1. Name Surname

: ESRA TANSU SARIYER

2. Date of Birth

:

3. Title

: Öğr. Gör.

Contact Information

: esratansu.sariyer@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Beslenme ve Diyetetik İstanbul Medipol Üniversitesi 2015
Graduate Beslenme ve Diyetetik Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi 2017
Doctorate Beslenme ve Diyetetik Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem Üniversitesi

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Çolak H., Erdeniz E., Sarıyer E. T., Çevik E., Yangın D., The relationship of caffeinated beverages with depressive symptoms and decision-making, Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, (2021), (), 1-10, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. AKSU B. M., SARIYER E. T., KURKUMİN VE GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI, JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH, (2020), (), 194-205, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Yangın D., Sarıyer E. T., Çevik E., Erdeniz E., Çolak H., , International Congress of Health Research, (25.08.2021), Istanbul-Turkey
 2. Sarıyer E. T., Yıldırım G., Savıcı M., Erol Ö., Ülker T., , II. International Sustainable Living Congress, (19.03.2021), Türkiye, Mersin
 3. Çolak H., Çevik E., Sarıyer E. T., , İnternational Congress on Biological and Health Sciences, (27.02.2021), Türkiye - Afyonkarahisar
 4. SARIYER E. T., ÇOLAK H., ÇEVİK E., , International Congress on Biological and Health Science, (27.02.2021), Afyonkarahisar-Türkiye
 5. Çevik E., Sarıyer E. T., Çolak H., , İnternational Congress on Biological and Health Sciences, (27.02.2021), Türkiye - Afyonkarahisar
 6. Yıldırım G., Savıcı M., Erol Ö., Ülker T. M., Baş M., , 4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (18.12.2020), Türkiye
 7. SARIYER E. T., ÇEVİK E., ÇOLAK H., , 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, (26.08.2020), PARİS,FRANSA (ONLİNE KATILIM)
 8. ÇOLAK H., SARIYER E. T., ÇEVİK E., , 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, (26.08.2020), PARİS, FRANSA (ONLİNE KATILIM)
 9. ÇEVİK E., ÇOLAK H., SARIYER E. T., , 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, (26.08.2020), PARİS, FRANSA (ONLİNE KATILIM)
 10. Sarıyer E. T., Çevik E., Çolak H., , 8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Anne-Çocuk Beslenme Kongresi, (18.03.2020), Ankara - Türkiye
 11. SARIYER E. T., BAŞ P. D. M., , 25 th European Congress on Obesity, (23.05.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Aksu B. M., Sarıyer E. T., Sağlık&Bilim: Medikal Araştırmalar / COVID-19 ve Probiyotikler, (2021), ISBN: 978-625-8496-07-9.
 2. SARIYER E. T., SAĞLIK BİLİMLERİNDE BÜTÜNCÜL BAKIŞ: Sağlığın Korunması: Beslenme, (2021), ISBN: 978-625-7601-87-0.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. YİLDİZ M. B., SARİKAYA S., TEMİRÇİN Ş., DENER B. G., KOCATÜRK R. R., Night Eating Syndrome and Sleep Quality among Turkish University Students in COVID‑19 Pandemic, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 8(2), 135-141, .
 2. Aksu B. M., Sarıyer E. T., Polikistik Over Sendromu ve Ağırlık Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2021), (), 241-249, .
 3. Altinok E., Aydin E., Koval S., Şener B., Özbilgin A. İ., Özcan Ö. Ö., Çolak H., Sariyer E. T., Çevik E., Karahan M., Investigation of Nutrition Status In Patients Irritable Bowel Syndrome, Journal of Health Services and Education, (2021), 4(2), 53-59, .
 4. ALTINOK E., AYDIN E., KOVAL S., ÖZBİLGİN A. İ., ŞENER B., ÖZCAN Ö. Ö., ÇOLAK H., SARIYER E. T., ÇEVİK E., KARAHAN M., İrritabl Bağırsak Sendromu Olan Hastalarda Beslenme Durumunun İncelenmesi, Journal of Health Services and Education, (2020), (), 53-59, .
 5. ÖZGÜL A. A., BOZAT C., SEZİŞ M., BADUR Y., ÖZCAN Ö. Ö., SARIYER E. T., ÇEVİK E., ÇOLAK H., KARAHAN M., Determination of Knowledge Level and Consumption Status of Individuals in Working Life about Probiotic Foods, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020), 1(12), 365-378, .
 6. ÖZGÜL A. A., BOZAT C., SEZİŞ M., BADUR Y., Özcan Ö. Ö., SARIYER E. T., ÇEVİK E., ÇOLAK H., Karahan M., Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi, Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi, (2020), (12), 365-378, .
 7. AKSU B. M., SARIYER E. T., Kolorektal Kanser ve D Vitamini, Journal of Health Services and Education, (2020), (), 39-44, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Oruç S., Ülker M. T., Sarıyer E. T., , 10. Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi, (16.09.2021), İstanbul-Türkiye
 2. Sarıyer E. T., Yıldırım G., Çolak H., Çevik E., , Gastronomi, Beslenme ve Gıda Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, (02.09.2021), Türkiye-Mersin
 3. Çevik E., Çolak H., Sarıyer E. T., Yıldırım G., , Gastronomi, Beslenme ve Gıda Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, (02.09.2021), Mersin-Türkiye
 4. Çolak H., Çevik E., Yıldırım G., Sarıyer E. T., , Gastronomi, Beslenme ve Gıda Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, (02.09.2021), Mersin-Türkiye
 5. Erol Ö., Ülker T. M., Sarıyer E. T., , 9. Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi, (08.10.2020), İstanbul
 6. Özenoğlu A., Sarıyer E. T., , 9. Ulusal Sağlıklı Yaşam Kongresi, (08.10.2020), Türkiye-İstanbul

