1. Name Surname

: Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI

2. Date of Birth

:

3. Title

: Doç. Dr.

Contact Information

: emel.serdaroglu@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Biyooji İstanbul Üniversitesi 1997
Graduate Tıbbi Biyokimya İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2000
Doctorate Biyokimya Marmara Üniversitesi 2006

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Associate Professor Biyoloji Üsküdar Üniversitesi 2020

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Milli Atletlerde MCT1 (RS1049434) Polimorfizminin Belirlenmesi, Meryem Kevser Zelka, 2017.
 2. D-Galaktoz ile Uyarılmış Yaşlanma Modelinde Ardıç Katarnı'nın SERPINE-1 Düzeylerine Etkisi, Kübra Ergün, 2019.
 3. D-Galaktoz ile Uyarılmış Yaşlanma Modelinde Ardıç Katranı'nın Oksidatif Stres Üzerine Etkileri, Refika Aydoğdu, 2019.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Şahbaz İ., Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Öztaş A., Şahin K. F., Gözler T., Konuk M., Antioxidant effect of hesperidin on cataract rat pups, Fresenius Environmental Bulletin, (2021), (), 9222-9227, .
 2. Şahin K. F., Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Zengin G., Gözler T., Konuk M., Anti-oxidative effects of Gypsophila perfoliata on D-Galactose induced aging in rat, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (E-SCI), (2020), (), 1657-1664, .
 3. Tekin , (Tekin H., 1 H. O., Singh 2. ]. ;., (Singh V., Altunsoy V. P. 3. ]. ;., (Altunsoy E., 2 E. E., Karahan 4. ]. ;., (Karahan M., Sayyed M. 5. ]. ;., (Sayyed M., M. , Erguzel I. 6. ]. ;., (Erguzel T., Kasikci T. T. 7. ]. ;., (Kasikci E., Konuk E. S. 8. ]. ;., (Konuk M., Muhsin)[ , Gamma Shielding Properties of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method-printed version, JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, (2020), 48(2), 1252-1261, .
 4. Tekin H. O., Singh V. P., Altunsoy E. E., Karahan M., M. I. Sayyed, Erguzel T. T., Kasikci E. S., Konuk M., Gamma Shielding Properties Of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method, Journal of Testing and Evaluation, (2018), 48(2), 1-11, https://doi.org/10.1520/jte20180123.
 5. KAŞIKÇI E. S., Evaluation of longterm quercetin administration on age related oxidative stress induced by D-galactose in rats., Fresenius Environmental Bulletin, (2018), (), 7781-7786, .
 6. Ozakman G., Yayman S. G., Zhmurov C. S., Kasikci E. S., Catal T., The influence of selenium on expression levels of the rbcL gene in Chlorella vulgaris, 3 Biotech, (2018), 8(4), 189, https://doi.org/10.1007/s13205-018-1212-4.
 7. KAŞIKÇI E. S., Midi A., The Effect of Hesperidin on Oxidative Stress in An Experimental Obtructive Jaundice, Fresenius Environmental Bulletin, (2017), (), 6760-6764, .
 8. KAŞIKÇI E. S., UZBAY İ. T., Aktop , S. , Genç , D. , Üstündağ Ç., N. , Zibandeh , N. , Özcan , E.M. , Göçmen , G. , Göker , M.K. , Akkoç , T. , Effects of Ankaferd BloodStopper on dermal healing in diabetic rats., TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, (2017), 47(2), 675-680, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Taşkıran A., Kaşıkçı E. S., Şahin K. F., Çevreli B., Gözler T., Konuk M., Effects of highbush cranberry (Viburnum opulus) on hyperglycemia and oxidative damage in the kideny of sterptozotocin-induced diabetic rats, Journal of Neurobehavioral Sciences, (2020), 7(2), 61-65, .
 2. KAŞIKÇI E. S., DOĞAN C. S., KONUK M., Zelka M. K., Kapıcı S., Ulucan K., Heterozygous Genotype Of Monocarboxyl Transferase 1 (Rs1049434) Polymorphısm Commons In A Turkısh Athlete Cohort, Journal of Neurobehavioural Sciences, (2019), (), 129-132, .
 3. Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Cengiz K., Coşkun U., Gözler T., Tanhan B., Konuk M., PENTİLENTETRAZOL İLE UYARILMIŞ EPİLEPSİ MODELİNDE HESPERİDİN VE VALPROİK ASİT KOMBİNE UYGULAMASININ OKSİDAN-ANTİOKSİDAN SAVUNMA ÜZERİNE ETKİSİ, ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C- YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ, (2019), 8(1), 106-120, https://doi.org/10.18036/aubtdc.440606.
 4. KAŞIKÇI E. S., GÖKALP H. K., Sıçanlarda D-galaktoz ile uyarılmış yaşlanma modelinde kefir'in beyin dokusundaki oksidatif stres üzerine ilişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018), (), 221-228, https://doi.org/10.19113/sdufbed.00691.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Konuk M., Kaşıkçı E. S., Çevreli B., , MESMAP 7, (18.11.2021), İZMİR-TR
 2. Kaşıkçı E. S., Şahbaz İ., Çevreli B., Öztaş A., Şahin K. F., Gözler T., Konuk M., , Uluslararası Biyokimya Kongresi 2021, (27.10.2021), Gaziantep
 3. KAŞIKÇI E. S., KONUK M., Çeveli B., Gözler T., , 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, (19.12.2019),
 4. KAŞIKÇI E. S., KONUK M., şahin K., Çevreli B., zengin G., Gözler T., , 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, (19.12.2019),
 5. ŞENÖZ A. Ö., KAŞIKÇI E. S., GÖZLER T., , IV. International Congress on Apllied Biological Sciences, (03.05.2018),
 6. KAŞIKÇI E. S., , International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS), (25.04.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Şahbaz İ., Öztaş A., Şahin K. F., Gözler T., Konuk M., , 32. Ulusal Biyokimya Kongresi, (27.10.2021), Gaziantep-Türkiye
 2. KAŞIKÇI E. S., , Biruni Üniversitesi 3. BİGEN Kongresi, (19.12.2020), İstanbul-Türkiye

