1. Name Surname

: Elçin BABAOĞLU

2. Date of Birth

: 09.09.1976

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: elcin.akdeniz@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate hemşirelik Hacettepe üniversitesi 1998
Graduate PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ Hacettepe 2001
Doctorate psikiyatri hemşireliği hacettepe üniversitesi 2009

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Bölümü, Elif Topal, 2018.
 2. Ameliyat sonrası yoğun bakımda mekanik ventilasyona bağlı hastalarda müzik dinlemenin anksiyete üzerine etkisi,, mehtap güngör çağlar, 2018.
 3. Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastaların Yaşam Kalitesinin İncelenmesi., Fatma Türkoğlu, 2019.
 4. Kanser Hastalarında Tedavi Sonrası Erken Dönemde Bilişsel İşlevselliğin Değerlendirilmesi., Özlem Teke, 2019.
 5. )Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Kayıtlı Şizofreni Hastalarının Sosyal İşlevselliklerinin İncelenmesi., Aylin Okumuş, 2019.
 6. Meme Kanseri Tedavisi Alan Hastaların Psikososyal Uyumu Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi., Yasemin Nazlı, 2019.
 7. Hemşirelerin Psikiyatri Hastalarında Metabolik Sendroma İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve Uygulamaları. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik, Yeşim Cenal, 2019.
 8. )Ayaktan Tüberküloz Tedavisi Alan Hastaların Psikososyal Uyumlarının Değerlendirilmesi., Gonca Yaylı, 2020.
 9. Primer Beyin Tümörü Olan Bireylerin Cerrahi Girişim Sonrası Süreçteki Psikososyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi., Nurcan Koçak, 2020.
 10. Erken evre kanser tanısı almış olan hastalarda algılanan eş uyumu ve ruhsal durum ilişkisi, Üsküdar Üniversitesi., Yağmur Özçolak, 2016.
 11. Bir İnşaat Firmasında Çalışan İşçilerin Stresle Baş Etme Biçimleri Ve İş Kaza Sıklığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Kübra Mine Sürmeneli, 2017.
 12. “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Deneyimlerinin Algıladıkları Stres Düzeyleri Açısından İncelenmesi, Ayşe Bağlı, 2021.
 13. Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Bilişsel İşlevselliğin Psikolojik Dayanıklılık İle İlişkisinin İncelenmesi, hale irban, 2021.
 14. Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Alkol ve Madde Bağımlılığına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, feyzanur karadağ, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. , OKUL ÇOCUKLARININ, AİLELERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN OBEZİTE VE SOSYAL DIŞLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN KALİTATİF YÖNTEMLE BELİRLENMESİ, türkiye klinikleri, (2016), 2(1), 75 - 85, .
 2. , The analysis of the relationship between marital adjustment and coping strategies in married women with breast cancer, Journal of Psychiatric Nursing, (2012), 3(2), 53 - 60, .
 3. öz f., babaoğlu e., Almanya da yaşayan göçmen Türk kadınlarının odak grup görüşmesi ilebelirlenen sorunlarına yönelik bir grup danışmanlığı çalışması, Yeni Symposium, (2011), 49(4), 217 - 224, .
 4. , Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi RuhSağlığı Birimi ne Başvuran Kanser Hastalarının Özellikleri ve Sorun Alanları, TÜRK HEMATOLOJİ ONKOLOJİ DERGİSİ, (2004), 14(1), 33 - 40, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. teke ö., babaoğlu e., INVESTIGATION OF EARLY PERIOD COGNITIVE FUNCTIONALITY OF CANCER PATIENTS WHO COMPLETED THEIR TREATMENT, 3 RD INTERNATIONAL CLINICAL NURSING RESEARCH CONGRESS PROCEEDING BOOK, (2020), (), 34-44, .
 2. BABAOĞLU E., Yıldırım N. K., . Kemoterapi Sonrası Kanser Hastasının Bilişsel İşlevselliğinin Geliştirilmesi., Türkiye Klinikleri Dergisi, (2018), 4;29-35, 2018(2), 29-35, .
 3. , Terminal Dönemdeki ÇocuğunKardeşi Olmak, ürkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, (2018), 1(), 101-107, .
 4. , The problem identification of female Turkish immigrant women via qualitative methodology in a settlement of GermanyAlmanya nın bir yerleşim yerinde yaşayan göçmen Türk kadınlarının kalitatif yöntem ile belirlenen sorun alanları, ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, (2013), 10(2), 503 - 520, .
 5. , Koruyucu Psikiyatri Çalışmaları Açısından Göç ve Kadın RuhSağlığı, Kriz dergisi, (2009), 17(1), 27 - 31, .
 6. , Çocukluk Çağı Kanserlerinde Ailede Unutulan Grup Sağlıklı Kardeşler, Hemşirelik Forum Dergisi, (2004), 7(1), 32 - 38, .
 7. , Terminal Dönem Kanser Hastasına Bakım Veren Eşlerin Duygusalve Sosyal Sorunları Arasındaki İlişki, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, (2003), 5(2), 24 - 33, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Bağlı A., Babaoğlu E., , VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (21.10.2021), Çevrimiçi
 2. UYSAL N., DEMİRDAĞ H., ÜSTÜN B., BABAOĞLU E., , The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, (09.12.2020), İstanbul
 3. ATASEVER Ü., BABAOĞLU E., , V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (21.11.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. BABAOĞLU E., YİĞCİ K. M. S., BİR İNŞAAT FİRMASINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN STRESLE BAŞ ETME BİÇİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, OHS ACADEMY, (2021), 4(2), 81-92, .
 2. demiray t., babaoğlu e., Hemşirelerin Elektronik Ortamda Uygulanan Bakım Planlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma, hemşirelik bilimi dergisi, (2021), 4(1), 11-17, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. bağlı a., Babaoğlu E., , . 6. Uluslararası 10.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. 20-23 Ekim 2021, Çevrimiçi. (Sözel Sunum), (22.10.2021), türkiye
 2. Kardağ F., Babaoğlu E., , 6. Uluslararası 10.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. 20-23 Ekim 2021, Çevrimiçi. (Sözel Sunum), (22.10.2021), türkiye
 3. Teke Ö., Babaoğlu E., , 3. International Clinical Nursing Research Congress., (10.12.2020), online
 4. Dikici A., Babaoğlu E., , 2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, (14.11.2019), İstanbul-Türkiye
 5. Babaoğlu E., Dikici A., Altıntaş T., , V. Uluslar arası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (20.11.2018), Antalya