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar (2021-Continues)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Beslenme ve Diyetetikte Güncel Yaklaşımlar Grubu (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring İleri Beslenme Biyokimyası (Master) - Group 1 3 0 42
Genel Beslenme (Undergraduate) - Group 1 2 0 223
Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları II (Undergraduate) - Group 1 2 4 29
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi (Undergraduate) - Group 1 2 0 88
Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı (Undergraduate) - Group 1 2 0 86
Beslenme ve Diyetetik Alan Uygulaması II (Undergraduate) - Group 1 2 24 37
Fall Üniversite Kültürü I (Undergraduate) - Group 1 0 2 98
Mesleki Oryantasyon (Undergraduate) - Group 1 2 0 99
Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları I (Undergraduate) - Group 1 2 4 27
Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması (Undergraduate) - Group 1 2 0 87
Toplum Sağlığında Beslenme Stajı (Undergraduate) - Group 1 0 0 75
Beslenme ve Diyetetik Alan Uygulaması I (Undergraduate) - Group 1 2 24 75
Seminer I (Undergraduate) - Group 1 2 0 31
2019-2020 Spring Genel Beslenme (Undergraduate) - Group 2 2 0 195
Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları II (Undergraduate) - Group 1 2 4 71
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 78
Toplu Beslenme Sistemleri II (Undergraduate) - Group 1 3 0 79
Beslenme ve Diyetetik Alan Uygulaması II (Undergraduate) - Group 1 2 20 23
Fall Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları I (Undergraduate) - Group 1 2 4 77
Beslenme Ekolojisi (Undergraduate) - Group 1 2 0 76
Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması (Undergraduate) - Group 1 3 0 78
Toplu Beslenme Sistemleri I (Undergraduate) - Group 1 3 0 83
Beslenme ve Diyetetik Alan Uygulaması I (Undergraduate) - Group 1 2 20 25

Created: 20.01.2022