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

 1. KAŞIKÇI E. S., ULUCAN K., Akçay T., John Hopkins İç Hastalıkları Board Sınavına Hazırlık/ Bölüm 46: Anemi, (2019), ISBN: 978-605-335-434-5.

8. Projects

 1. Şahin K. F., KAŞIKÇI E. S., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Deneysel Yaşlanma Modelinde Gypsophila perfoliata Ekstresinin anti-oksidatif Rolünün araştırılması, (Consultant), (Expire date :31.05.2019),
 2. KAŞIKÇI E. S., Üniversitesi) D. D. B. M. (. T., BAP projesi, Şelidonik asit molekülünün in vitro oksidatif stres indüklü yaşlanma üzerine biyolojik aktivitesinin incelenmesi, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi :15.05.2022),

9. Administrative Duties

 1. Koordinatör / Coordinator - BAP Koordinatörü (2021-Continues)
 2. Laboratuvar - Laboratuvar Sorumlusu (2021-Continues)
 3. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center - NPFUAM Müdür Yardımcısı (2014-Continues)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 5. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Continues)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2019-Continues)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-2019)
 8. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları (2018-Continues)
 9. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu (2018-Continues)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member - Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği (2014-Continues)
 11. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2020-Continues)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2020-Continues)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2013-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. Köşe Yazarlığı(2021)

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Genel Biyoloji II (Undergraduate) - Group 1 3 0 96
Biyokimya II (Undergraduate) - Group 1 3 0 71
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar (Undergraduate) - Group 1 3 0 20
Mezuniyet Tezi (Undergraduate) - Group 1 0 0 13
Fall Biyokimyada Temel Konular (Master) - Group 1 3 0 22
Temel Genetik (Undergraduate) - Group 1 2 0 178
Biyokimya I (Undergraduate) - Group 1 3 0 79
Moleküler Biyolojide Güncel Gelişmeler (Undergraduate) - Group 1 0 2 82
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar (Undergraduate) - Group 1 3 0 61
Proje (Undergraduate) - Group 1 0 0 17
2019-2020 Spring İleri Biyokimya (Master) - Group 1 3 0 19
Genel Biyoloji II (Undergraduate) - Group 1 3 0 97
Biyokimya II (Undergraduate) - Group 1 3 0 71
Ekoloji (Undergraduate) - Group 1 3 0 44
Yaz Stajı (Undergraduate) - Group 1 0 0 80
Mezuniyet Tezi (Undergraduate) - Group 1 0 0 8
Fall Biyokimyada Temel Konular (Master) - Group 1 3 0 13
Bitki Biyolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 23
Biyokimya I (Undergraduate) - Group 1 3 0 71
Moleküler Biyolojide Güncel Gelişmeler (Undergraduate) - Group 1 0 2 80
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar (Undergraduate) - Group 1 3 0 18

Created: 20.01.2022