hizmete Giriş (Associate) - Group 1 2 0 36
Sosyal Hizmet Kuruluşları (Associate) - Group 2 2 2 110
Sosyal Hizmet Etiği (Associate) - Group 2 2 0 119
Kanunla İhtilafa Düşen Çocuklar (Associate) - Group 1 2 0 44
Yaz Stajı (Associate) - Group 1 0 0 56
Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama II (Associate) - Group 1 0 8 39
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (Associate) - Group 1 2 0 39
Fall Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar (Associate) - Group 1 2 0 40
Sosyal Hizmete Giriş (Associate) - Group 1 2 0 40
Sosyal Hizmet ve Bakım (Associate) - Group 1 2 0 27
Sosyal Hizmete Giriş (Associate) - Group 2 3 0 106
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri (Associate) - Group 2 3 0 121
Çocuk ve İletişim (Associate) - Group 1 2 0 55

Created: 20.01.2022