1. Name Surname

: Cem TUTAR

2. Date of Birth

: 06.02.1978

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: cem.tutar@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Ege Üniversitesi 2006
Graduate Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
Doctorate Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Televizyon ve Sinema Ege Üniversitesi 2015

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Lecturer Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Antalya Akev Üniversitesi 2017

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Kentsel Mekanların Kapitalist Dönüşüm Sürecinde Bir Deneyim Alanı Olarak Gastronomi Mekanları: Üsküdar ve Beşiktaş Örnekleri, Durmuş Durukan, 2020.
 2. 2016 Sonrası Türkiye Televizyon Dizilerinde Risk Toplumu Söyleminin Toplumsal İnşası, Onur Konağ, 2019.
 3. Tüketim Toplumunda Kitle İletişim Aracı Olarak Reklam ve Resim Sanatının Etkileşimi Bağlamında Kültürel Yeniden Üretim Kavramı, Zehra Kaygusuz, 2019.
 4. 2000 Sonrası Bağımsız Türkiye Sinemasında Gündelik Hayatın Yapısal Dönüşümü: Mekansal Pratikler ve Normatif Alanın Çöküşü, Perihan Murat, 2019.
 5. Gündelik Hayatın İdeolojik Yeniden Üretim Sürecinde Kentsel Alanlarda Soylulaştırma Pratikleri: Tarihi Yarımada Örneği, Nursel Okutan, 2019.
 6. Terör Olaylarının Yazılı Basındaki Temsili: Türk ve Amerikan Basını Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Alican Cafer Gürgen, 2020.
 7. Kapitalist Üretim Sürecinde Mekansal Pratikler ve Tüketim Mekanlarının Dönüşümü: Üsküdar Çarşısı ve Capitol Alışveriş Merkezi Örnekleri, Khameyka Eyubova, 2020.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. TUTAR C., DURUKAN D., Gastronomi Kültürünün İnşası ve Dönüşümünde Televizyon: Masterchef Türkiye ve The Taste Türkiye Programları Örneği (Television in the Construction and Transformation of Gastronomic Culture: The Cases of MasterChef Turkey and The Taste Türkiye Programs), İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, (2020), 40(1), 339-364, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. TUTAR C., Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili (The Representation of Risk Society Discourses in Reality TV Programs), Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (2019), 2(4), 88-115, .
 2. TUTAR C., Burjuvazinin ve Kapitalist Zihniyetin Temelleri, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (2019), 2(4), 314-319, .
 3. TUTAR C., Dijitalleşen Dünyanın Gündelik Yaşam Aktivitelerinde Kendilik Kaygısının Yükselişi (The Rise of Care of The Self in Daily Live Activities in The Digitalizing World), Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı, (2019), (Eylül 2019), 491-517, .
 4. TUTAR C., Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış (Structural Barriers of Turkish Horror Cinema: A Socio-Cultural Perspective), e-GİFDER, (2015), 3(2), 247 - 274, https://doi.org/10.19145/guifd.33671.
 5. TUTAR C., Yazılı Basında Çocuk Haklarının Temsili: Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah ve Zaman Gazeteleri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma (Representation of Children's Rights On Print Media: A Research On Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah and Zaman Newspapers), Journal of Yaşar University, (2014), 9(34), 5760 - 5786, https://doi.org/10.19168/jyu.75919.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. , , 17 th International Symposium Communication in the Millennium, (06.11.2020), İstanbul-Türkiye
 2. , , II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS 2020), (29.05.2020), İzmir-Trükiye
 3. TUTAR C., , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist 2019), (18.09.2019),
 4. TUTAR C., , Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, (02.05.2019),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. TUTAR C., Televizyon Programlarındaki Gündelik Hayat Temsillerine Eleştirel Bir Yaklaşım, (2020), ISBN: 978-605-337-270-7.

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. TUTAR C., SİRER E., , SineFilozofi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, (06.12.2020), İstanbul-Türkiye
 2. TUTAR C., , Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi "Yeni Medya ve Aile" Çalıştayı, (27.03.2019),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı (2018-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-Continues)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Continues)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-2019)
 5. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2019-2020 Spring Frankfurt Okulu ve Ötesi (Master) - Group 1 3 0 37
Kent ve İletişim (Undergraduate) - Group 1 3 0 49
Görsel Kültür (Undergraduate) - Group 1 3 0 42
Tasarımın Ekonomi Politiği (Undergraduate) - Group 1 2 2 47
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 3
Fall Kültür Sosyolojisi (Master) - Group 1 3 0 24
Kent ve Görsellik (Undergraduate) - Group 1 3 0 83
İletişime Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 101
Popüler Kültür (Undergraduate) - Group 1 3 0 51
Politik Sinema (Undergraduate) - Group 1 3 0 39
2018-2019 Spring Kültürü Fotoğraflamak (Master) - Group 1 3 0 27
Kent ve İletişim (Undergraduate) - Group 1 3 0 57
Medyanın Ekonomi Politiği (Undergraduate) - Group 4 3 0 364
Fall İletişime Giriş (Undergraduate) - Group 2 3 0 193
Dijital Kültür ve İletişim (Undergraduate) - Group 2 3 0 53
Politik Sinema (Undergraduate) - Group 1 3 0 23
Kent ve Görsellik (Undergraduate) - Group 1 3 0 66

Created: 27.11.2020