1. Name Surname

: Denizcan KABAŞ

2. Date of Birth

: 24.02.1989

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: denizcan.kabas@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
BSc İletişim Galatasaray Üniversitesi 2012
MSc Medya ve İletişim Çalışmaları Galatasaray Üniversitesi 2015
PhD İletişim Bilimleri Kocaeli Üniversitesi 2020

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Assistant Professor Radyo, Televizyon ve Sinema Üsküdar Üniversitesi 2021

6. Supervised Theses

7. Publications

7.1. Papers published in internationally refereed journals (Scopus Indexed)

7.2. Papers published in other internationally peer-reviewed journals

 1. KABAŞ D., Güler Ş., Maradona as a Versatile Media Figure: A Study on Turkish Press, Funes. Journal of Narratives and Social Sciences, (2021), 5(), 69-89, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Kabaş D., , 10. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, (18.05.2023), İstanbul-Türkiye
 2. KABAŞ D., , 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu, (18.05.2022), İstanbul-Türkiye
 3. KABAŞ D., , Yakın Doğu Üniversitesi 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu, (11.03.2022), Lefkoşa-KKTC
 4. KABAŞ D., , 18th International Symposium: Communication in the Millennium (CIM 2021), (27.10.2021), Eruzurum, Türkiye
 5. KABAŞ D., , 8. Uluslararası İletişim Günleri-Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, (27.05.2021), İstanbul-Türkiye
 6. KABAŞ D., , 4th International Cultural Informatics, Communication & Media Studies (CICMS2021), (21.05.2021), Çeşme/Türkiye
 7. Kabaş D., , 7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, (22.10.2020), İstanbul-Türkiye
 8. KABAŞ D., , 4th International Management and Social Sciences Conference (UYSAD 2020), (05.06.2020), İstanbul-Türkiye
 9. KABAŞ D., , 6. Uluslararası İletişim Günleri, (03.05.2019), İstanbul-Türkiye

7.4. International books or chapters

 1. KABAŞ D., TV Dizilerinde Militarist Söylemler ve Dijital Medyadaki Yankıları: İsimsizler, Söz ve Savaşçı Dizileri Üzerine Bir İnceleme, (2018), ISBN: 978-605-2137-68-0.

7.5. Papers published in national peer-reviewed journals

 1. KABAŞ D., Risk İletişimi Perspektifinden Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme: Yeni Teknolojilerin Yeni Riskleri, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, (2019), 6(13), 115-141, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publishers

Book chapters published by national publishers

 1. KABAŞ D., Kültürel Tüketimin Yeni Boyutu: Minikitap Serisi, (2018), ISBN: 978-605-2012-76-5.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 151-200 Öğrenci Danışmanlığı (2022-Continues)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 100 -150 Öğrenci Danışmanlığı (2021-2022)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2022-Continues)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2022-Continues)
 5. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor) - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı (2018-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu (2021-Continues)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu (2021-Continues)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Ders Programı Hazırlama Komisyonu (2019-2021)
 9. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2019-2021)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. Coourses recently given

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2022-2023 Spring Dijital Çağda Sinema (Doctorate) - 1 Group 3 0 8
Yeni Medyaya Eleştirel Bakış (Master) - Group 1 3 0 23
Televizyon Gazeteciliği (Undergraduate) - Group 1 3 0 74
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 27
Yeni Medya Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 2 40
Yeni Medya Yayıncılığı (Undergraduate) - Group 1 3 0 72
Fall Sosyal Medya ve Kültür (Master) - Group 1 3 0 17
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 19
Yeni Medya ve Demokrasi (Undergraduate) - Group 1 3 0 102
Gazetecilik Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 2 2 84
İnternet Gazeteciliği Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 3 0 89
Dijital Medya Teknolojileri (Undergraduate) - Group 1 2 2 8
2021-2022 Spring Dijital Platform Yayıncılığı (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 2 2 2 67
Televizyon Anlatı Türleri (Undergraduate) - Group 1 3 0 75
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 21
Yeni Medya Ortamında Gazetecilik Uygulamaları (Undergraduate) - Group 2 2 2 47
İnternet Gazeteciliği Uygulamaları (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 2
Yeni Medya Yayıncılığı (Undergraduate) - Group 1 3 0 98
Fall Dijital Medya Teknolojileri (Undergraduate) - Group 1 2 2 25
Dijital Yayıncılık Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 3 0 80
İnternet Gazeteciliği Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 3 0 82
Televizyon Yayıncılığında Yeni Yaklaşımlar (Undergraduate) - Group 1 3 0 83
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 22

Created: 03.10.2023