1. Adı Soyadı

: Emel ERDENİZ

2. Doğum Tarihi

:

3. Unvanı

: Arş. Gör.

İletişim Bilgileri

: emel.erdeniz@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 2015
Yüksek Lisans Psikiyatri Hemşireliği Üsküdar Üniversitesi 2021
Doktora Psikiyatri Hemşireliği Doktora Programı Hacettepe Üniversitesi 2022

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Çolak H., Erdeniz E., Sarıyer E. T., Çevik E., Yangın D., The relationship of caffeinated beverages with depressive symptoms and decision-making, Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism, (2021), (), 1-10, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. Yangın D., Sarıyer E. T., Çevik E., Erdeniz E., Çolak H., , International Congress of Health Research, (25.08.2021), Istanbul-Turkey
 2. Erdeniz E., Doğan S., , Uluslarası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, (24.06.2021), Erzurum-Türkiye
 3. İlhan M., Çolak H., Erdeniz E., Kozan E. H., Doğan R., Çolak M., , INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VII, (17.04.2021), Kayseri- Türkiye
 4. Çolak H., Erdeniz E., Kozan E. H., Doğan R., Çolak M., İlhan M., , 4th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, (09.04.2021), Burdur - Türkiye
 5. Erdeniz E., , International Congress on Biological and Health Science, (27.02.2021), Afyonkarahisar-Türkiye
 6. Çolak M., Kozan E. H., Doğan R., Erdeniz E., İlhan M., Çolak H., , 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, (13.02.2021), Ankara

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. ERDENİZ E., SUR H., Özdemir Ş., , 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, (11.10.2018),

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Devam Ediyor)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Devam Ediyor)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Erasmus ve Dış İlişkiler Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 4. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2019-Devam Ediyor)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Sağlık Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar (2021-Devam Ediyor)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarını Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Devam Ediyor)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hemşirelik Eğitimini Geliştirme Çalışma Grubu (2021-Devam Ediyor)
 8. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Multidisipliner Sağlık Araştırmaları Çalışma Grubu (2020-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 1. Psikiyatri Hemşireliği Dernek Üyeliği(2019)

11.Ödüller

 1. Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı ve Psikiyatri Hemşireleri Derneği tarafından 24-25 Haziran 2021 tarihleri ​​arasında düzenlenen (ÇEVRİMİÇİ KONGRE) – “Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi” inde gerçekleştirilen sözel sunumun ikinciliği, (2021)

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2020-2021 Bahar Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
Güz Transplantasyonda Perfüzyon (Lisans) - 1 Grup 3 0 78
2019-2020 Bahar İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.
Güz Pediatrik Hastalarda Perfüzyon I (Lisans) - 1 Grup 3 0 59

Oluşturulma Tarihi: 16.05.2022