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

 1. BABAOĞLU E., yurt s., şelimen d., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, obezite projesi, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi :23.06.2015),

9. Administrative Duties

 1. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute - Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2019-Continues)
 2. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute - Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2018-2019)
 3. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Continues)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-Continues)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Uygulama ve Araştırma Merkezi (2018-Continues)
 6. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2015-Continues)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu (2018-Continues)
 8. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2015-Continues)
 9. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2015-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Kalitatif Araştırma Yöntemleri (Doctorate) - 1 Group 3 0 2
Seminer (Master) - Group 1 0 1 6
Klinik Psikiyatri Hemşireliği (Master) - Group 1 3 6 15
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği (Master) - Group 1 3 0 18
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I (Undergraduate) - Group 1 8 8 97
Stres ve Kriz Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 25
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım IV (Undergraduate) - Group 1 5 6 114
İntörnlük Uygulaması (Undergraduate) - Group 1 3 30 87
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 91
Fall Sağlık Hizmetlerinde İletişim (Master) - Group 1 2 0 18
Seminer (Master) - Group 1 0 1 7
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri (Master) - Group 1 3 6 9
Hemşirelikte İletişim (Undergraduate) - Group 1 2 0 102
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VI (Undergraduate) - Group 1 5 8 88
Kadın Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım (Undergraduate) - Group 1 2 0 68
2019-2020 Spring Seminer (Master) - Group 1 0 1 14
Klinik Psikiyatri Hemşireliği (Master) - Group 1 3 6 18
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği (Undergraduate) - Group 1 3 30 11
İlaç Güvenliği ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 93
Sağlığın Değerlendirilmesi (Undergraduate) - Group 1 2 0 120
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım I (Undergraduate) - Group 1 8 8 106
Stres ve Kriz Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 0 107
Fall Kalitatif Araştırma Yöntemleri (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Sağlığın Değerlendirmesi (Master) - Group 1 2 0 52
Seminer (Master) - Group 1 0 1 7
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri (Master) - Group 1 3 6 28
Kadın Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım (Undergraduate) - Group 1 2 0 66
Hemşirelikte İletişim (Undergraduate) - Group 1 2 0 112
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VI (Undergraduate) - Group 1 5 8 97

Created: 20.01.2022