1. Name Surname

: Cem TUTAR

2. Date of Birth

: 06.02.1978

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: cem.tutar@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Ege Üniversitesi 2006
Graduate Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
Doctorate Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Televizyon ve Sinema Ege Üniversitesi 2015

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Lecturer Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Antalya Akev Üniversitesi 2017

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Kentsel Mekanların Kapitalist Dönüşüm Sürecinde Bir Deneyim Alanı Olarak Gastronomi Mekanları: Üsküdar ve Beşiktaş Örnekleri, Durmuş Durukan, 2020.
 2. 2016 Sonrası Türkiye Televizyon Dizilerinde Risk Toplumu Söyleminin Toplumsal İnşası, Onur Konağ, 2019.
 3. Terör Olaylarının Yazılı Basındaki Temsili: Türk ve Amerikan Basını Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Alican Cafer Gürgen, 2020.
 4. Kapitalist Üretim Sürecinde Mekânsal Pratikler ve Tüketim Mekânlarının Dönüşümü: Üsküdar Çarşısı ve Capitol Alışveriş Merkezi Örnekleri, Khameyka Eyubova, 2021.
 5. Postmodern Kentte Dramaturjik Bir Gündelik Hayat Etkinliği Olarak Mekânsal Pratikler: Cihangir Kafeleri Örneği, Defne Karakuş, 2021.
 6. Neoliberal Dönemde Kentsel Mekânların Tüketimi: Küresel Kent Kurgusu Örneği Olarak Karaköy, Burcu Aksu, 2021.
 7. Reha Erdem Sinemasında Gündelik Hayat Pratiklerinin Temsili: Toplumsal Mekân ve Zamanın Yapıbozumu, Zeynepşah Işıklı Çelik, 2021.
 8. Postmodern Kültürde Gündelik Hayatın Ethosu ve Bir Benlik Pratiği Olarak Kendilik Düşüncesi: Yaşam Tarzı Programları ve TLC Örneği, Ece Kaptan, 2021.
 9. Gündelik Hayatın İdeolojik Yeniden Üretim Sürecinde Kentsel Alanlarda Soylulaştırma Pratikleri: Tarihi Yarımada Örneği, Nursel Okutan, 2022.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. TUTAR C., DURUKAN D., Gastronomi Kültürünün İnşası ve Dönüşümünde Televizyon: Masterchef Türkiye ve The Taste Türkiye Programları Örneği (Television in the Construction and Transformation of Gastronomic Culture: The Cases of MasterChef Turkey and The Taste Türkiye Programs), İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, (2020), 40(1), 339-364, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. TUTAR C., Gündelik Hayatın Yeniden Üretim Sürecinde Oyunun Toplumsal İşlevi ve Anlamı: Reality Yarışma Programları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi IMS 2020 Tam Metin, (2020), (), 22-23, 91-102, .
 2. TUTAR C., Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (2019), 2(4), 88-115, .
 3. TUTAR C., Burjuvazinin ve Kapitalist Zihniyetin Temelleri, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (2019), 2(4), 314-319, .
 4. TUTAR C., Dijitalleşen Dünyanın Gündelik Yaşam Aktivitelerinde Kendilik Kaygısının Yükselişi, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Tam Metin, (2019), (Eylül 2019), 491-517, .
 5. TUTAR C., Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış, e-GİFDER, (2015), 3(2), 247 - 274, https://doi.org/10.19145/guifd.33671.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. TUTAR C., , SineFilozofi Dergisi 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, (10.12.2021), Ankara-Türkiye
 2. TUTAR C., , 4 th Cultural Informatics, Communication and Media Studies Conference (CICMS 2021), (20.05.2021), İzmir (Çeşme)-Türkiye
 3. TUTAR C., SİRER E., , SineFilozofi Dergisi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, (06.12.2020), İstanbul-Türkiye
 4. , , 17 th International Symposium Communication in the Millennium, (06.11.2020), İstanbul-Türkiye
 5. , , II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS 2020), (29.05.2020), İzmir-Trükiye
 6. TUTAR C., , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist 2019), (18.09.2019),
 7. TUTAR C., , Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, (02.05.2019),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. TUTAR C., Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri "Reality Programlarda Postmodern Zaman ve Mekân Manzaraları", (2021), ISBN: 978-975-553-890-7.
