1. Adı Soyadı

: Emel SERDAROĞLU KAŞIKÇI

2. Doğum Tarihi

:

3. Unvanı

: Doç. Dr.

İletişim Bilgileri

: emel.serdaroglu@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Biyooji İstanbul Üniversitesi 1997
Yüksek Lisans Tıbbi Biyokimya İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2000
Doktora Biyokimya Marmara Üniversitesi 2006

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Doçentlik Biyoloji Üsküdar Üniversitesi 2020

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Milli Atletlerde MCT1 (RS1049434) Polimorfizminin Belirlenmesi, Meryem Kevser Zelka, 2017.
 2. D-Galaktoz ile Uyarılmış Yaşlanma Modelinde Ardıç Katarnı'nın SERPINE-1 Düzeylerine Etkisi, Kübra Ergün, 2019.
 3. D-Galaktoz ile Uyarılmış Yaşlanma Modelinde Ardıç Katranı'nın Oksidatif Stres Üzerine Etkileri, Refika Aydoğdu, 2019.
 4. DENEYSEL YAŞLANMA MODELİNDE TUNCELİ DAĞ SARIMSAĞI (Allium tuncelianum)’NIN OKSİDAN-ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÜZERİNE ETKİSİ, Pınar Kocamış, 2022.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Gözler T., Konuk M., THE EFFECT OF HESPERIDIN ON NEURON-SPECIFIC ENOLASE AND OXIDATIVE DAMAGE IN THE PRE-ECLAMPSIA MODEL, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, (2022), (), 1-6, .
 2. Tekin H. O., Almisned G., Issa S. A. M., Kasikci E. S., Arooj M., Ene A., M. S. Al-Buriahi, Zakaly M. K. a. H. M., Molecular polar surface area, total solvent accessible surface area (SASA), heat of formation and gamma ray attenuation properties of some flavonoids, Frontiers in Physics, (2022), 10(838725), 1-14, .
 3. Şahbaz İ., Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Öztaş A., Şahin K. F., Gözler T., Konuk M., Antioxidant effect of hesperidin on cataract rat pups, Fresenius Environmental Bulletin, (2021), (), 9222-9227, .
 4. Şahin K. F., Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Zengin G., Gözler T., Konuk M., Anti-oxidative effects of Gypsophila perfoliata on D-Galactose induced aging in rat, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (E-SCI), (2020), (), 1657-1664, .
 5. Tekin , (Tekin H., 1 H. O., Singh 2. ]. ;., (Singh V., Altunsoy V. P. 3. ]. ;., (Altunsoy E., 2 E. E., Karahan 4. ]. ;., (Karahan M., Sayyed M. 5. ]. ;., (Sayyed M., M. , Erguzel I. 6. ]. ;., (Erguzel T., Kasikci T. T. 7. ]. ;., (Kasikci E., Konuk E. S. 8. ]. ;., (Konuk M., Muhsin)[ , Gamma Shielding Properties of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method-printed version, JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, (2020), 48(2), 1252-1261, .
 6. Tekin H. O., Singh V. P., Altunsoy E. E., Karahan M., M. I. Sayyed, Erguzel T. T., Kasikci E. S., Konuk M., Gamma Shielding Properties Of Erbium Zinc Tellurite Glass System Using Monte Carlo Method, Journal of Testing and Evaluation, (2018), 48(2), 1-11, https://doi.org/10.1520/jte20180123.
 7. KAŞIKÇI E. S., Evaluation of longterm quercetin administration on age related oxidative stress induced by D-galactose in rats., Fresenius Environmental Bulletin, (2018), (), 7781-7786, .
 8. Ozakman G., Yayman S. G., Zhmurov C. S., Kasikci E. S., Catal T., The influence of selenium on expression levels of the rbcL gene in Chlorella vulgaris, 3 Biotech, (2018), 8(4), 189, https://doi.org/10.1007/s13205-018-1212-4.
 9. KAŞIKÇI E. S., Midi A., The Effect of Hesperidin on Oxidative Stress in An Experimental Obtructive Jaundice, Fresenius Environmental Bulletin, (2017), (), 6760-6764, .
 10. KAŞIKÇI E. S., UZBAY İ. T., Aktop , S. , Genç , D. , Üstündağ Ç., N. , Zibandeh , N. , Özcan , E.M. , Göçmen , G. , Göker , M.K. , Akkoç , T. , Effects of Ankaferd BloodStopper on dermal healing in diabetic rats., TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, (2017), 47(2), 675-680, .

