1. Adı Soyadı

: EREN EKİN ERCAN

2. Doğum Tarihi

:

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: erenekin.ercan@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Basın ve Yayın Anadolu Üniversitesi 2010
Yüksek Lisans Gazetecilik ABD Gazi Üniversitesi 2014
Doktora Basın ve Yayın ABD Anadolu Üniversitesi 2018

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Sinemada Aşk ve Zaman: Sevmek Zamanı (1965) ve Masumiyet (1997) Filmleri Üzerine Bir İnceleme, Rabia BULUT, 2021.
 2. Covid-19 Pandemi Sürecinde Tüketim Kültürü: Alışveriş Alışkanlıklarına Dair Bir Alan Araştırması, Deniz Berkan Duman, 2021.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Ercan E. E., BAUDRİLLARD VE BASIN: FRAKTAL YAŞAMDA GÖSTERİNİN YENİDEN-ÜRETİMİ, Intermedia International E-journal, (2021), 8(14), 79-92, .
 2. Ercan E. E., The Present and The Future of Journalism Education, Quality & Quantity International Journal of Methodology, (2017), 47(6), 1-8, https://doi.org/10.1007/s11135-017-0616-2.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. Ercan E. E., , Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi (ART&DESIGN-2021), (21.06.2021), Niğde-Türkiye
 2. Bağlar T. G., Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 8.Uluslararası İletişim Günleri, (28.05.2021), İstanbul-Türkiye
 3. Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 8.Uluslararası İletişim Günleri, (26.05.2021), İstanbul - Türkiye
 4. Ercan E. E., , 3rd Communication and Technology Congress, (14.04.2021), İstanbul-Türkiye
 5. Ercan E. E., , II. Uluslararası Sinema ve Gençlik Kongresi (ICAY), (03.12.2020), Eskişehir-Türkiye
 6. Ercan E. E., , CIM 17th International Sypmposium Communication in the Millennium: Today and Future, (05.11.2020), Eskişehir-Türkiye
 7. Ercan E. E., , CSPK Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe, 5th Conference of Centre for the Study of Popular Culture, (29.10.2020), Prag-Çek Cumhuriyeti
 8. Ercan E. E., , CİDA Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu: Süreklilikler ve Kesintiler, (26.10.2020), İzmir-Türkiye
 9. Duman D. B., Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, (21.10.2020), İstanbul-Türkiye
 10. Bulut R., Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, (21.10.2020), İstanbul-Türkiye
 11. Ozat M., Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, (21.10.2020), İstanbul-Türkiye
 12. Ercan E. E., , Üsküdar Üniversitesi 7. Uluslararası İletişim Günleri, (21.10.2020), İstanbul-Türkiye
 13. ERCAN E. E., , International Pegem Conference on Education, (17.09.2020), Diyarbakır - Türkiye
 14. ERCAN E. E., , Responsible Journalism and Communication in Divided and Conflicted Societies, (16.09.2020), Sydney - Australia
 15. ERCAN E. E., , 3rd International Cultural Informatıcs, Communıcatıon & Media Studies Conference, (20.04.2020), Aydın-Türkiye
 16. ERCAN E. E., , 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı: Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, (25.03.2015), Gazimağusa - KKTC
 17. ERCAN E. E., , 7. Uluslararası Katılımlı İletişim Öğrencileri Sempozyumu: Sınırlar ve Engeller, (12.04.2011),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Ercan E. E., Niyazi Berkes’in “Türk Aydını” Kavrayışı: Yön Dergisindeki Yazıları Üzerine, (2021), ISBN: 978-625-7443-70-8.
 2. ERCAN E. E., Haber ve Misenformasyon Bağlamında Yeni Gazetecilik Pratikleri: Veri, Mecra ve Robot Gazeteciliği, (2021), ISBN: 978-625-7405-06-5.
 3. ERCAN E. E., İnternetin Gazetecilik ve Haber Kültürüne Etkileri: Gazetecilerin Konuya Dair Yaklaşımları, (2021), ISBN: 978-605-74813-9-9.
 4. Ercan E. E., Sağlık Haberciliği ve Etik: Covid-19 Haberlerinin Tüketimi ve Etiği Üzerine Anket Çalışması, (2021), ISBN: 978-625-7405-12-6.
 5. Ercan E. E., Basın, Gerçeklik ve Post-Gerçeklik: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Anket, (2021), ISBN: 978-625-7606-07-3.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Ercan E. E., KIBRIS TÜRK BASININDA 1960 KIBRIS CUMHURİYETİ: BOZKURT GAZETESİ, Akademik Hassasiyetler, (2021), 8(16), 89-114, .
 2. ERCAN E. E., KKTC’de Basınında Ekonomi ve Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2021), 21(2), 329-346, .
 3. ERCAN E. E., ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE HÜMANİZMA KAVRAYIŞLARI II: ADIMLAR DERGİSİ HÜMANİZMA ANKETİNİN SONLANDIRILMASI, İNİF E - Dergi, (2021), 6(2), 158-174, .
 4. ERCAN E. E., ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE HÜMANİZMA KAVRAYIŞLARI I: ADIMLAR DERGİSİ HÜMANİZMA ANKETİ, İNİF E - Dergi, (2021), 6(1), 163-179, .
 5. Ercan E. E., Matruşka, Anlatıcı, (2021), (006), 9-11, .
 6. Ercan E. E., Modernizm, Postmodernizm: Ihab Hassan'ı Okumak, Etkileşim: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, (2020), (5), 210-215, .
 7. ERCAN E. E., Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçiliğin Tarihsel Dinamikleri ve Basın, Etkileşim: Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, (2019), (4), 168-185, .
 8. ERCAN E. E., KKTC Basınında Dava ve Barış Politikalarının Günümüzdeki Durumu, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (2019), (30), 193-214, .
 9. Ercan E. E., Netokrasi, Netokratlar ve Mobilistik Gerçeklikler, Moment Dergi: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, (2015), 2(1), 391-399, https://doi.org/10.17572/mj2015.1.391399.
 10. ERCAN E. E., Body on the Border: Hannibal or The Popularity of Chopping Up on TV, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, (2015), (22), 151-170, .
 11. ERCAN E. E., Demir F. N., Yetiştirme Kuramı: Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Yapılan Araştırma, E-Gifder Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2015), 3(1), 127-144, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Ercan E. E., , Sinefilozofi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, (04.12.2020), İstanbul-Türkiye
 2. ERCAN E. E., , Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı, (07.05.2011), İstanbul - Türkiye