 2. TUTAR C., Benliğin Düşünümsel Üretim Sürecinde Postmodern Kültür ve Sosyal Medya Platformları Üzerine Kuramsal Bir Tartışma, (2021), ISBN: 978-975-353-661-5.
 3. TUTAR C., SİRER E., Televizüel Anlatıda Akış Kavramının Dönüşümü: Ulusal Kanallar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, (2021), ISBN: 978-625-8012-40-8.
 4. TUTAR C., Kentsel Mekânların Dönüşümünde Gündelik Hayatın Etik Kodlarının Yapıbozumu Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım, (2021), ISBN: 978-605-07-0780-9.
 5. SİRER E., TUTAR C., Covid-19 Döneminde Politik Bir Kurgu Olarak Birey ve Haberin İdeolojik İnşası Bağlamında Vatandaş Televizyonculuğu, (2021), ISBN: 978-975-353-686-8.
 6. TUTAR C., Televizyon Programlarındaki Gündelik Hayat Temsillerine Eleştirel Bir Yaklaşım, (2020), ISBN: 978-605-337-270-7.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. TUTAR C., DURUKAN D., Postmodern Kentsel Mekânda Gastronomi Kültürünün Dönüşümü Sürecinde Maddi Kültürün Estetikleştirilmesi, Selçuk İletişim Dergisi, (2021), 14(4), 1879-1909, .
 2. AKSU B., TUTAR C., Neoliberal Toplumsal Dinamikler Ekseninde Kentsel Mekânların Kurgusu: Karaköy Örneği, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (2021), (8), 108-131, .
 3. TUTAR C., SİRER E., Modern Dünyanın Gündelik Hayatında Müphem Konumlar ve Bir Dışlama Pratiği Örneği Olarak Rembetiko Filmi, SineFilozofi, (2021), (Özel Sayı), 348-369, .
 4. TUTAR C., Postmodern Kentsel Mekanda Kültürel Belleğin İnşa Süreci: Televizyon Dizilerinde Öne Çıkan Nostaljik Eğilimler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2020), (34), 102-121, .
 5. Durukan D., Gündelik hayat ideolojisinin kentsel alana yerleşmesi sürecinde gastronomi mekânlarının dönüşümü: Üsküdar üzerine yapılan bir araştırma, Etkileşim, (2020), Ekim 2020(6), 118-145, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. TUTAR C., , Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi, (03.06.2021), Erzurum-Türkiye
 2. TUTAR C., , Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi "Yeni Medya ve Aile" Çalıştayı, (27.03.2019),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Kurul Üyeliği / Board Member - Merkez Yönetim Kurul Üyeliği (2021-Continues)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member - Uygulama ve Araştırma Merkezi (2021-Continues)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2021-Continues)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-Continues)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2018-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-2021)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-2021)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Frankfurt Okulu ve Ötesi (Master) - Group 1 3 0 21
Tasarım Felsefesi (Undergraduate) - Group 2 2 2 28
Mezuniyet Projesi I (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 1 4 1
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 2 1 4 6
Görsel Kültür (Undergraduate) - Group 1 3 0 70
Tasarımın Ekonomi Politiği (Undergraduate) - Group 1 2 2 24
Kent ve İletişim (Undergraduate) - Group 1 3 0 76
Televizyon ve Propaganda (Undergraduate) - Group 1 3 0 68
Fall Kültür Sosyolojisi (Master) - Group 1 3 0 23
İletişime Giriş (Undergraduate) - Group 3 3 0 286
Kent ve Görsellik (Undergraduate) - Group 1 3 0 53
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 5
2019-2020 Spring Frankfurt Okulu ve Ötesi (Master) - Group 1 3 0 37
Kent ve İletişim (Undergraduate) - Group 1 3 0 49
Görsel Kültür (Undergraduate) - Group 1 3 0 42
Tasarımın Ekonomi Politiği (Undergraduate) - Group 1 2 2 47
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 3
Fall Kültür Sosyolojisi (Master) - Group 1 3 0 24
Kent ve Görsellik (Undergraduate) - Group 1 3 0 83
İletişime Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 101
Popüler Kültür (Undergraduate) - Group 1 3 0 51
Politik Sinema (Undergraduate) - Group 1 3 0 39

Created: 21.01.2022