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Taşkıran A., Kaşıkçı E. S., Şahin K. F., Çevreli B., Gözler T., Konuk M., Effects of highbush cranberry (Viburnum opulus) on hyperglycemia and oxidative damage in the kideny of sterptozotocin-induced diabetic rats, Journal of Neurobehavioral Sciences, (2020), 7(2), 61-65, .
 2. KAŞIKÇI E. S., DOĞAN C. S., KONUK M., Zelka M. K., Kapıcı S., Ulucan K., Heterozygous Genotype Of Monocarboxyl Transferase 1 (Rs1049434) Polymorphısm Commons In A Turkısh Athlete Cohort, Journal of Neurobehavioural Sciences, (2019), (), 129-132, .
 3. Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Cengiz K., Coşkun U., Gözler T., Tanhan B., Konuk M., PENTİLENTETRAZOL İLE UYARILMIŞ EPİLEPSİ MODELİNDE HESPERİDİN VE VALPROİK ASİT KOMBİNE UYGULAMASININ OKSİDAN-ANTİOKSİDAN SAVUNMA ÜZERİNE ETKİSİ, ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ C- YAŞAM BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ, (2019), 8(1), 106-120, https://doi.org/10.18036/aubtdc.440606.
 4. KAŞIKÇI E. S., GÖKALP H. K., Sıçanlarda D-galaktoz ile uyarılmış yaşlanma modelinde kefir'in beyin dokusundaki oksidatif stres üzerine ilişkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018), (), 221-228, https://doi.org/10.19113/sdufbed.00691.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. Konuk M., Kaşıkçı E. S., Çevreli B., , MESMAP 7, (18.11.2021), İZMİR-TR
 2. Kaşıkçı E. S., Şahbaz İ., Çevreli B., Öztaş A., Şahin K. F., Gözler T., Konuk M., , Uluslararası Biyokimya Kongresi 2021, (27.10.2021), Gaziantep
 3. KAŞIKÇI E. S., KONUK M., Çeveli B., Gözler T., , 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, (19.12.2019),
 4. KAŞIKÇI E. S., KONUK M., şahin K., Çevreli B., zengin G., Gözler T., , 8th International molecular Biology and Biotechnology Congress, (19.12.2019),
 5. ŞENÖZ A. Ö., KAŞIKÇI E. S., GÖZLER T., , IV. International Congress on Apllied Biological Sciences, (03.05.2018),
 6. KAŞIKÇI E. S., , International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS), (25.04.2018),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Kaşıkçı E. S., Misyağcı N. M., Relationship Between Free Radicals and Oxidative Stress, (2022), ISBN: 978-625-8377-34-7.
 2. KOKŞA P. D. S. Y. A. P. D. E. S. K. A. P. D. V. E. A. A. P. D. A. T. A. P. D. T. S. R. A. Y. A. D. B. Ç. M. N. M. M. B. M., THE ROLE OF ANTIOXIDANTS AND OXIDATIVE STRESS IN NEURODEGENERATIVE DISEASES AND AGING, (2022), ISBN: 978-625-8377-34-7.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Kaşıkçı E. S., Çevreli B., Şahbaz İ., Öztaş A., Şahin K. F., Gözler T., Konuk M., , 32. Ulusal Biyokimya Kongresi, (27.10.2021), Gaziantep-Türkiye
 2. KAŞIKÇI E. S., , Biruni Üniversitesi 3. BİGEN Kongresi, (19.12.2020), İstanbul-Türkiye

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

 1. KAŞIKÇI E. S., ULUCAN K., Akçay T., John Hopkins İç Hastalıkları Board Sınavına Hazırlık/ Bölüm 46: Anemi, (2019), ISBN: 978-605-335-434-5.

