1. Name Surname

: Dilek EROĞLU UZUN

2. Date of Birth

: 12.03.1983

3. Title

: Öğr. Gör.

Contact Information

: dilek.erogluuzun@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Dilbilim Ankara Üniversitesi 2007
Graduate Dil ve Konuşma Terapistliği Anadolu Üniversitesi 2011
Graduate Bilişsel Bilimler Yeditepe Üniversitesi 2019
Doctorate Dil ve Konuşma Terapistliği Üsküdar Üniversitesi

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Uzun D. E., Şener S., Metin B., The Effect of tDCS on Syntactic Processing in Aphasia, Stem-, Spraak-, en Taalpathologie, (2019), (), 166-169, .
 2. UZUN D. E., Noonan Sendromu Dil Özellikleri: Olgu Sunumu, Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi, (2018), 1(1), 1-8, .
 3. Raman I., Raman E., İkier S., Kilecioğlu E., Eroğlu D. U., Zeyveli Ş., Differential effects of age of acquisition and frequency on memory: evidence from free recall of pictures and words in Turkish, Writing Systems Research, (2018), (), 1-14, https://doi.org/10.1080/17586801.2017.1420727.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. UZUN D. E., METİN B., Şener S., , 20TH INTERNATIONAL SCIENCE OF APHASIA CONFERENCE, (23.09.2019),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Tanrıdağ O., Konrot A., Uzun D. E., Yılmaz Ş. S., Cangi E., Oğuz Ö., Duru Y. Y., Yeşilyurt M., Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları- Ortak Kavramlar ve Uygulamaları, (2020), ISBN: 978-605-335-529-8.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Uzun D. E., Türkan A. F., Yıldız M., Tutuk ve Akıcı Afazili Bireylerin Homonim Kelimeleri Anlama Becerileri ve Tepki Sürelerinin Karşılaştırılması, Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD) Journal of Language, Speech and Swallowing Research, (2020), 3(1), 109-129, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. OĞUZ Ö., UZUN D. E., KORKMAZ Ö. D., ERDEMİR M. S., AYDIN E. T., , 10.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (28.04.2019), İstanbul
 2. Uzun D. E., Sungur B., , 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (28.04.2019),
 3. UZUN D. E., Türkan A. F., Yıldız M., , 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (28.04.2019),
 4. UZUN D. E., CANGİ M. E., Öğrencisi) İ. N. G. (. D. Y. L., , X. Ulusal DKT Kongresi, (28.04.2019),
 5. Uzun D. E., Mert C., , 10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, (28.04.2019),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2017-Continues)
 2. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ KULÜBÜ (2020-Continues)
 3. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 1-10 Öğrenci Danışmanlığı (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Psikodilbilim, Kuramlar, Dil Edinimi ve Gecikmiş Konuşma (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 0 1
Klinik Dilbilim (Undergraduate) - Group 1 2 0 131
Nöro-Dilbilim (Undergraduate) - Group 1 2 0 99
Dil ve Konuşma Terapisinde Klinik Değerlendirme (Undergraduate) - Group 1 0 4 98
Afazi Terapi Yaklaşımları (Undergraduate) - Group 1 2 0 27
Fall Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel Temelleri (Undergraduate) - Group 1 2 0 120
Psikodilbilim, Kuramlar, Dil Edinimi ve Gecikmiş Konuşma (Undergraduate) - Group 1 2 0 109
Nörojenik Edinilmiş Dil Bozuklukları I (Undergraduate) - Group 1 2 2 84
Dil ve Biliş (Undergraduate) - Group 1 2 0 40
İleri Klinik Uygulama:Edinilmiş Dil Bozuklukları (Undergraduate) - Group 1 0 2 76
2019-2020 Spring Klinik Dilbilim (Undergraduate) - Group 2 2 0 99
Nöro-Dilbilim (Undergraduate) - Group 2 2 0 88
Fall Dil ve Biliş (Undergraduate) - Group 1 2 0 29
İleri Klinik Uygulama:Edinilmiş Dil Bozuklukları (Undergraduate) - Group 1 0 2 78
Bireylerarası İletişimin Dilbilimsel Temelleri (Undergraduate) - Group 1 2 0 48
Psikodilbilim, Kuramlar, Dil Edinimi ve Gecikmiş Konuşma (Undergraduate) - Group 1 2 0 47
Nörojenik Edinilmiş Dil Bozuklukları I (Undergraduate) - Group 1 2 2 40

Created: 20.01.2022