1. Name Surname

: Emel ERDENİZ

2. Date of Birth

:

3. Title

: Arş. Gör.

Contact Information

: emel.erdeniz@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 2015
Graduate Psikiyatri Hemşireliği Üsküdar Üniversitesi 2021
Doctorate

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Çolak H., Erdeniz E., Sarıyer E. T., Çevik E., Yangın D., The relationship of caffeinated beverages with depressive symptoms and decision-making, Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, (2021), (), 1-10, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Yangın D., Sarıyer E. T., Çevik E., Erdeniz E., Çolak H., , International Congress of Health Research, (25.08.2021), Istanbul-Turkey
 2. Erdeniz E., Doğan S., , Uluslarası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, (24.06.2021), Erzurum-Türkiye
 3. İlhan M., Çolak H., Erdeniz E., Kozan E. H., Doğan R., Çolak M., , INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VII, (17.04.2021), Kayseri- Türkiye
 4. Çolak H., Erdeniz E., Kozan E. H., Doğan R., Çolak M., İlhan M., , 4th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, (09.04.2021), Burdur - Türkiye
 5. Erdeniz E., , International Congress on Biological and Health Science, (27.02.2021), Afyonkarahisar-Türkiye
 6. Çolak M., Kozan E. H., Doğan R., Erdeniz E., İlhan M., Çolak H., , 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, (13.02.2021), Ankara

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. ERDENİZ E., SUR H., Özdemir Ş., , 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (11.10.2018),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu (2021-Continues)
 4. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2019-Continues)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar (2021-Continues)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Continues)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Continues)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Multidisipliner Sağlık Araştırmaları Çalışma Grubu (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. Psikiyatri Hemşireliği Dernek Üyeliği(2019)

11. Awards

 1. Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği tarafından 24-25 Haziran 2021 tarihleri ​​arasında düzenlenen (ÇEVRİMİÇİ KONGRE) – “Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi” inde gerçekleştirilen sözel sunumun ikinciliği, (2021)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring  
Fall Transplantasyonda Perfüzyon (Undergraduate) - Group 1 3 0 78
2019-2020 Spring  
Fall Pediatrik Hastalarda Perfüzyon I (Undergraduate) - Group 1 3 0 59

Created: 21.01.2022