8. Projeler

 1. KARAHAN M., KAŞIKÇI E. S., Özcan Ö. Ö., ERGÜZEL T. T., UZBAY İ. T., KONUK M., BAP projesi, Ketamin ile İndüklenen Şizofreni Benzeri Hayvan Modelinde Ketiapinin Nörodavranışsal Etkinliğinin Araştırılması, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :02.06.2023),
 2. KARAHAN M., KONUK M., Özcan Ö. Ö., ERGÜZEL T. T., KAŞIKÇI E. S., UZBAY İ. T., BAP projesi, KETAMİN İLE İNDÜKLENEN ŞİZOFRENİ BENZERİ HAYVAN MODELİNDE KETİAPİNİN NÖRODAVRANIŞSAL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :08.05.2024),
 3. Şahin K. F., KAŞIKÇI E. S., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Deneysel Yaşlanma Modelinde Gypsophila perfoliata Ekstresinin anti-oksidatif Rolünün araştırılması, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :31.05.2019),
 4. KAŞIKÇI E. S., Üniversitesi) D. D. B. M. (. T., BAP projesi, Şelidonik asit molekülünün in vitro oksidatif stres indüklü yaşlanma üzerine biyolojik aktivitesinin incelenmesi, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi :15.05.2022),

9. İdari Görevler

 1. Koordinatör / Coordinator - BAP Koordinatörü (2021-Devam Ediyor)
 2. Laboratuvar - Laboratuvar Sorumlusu (2021-Devam Ediyor)
 3. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center - NPFUAM Müdür Yardımcısı (2014-Devam Ediyor)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2020-Devam Ediyor)
 5. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Devam Ediyor)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2019-Devam Ediyor)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2018-2019)
 8. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - İleri Hesaplamalı Biyomateryal ve Biyomedikal Uygulamaları (2018-Devam Ediyor)
 9. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Biyokimyasal Hesaplamalar Grubu (2018-Devam Ediyor)
 10. Kurul Üyeliği / Board Member - Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği (2014-Devam Ediyor)
 11. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2020-Devam Ediyor)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2020-Devam Ediyor)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Devam Ediyor)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2013-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 1. Köşe Yazarlığı(2021)

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2020-2021 Bahar Genel Biyoloji II (Lisans) - 1 Grup 3 0 96
Biyokimya II (Lisans) - 1 Grup 3 0 71
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar (Lisans) - 1 Grup 3 0 20
Mezuniyet Tezi (Lisans) - 1 Grup 0 0 13
Güz Biyokimyada Temel Konular (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 22
Temel Genetik (Lisans) - 1 Grup 2 0 178
Biyokimya I (Lisans) - 1 Grup 3 0 79
Moleküler Biyolojide Güncel Gelişmeler (Lisans) - 1 Grup 0 2 82
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar (Lisans) - 1 Grup 3 0 61
Proje (Lisans) - 1 Grup 0 0 17
2019-2020 Bahar İleri Biyokimya (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 19
Genel Biyoloji II (Lisans) - 1 Grup 3 0 97
Biyokimya II (Lisans) - 1 Grup 3 0 71
Ekoloji (Lisans) - 1 Grup 3 0 44
Yaz Stajı (Lisans) - 1 Grup 0 0 80
Mezuniyet Tezi (Lisans) - 1 Grup 0 0 8
Güz Biyokimyada Temel Konular (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 13
Bitki Biyolojisi (Lisans) - 1 Grup 3 0 23
Biyokimya I (Lisans) - 1 Grup 3 0 71
Moleküler Biyolojide Güncel Gelişmeler (Lisans) - 1 Grup 0 2 80
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar (Lisans) - 1 Grup 3 0 18

Oluşturulma Tarihi: 07.07.2022