1. Name Surname

: EREN EKİN ERCAN

2. Date of Birth

:

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: erenekin.ercan@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Basın ve Yayın Anadolu Üniversitesi 2010
Graduate Gazetecilik ABD Gazi Üniversitesi 2014
Doctorate Basın ve Yayın ABD Anadolu Üniversitesi 2018

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Sinemada Aşk ve Zaman: Sevmek Zamanı (1965) ve Masumiyet (1997) Filmleri Üzerine Bir İnceleme, Rabia BULUT, 2021.
 2. Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketim Kültürü: Alışveriş Alışkanlıklarına Dair Bir Alan Araştırması, Deniz Berkan Duman, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Ercan E. E., BAUDRİLLARD VE BASIN: FRAKTAL YAŞAMDA GÖSTERİNİN YENİDEN-ÜRETİMİ, Intermedia International E-journal, (2021), 8(14), 79-92, .
 2. Ercan E. E., The Present and The Future of Journalism Education, Quality & Quantity International Journal of Methodology, (2017), 47(6), 1-8, https://doi.org/10.1007/s11135-017-0616-2.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Ercan E. E., , Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi (ART&DESIGN-2021), (21.06.2021), Niğde-Türkiye
 2. Bağlar T. G., Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 8.Uluslararası İletişim Günleri, (28.05.2021), İstanbul-Türkiye
 3. Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 8.Uluslararası İletişim Günleri, (26.05.2021), İstanbul - Türkiye
 4. Ercan E. E., , 3rd Communication and Technology Congress, (14.04.2021), İstanbul-Türkiye
 5. Ercan E. E., , II. Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi (ICAY), (03.12.2020), Eskişehir-Türkiye
 6. Ercan E. E., , CIM 17th International Sypmposium Communication in the Millennium: Today and Future, (05.11.2020), Eskişehir-Türkiye
 7. Ercan E. E., , CSPK Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe, 5th Conference of Centre for the Study of Popular Culture, (29.10.2020), Prag-Çek Cumhuriyeti
 8. Ercan E. E., , CİDA Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu: Süreklilikler ve Kesintiler, (26.10.2020), İzmir-Türkiye
 9. Duman D. B., Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, (21.10.2020), İstanbul-Türkiye
 10. Bulut R., Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, (21.10.2020), İstanbul-Türkiye
 11. Ozat M., Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, (21.10.2020), İstanbul-Türkiye
 12. Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, (21.10.2020), İstanbul-Türkiye
 13. ERCAN E. E., , International Pegem Conference on Education, (17.09.2020), Diyarbakır - Türkiye
 14. ERCAN E. E., , Responsible Journalism and Communication in Divided and Conflicted Societies, (16.09.2020), Sydney - Australia
 15. ERCAN E. E., , 3rd International Cultural Informatıcs, Communıcatıon & Media Studies Conference, (20.04.2020), Aydın-Türkiye
 16. ERCAN E. E., , 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı: Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, (25.03.2015), Gazimağusa - KKTC
 17. ERCAN E. E., , 7. Uluslararası Katılımlı İletişim Öğrencileri Sempozyumu: Sınırlar ve Engeller, (12.04.2011),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Ercan E. E., Niyazi Berkes’in “Türk Aydını” Kavrayışı: Yön Dergisindeki Yazıları Üzerine, (2021), ISBN: 978-625-7443-70-8.
 2. ERCAN E. E., Haber ve Misenformasyon Bağlamında Yeni Gazetecilik Pratikleri: Veri, Mecra ve Robot Gazeteciliği, (2021), ISBN: 978-625-7405-06-5.
 3. ERCAN E. E., İnternetin Gazetecilik ve Haber Kültürüne Etkileri: Gazetecilerin Konuya Dair Yaklaşımları, (2021), ISBN: 978-605-74813-9-9.
 4. Ercan E. E., Sağlık Haberciliği ve Etik: Covid-19 Haberlerinin Tüketimi ve Etiği Üzerine Anket Çalışması, (2021), ISBN: 978-625-7405-12-6.
 5. Ercan E. E., Basın, Gerçeklik ve Post-Gerçeklik: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Anket, (2021), ISBN: 978-625-7606-07-3.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Ercan E. E., KIBRIS TÜRK BASININDA 1960 KIBRIS CUMHURİYETİ: BOZKURT GAZETESİ, Akademik Hassasiyetler, (2021), 8(16), 89-114, .
 2. ERCAN E. E., KKTC’de Basınında Ekonomi ve Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2021), 21(2), 329-346, .
 3. ERCAN E. E., ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE HÜMANİZMA KAVRAYIŞLARI II: ADIMLAR DERGİSİ HÜMANİZMA ANKETİNİN SONLANDIRILMASI, İNİF E - Dergi, (2021), 6(2), 158-174, .
 4. ERCAN E. E., ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE HÜMANİZMA KAVRAYIŞLARI I: ADIMLAR DERGİSİ HÜMANİZMA ANKETİ, İNİF E - Dergi, (2021), 6(1), 163-179, .
 5. Ercan E. E., Matruşka, Anlatıcı, (2021), (006), 9-11, .
 6. Ercan E. E., Modernizm, Postmodernizm: Ihab Hassan'ı Okumak, Etkileşim: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, (2020), (5), 210-215, .
 7. ERCAN E. E., Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçiliğin Tarihsel Dinamikleri ve Basın, Etkileşim: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, (2019), (4), 168-185, .
 8. ERCAN E. E., KKTC Basınında Dava ve Barış Politikalarının Günümüzdeki Durumu, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (2019), (30), 193-214, .
 9. Ercan E. E., Netokrasi, Netokratlar ve Mobilistik Gerçeklikler, Moment Dergi: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, (2015), 2(1), 391-399, https://doi.org/10.17572/mj2015.1.391399.
 10. ERCAN E. E., Body on the Border: Hannibal or The Popularity of Chopping Up on TV, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (2015), (22), 151-170, .
 11. ERCAN E. E., Demir F. N., Yetiştirme Kuramı: Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Yapılan Araştırma, E-Gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2015), 3(1), 127-144, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Ercan E. E., , Sinefilozofi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, (04.12.2020), İstanbul-Türkiye
 2. ERCAN E. E., , Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı, (07.05.2011), İstanbul - Türkiye

