1. Name Surname

: Ebru ÖZKAN OKTAY

2. Date of Birth

:

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: ebru.ozkanoktay@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Biyoloji Trakya Üniversitesi 2007
Graduate Biyoloji Trakya Üniversitesi 2010
Doctorate Biyomühendislik Yıldız Teknik Üniversitesi 2014

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. PTK2 GENİNDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN İN SİLİCO ANALİZİ, Birol Turan, 2021.
 2. GLİOMA HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİNİN BİYOİNFORMATİK ANALİZİ, Cansu Aydın, 2021.
 3. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU İLE İLGİLİ BAZI GENLERDEKİ SNP’LERİN BİYOİNFORMATİK ANALİZİ, KÜBRA ÇORUH KINALI, 2021.
 4. İN SİLİKO ARAÇLAR KULLANILARAK ALZHEİMER HASTALIĞI ile İLİŞKİLİ BAZI GENLERDEKİ SNP’LERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, NUR DEMİRCİ, 2021.
 5. BİYOİNFORMATİK ARAÇLAR KULLANILARAK EPİLEPSİ HASTALIĞI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN EPM2A VE NHLRC1(EPM2B) GENLERİNDEKİ SNP’LERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Gülsüm Güler, 2022.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. OKTAY E. Ö., TUNCAY S., KAMAN T., KARASAKAL Ö. F., ÖZCAN Ö. Ö., SOYLAMIŞ T., KARAHAN M., KONUK M., An update comprehensive review on the status of COVID-19: vaccines, drugs, variants and neurological symptoms, TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, (2021), 42(), 342-357, .
 2. Oktay E. Ö., Bioinformatics Analysis of FunctionalSNPs in Human ASAH1 Gene Related to Farber Disease, RUSSIAN JOURNAL OF GENETICS, (2021), (), ., .
 3. KAMAN T., OKTAY E. Ö., ULUCAN K., KONUK M., KARASAKAL Ö. F., In silico approach to the analysis of SNPs in the human APAF1 gene, TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, (2019), (), 1-17, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. KAMAN T., OKTAY E. Ö., , 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, (20.12.2020), ONLİNE (iSTANBUL/TÜRKİYE)
 2. OKTAY E. Ö., , 8th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, (17.12.2019),
 3. OKTAY E. Ö., KONUK M., KARASAKAL Ö. F., KAMAN T., , 13th Balkan Congress of Human Genetics, (17.04.2019),

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. OKTAY E. Ö., KAMAN T., KARASAKAL Ö. F., ULUCAN K., KONUK M., TARHAN N., Alzheimer Hastalığı ile İlişkilendirilen APH1A Genindeki Zararlı SNP’lerin In Silico Yöntemler ile Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019), 23(2), 196-204, https://doi.org/10.19113/sdufenbed.522738.

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Oktay E. Ö., , 10. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, (17.12.2021), Online
 2. Oktay E. Ö., Kaman T., , 9. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, (19.12.2020), ONLİNE
 3. KARASAKAL Ö. F., OKTAY E. Ö., ULUCAN K., KONUK M., KAMAN T., , TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi (26.10.2018 tarihinde kongre katılımı), (30.10.2019),
 4. OKTAY E. Ö., KONUK M., KARASAKAL Ö. F., KAMAN T., , 13th Balkan Congress of Human Genetics, (17.04.2019),
 5. KAMAN T., OKTAY E. Ö., ULUCAN K., KONUK M., KARASAKAL Ö. F., , TBD Uluslararası Biyokimya Kongresi 2018 - 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, (29.10.2018),
 6. OKTAY E. Ö., , Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, (03.05.2018),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Enstitü Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Institute - Sağlık Bilimleri Enstitüsü (2020-Continues)
 2. Program Başkanlığı / Head of Program - Laboratuvar Teknolojisi (2017-Continues)
 3. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri (2017-Continues)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member - MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (2019-Continues)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member - MYO Kurulu Üyeliği (2017-Continues)
 8. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2017-Continues)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Bologna Komisyonu (2020-Continues)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu (2019-Continues)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu (2019-Continues)
 12. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Biyolojik Aktiviteler Grubu (2020-Continues)
 13. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Hesaplamalı Biyoloji ve In Silico Çalışmaları Grubu (2019-Continues)
 14. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Nörogenetik Çalışma Grubu (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Temel Tıbbi ve Biyolojik Bilimler (Associate) - Group 2 3 0 132
Laboratuvar Tekniği II (Associate) - Group 2 2 0 47
Tarımsal Ekoloji (Associate) - Group 2 2 0 60
Laboratuvar Teknolojisi Uygulamaları (Associate) - Group 2 0 8 53
Biyokimya (Associate) - Group 1 2 0 27
Patolojide Labratuvar Güvenliği (Associate) - Group 1 2 0 80
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Associate) - Group 2 2 0 160
Fall Temel Anatomi ve Fizyoloji (Associate) - Group 3 3 0 213
Genel Biyoloji (Associate) - Group 2 2 0 138
Laboratuvar Tekniği I (Associate) - Group 2 2 2 47
Laboratuvar Güvenliği (Associate) - Group 2 2 0 44
2019-2020 Spring Laboratuvar Tekniği II (Associate) - Group 2 2 0 64
Tarımsal Ekoloji (Associate) - Group 1 2 0 30
Laboratuvar Teknolojisi Uygulamaları (Associate) - Group 1 0 8 29
Yaz Stajı (Associate) - Group 1 0 0 14
Yaz Stajı (Associate) - Group 1 0 0 49
Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Associate) - Group 2 2 0 124
Patolojide Labratuvar Güvenliği (Associate) - Group 1 2 0 66
Biyokimya (Associate) - Group 2 2 0 77
Temel Tıbbi ve Biyolojik Bilimler (Associate) - Group 2 3 0 137
Fall Temel Anatomi ve Fizyoloji (Associate) - Group 3 3 0 194
Genel Biyoloji (Associate) - Group 1 2 0 62
Laboratuvar Tekniği I (Associate) - Group 2 2 2 64
Laboratuvar Güvenliği (Associate) - Group 2 2 0 90

Created: 08.10.2022