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

 1. Ercan E. E., KKTC'de Basın Kültürü, (2020), ISBN: 978-625-7938-46-4.
 2. Ercan E. E., Prolog, (2020), ISBN: 978-605-143-011-9.

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

 1. Ercan E. E., Kadın Cinayetlerinde İnternet, Haber ve Görsellik: Pınar Gültekin ve Merve Aslan Cinayetlerine İlişkin Göstergebilimsel Bir Analiz, (2021), ISBN: 978-605-7942-48-7.
 2. Ercan E. E., Yaz Öyküleri, (2021), ISBN: 978-605-5229-94-8.

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Koordinatör / Coordinator - Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (2020-Devam Ediyor)
 2. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Toplum ve İletişim Çalışma Grubu (2020-Devam Ediyor)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2019-Devam Ediyor)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Soruşturma Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-2021)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-2021)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Haber ve Duyuru Komisyonu (2020-2021)
 10. TRT Akademi Dergisi Temsilcisi (2019-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 1. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Etkileşim Dergisi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği(2021)
 2. İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Üyesi(2019)

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2020-2021 Bahar Türk Medya Tarihi (Lisans) - 3 Grup 3 0 272
Gazetecilik Uygulamaları (Lisans) - 1 Grup 2 2 83
Dijital Yayıncılık Uygulamaları (Lisans) - 1 Grup 3 0 65
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 1 4 18
Güz İletişim ve Etik (Lisans) - 4 Grup 3 0 271
Medya Anlatı Türleri (Lisans) - 1 Grup 2 2 91
Gazetecilik Uygulamaları (Lisans) - 1 Grup 2 2 78
Mezuniyet Projesi I (Lisans) - 1 Grup 1 4 16
2019-2020 Bahar İletişim ve Algı İmaj Yönetimi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 15
Türk Medya Tarihi (Lisans) - 3 Grup 3 0 295
Habercilik Uygulamaları II (Lisans) - 1 Grup 2 2 71
Staj (Lisans) - 1 Grup 0 0 63
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 1 4 30
Communication Technologies History (Lisans) - 1 Grup 3 0 1
Güz Kültür ve Küreselleşme (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 16
İletişime Giriş (Lisans) - 1 Grup 3 0 93
İletişim ve Etik (Lisans) - 3 Grup 3 0 203
Medya Anlatıları (Lisans) - 1 Grup 2 2 91

Oluşturulma Tarihi: 20.01.2022