1. Name Surname

: DEMET GÜLALDI

2. Date of Birth

: 05.02.1964

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: demet.gulaldi@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
BSc Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 1985
MSc Psikoloji - Gelişim Pskolojisi Maltepe Üniversitesi 2013
PhD Psikoloji - Gelişim Pskolojisi Maltepe Üniversitesi 2021

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Assistant Professor Çocuk Gelişimi Üsküdar Üniveritesi

6. Supervised Theses

6.1. Master's Theses

 1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUĞU OLAN BABALARIN ÇOCUK BAKIMINA KATILIM DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞKENLERİN İNCELENMESİ, Tuğçe YORULMAZ, 2023.

7. Publications

7.1. Papers published in internationally refereed journals (Scopus Indexed)

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

7.4. International books or chapters

7.5. Papers published in national peer-reviewed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Gülaldı D., Dezavantajlı Bebeklere Sahip Annelere Destek, III: Anne ve Bebek Ruh Sağlığı Sempozyumu, (11.05.2022), İstanbul Üsküdar Üniveritesi

7.7. Other publications

Books published by national publishers

Book chapters published by national publishers

8. Projects

 1. ÜLKÜER N., Atalay G. E., Pehlivan B. M., GÜLALDI D., SAV S., Shah S. ., Pallazzo M., Borgarello A., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Voices of children affected by the Turkiye earthquake: A child-centered photovoice project, (Researcher), (Expire date :02.10.2024),
 2. ÜLKÜER N., Pehlivan B. M., Atalay G. E., GÜLALDI D., SAV S., Shah S., Palazzo M., Borgarello A., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Voices of children affected by the Turkiye earthquake: A child-centered photovoice project, (Researcher), (Expire date :02.10.2024),
 3. Caparros-Gonzalez R. A., YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., GÜLALDI D., Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Cost Action, (Researcher), (Expire date :16.12.2024),
 4. Caparros-Gonzalez P. R. A., ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., GÜLALDI D., Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants´development, (Researcher), (Expire date :31.12.2024),
 5. Öztürk A., - , GÜLALDI D., ÖZAY M. E., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Empati İstanbul, (Consultant), (Expire date :27.04.2024),
 6. Öztürk A., - , GÜLALDI D., ÖZAY M. E., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, EMPATİ İSTANBUL, (Consultant), (Expire date :27.04.2024),
 7. GÜLALDI D., Yıldırım D. Ö. A. D., Esencan D. Ö. Y., Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, “Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants ́development” (TREASURE) CA22114, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi :08.11.2027),
 8. GÜLALDI D., Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, A European consortium to determine how complex, real-world environments influence brain development (ENVIRO-DEV), Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi :21.09.2027),
 9. GÜLALDI D., Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Transnational Family Dynamics in Europe (TraFaDy), Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi :02.10.2026),

9. Administrative Duties

 1. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2024-Continues)
 2. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Çocuk ve İklim Araştırmaları Grubu (2024-Continues)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Erken Çocukluk Gelişimi Çalışma Grubu (2023-Continues)
 4. COST Action 22114 Maternal Perinatal Stress and Adverse Outcomes in the Offspring: Maximising infants´development (TREASURE) alt çalışma grubu co-leader (2024-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. Coourses recently given

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2023-2024 Spring  
Fall  
2022-2023 Spring Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri (Master) - Group 1 3 0 80
Çocuk ve Bağlanma (Undergraduate) - Group 1 2 0 79
Özel Eğitim II (Undergraduate) - Group 1 3 0 114
Mezuniyet Projesi (Undergraduate) - Group 1 0 6 19
Fall Tanı ve Değerlendirme (Master) - Group 1 3 0 67
Erken Müdahale (Master) - Group 1 3 0 68
Gelişim Psikolojisi (Undergraduate) - Group 1 2 0 92
Dil Gelişimi (Undergraduate) - Group 1 3 0 29
Erken Müdahale (Undergraduate) - Group 1 2 0 107
Özel Eğitim I (Undergraduate) - Group 1 3 0 103

Created: 15.07.2024