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. Ercan E. E., KKTC'de Basın Kültürü, (2020), ISBN: 978-625-7938-46-4.
 2. Ercan E. E., Prolog, (2020), ISBN: 978-605-143-011-9.

Book chapters published by national publisher

 1. Ercan E. E., Kadın Cinayetlerinde İnternet, Haber ve Görsellik: Pınar Gültekin ve Merve Aslan Cinayetlerine İlişkin Göstergebilimsel Bir Analiz, (2021), ISBN: 978-605-7942-48-7.
 2. Ercan E. E., Yaz Öyküleri, (2021), ISBN: 978-605-5229-94-8.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Koordinatör / Coordinator - Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (2020-Continues)
 2. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Toplum ve İletişim Çalışma Grubu (2020-Continues)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2019-Continues)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2021-Continues)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu (2021-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Soruşturma Komisyonu (2021-Continues)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-2021)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-2021)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Haber ve Duyuru Komisyonu (2020-2021)
 10. TRT Akademi Dergisi Temsilcisi (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Etkileşim Dergisi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği(2021)
 2. İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Üyesi(2019)

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Türk Medya Tarihi (Undergraduate) - Group 3 3 0 272
Gazetecilik Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 2 2 83
Dijital Yayıncılık Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 3 0 65
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 18
Fall İletişim ve Etik (Undergraduate) - Group 4 3 0 271
Medya Anlatı Türleri (Undergraduate) - Group 1 2 2 91
Gazetecilik Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 2 2 78
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 16
2019-2020 Spring İletişim ve Algı İmaj Yönetimi (Master) - Group 1 3 0 15
Türk Medya Tarihi (Undergraduate) - Group 3 3 0 295
Habercilik Uygulamaları II (Undergraduate) - Group 1 2 2 71
Staj (Undergraduate) - Group 1 0 0 63
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 30
Communication Technologies History (Undergraduate) - Group 1 3 0 1
Fall Kültür ve Küreselleşme (Master) - Group 1 3 0 16
İletişime Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 93
İletişim ve Etik (Undergraduate) - Group 3 3 0 203
Medya Anlatıları (Undergraduate) - Group 1 2 2 91

Created: 20.01.2022