1. Adı Soyadı

: Cem TUTAR

2. Doğum Tarihi

: 06.02.1978

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: cem.tutar@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Ege Üniversitesi 2006
Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Televizyon ve Sinema Ege Üniversitesi 2015

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Dr. Öğretim Üyesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Antalya Akev Üniversitesi 2017

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Kentsel Mekanların Kapitalist Dönüşüm Sürecinde Bir Deneyim Alanı Olarak Gastronomi Mekanları: Üsküdar ve Beşiktaş Örnekleri, Durmuş Durukan, 2020.
 2. 2016 Sonrası Türkiye Televizyon Dizilerinde Risk Toplumu Söyleminin Toplumsal İnşası, Onur Konağ, 2019.
 3. Terör Olaylarının Yazılı Basındaki Temsili: Türk ve Amerikan Basını Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Alican Cafer Gürgen, 2020.
 4. Kapitalist Üretim Sürecinde Mekânsal Pratikler ve Tüketim Mekânlarının Dönüşümü: Üsküdar Çarşısı ve Capitol Alışveriş Merkezi Örnekleri, Khameyka Eyubova, 2021.
 5. Postmodern Kentte Dramaturjik Bir Gündelik Hayat Etkinliği Olarak Mekânsal Pratikler: Cihangir Kafeleri Örneği, Defne Karakuş, 2021.
 6. Neoliberal Dönemde Kentsel Mekânların Tüketimi: Küresel Kent Kurgusu Örneği Olarak Karaköy, Burcu Aksu, 2021.
 7. Reha Erdem Sinemasında Gündelik Hayat Pratiklerinin Temsili: Toplumsal Mekân ve Zamanın Yapıbozumu, Zeynepşah Işıklı Çelik, 2021.
 8. Postmodern Kültürde Gündelik Hayatın Ethosu ve Bir Benlik Pratiği Olarak Kendilik Düşüncesi: Yaşam Tarzı Programları ve TLC Örneği, Ece Kaptan, 2021.
 9. Gündelik Hayatın İdeolojik Yeniden Üretim Sürecinde Kentsel Alanlarda Soylulaştırma Pratikleri: Tarihi Yarımada Örneği, Nursel Okutan, 2022.
 10. Postmodern Kültürde Kişiselleştirilmiş Mekânlar ve Moda Ekolojisi: Nişantaşı Örneği, Yağmur Eroğlu, 2022.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. TUTAR C., DURUKAN D., Gastronomi Kültürünün İnşası ve Dönüşümünde Televizyon: Masterchef Türkiye ve The Taste Türkiye Programları Örneği (Television in the Construction and Transformation of Gastronomic Culture: The Cases of MasterChef Turkey and The Taste Türkiye Programs), İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, (2020), 40(1), 339-364, .

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. TUTAR C., Gündelik Hayatın Yeniden Üretim Sürecinde Oyunun Toplumsal İşlevi ve Anlamı: Reality Yarışma Programları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi IMS 2020 Tam Metin, (2020), (), 22-23, 91-102, .
 2. TUTAR C., Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (2019), 2(4), 88-115, .
 3. TUTAR C., Burjuvazinin ve Kapitalist Zihniyetin Temelleri, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (2019), 2(4), 314-319, .
 4. TUTAR C., Dijitalleşen Dünyanın Gündelik Yaşam Aktivitelerinde Kendilik Kaygısının Yükselişi, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Tam Metin, (2019), (Eylül 2019), 491-517, .
 5. TUTAR C., Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış, e-GİFDER, (2015), 3(2), 247 - 274, https://doi.org/10.19145/guifd.33671.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. TUTAR C., , SineFilozofi Dergisi 4. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, (10.12.2021), Ankara-Türkiye
 2. TUTAR C., , 4 th Cultural Informatics, Communication and Media Studies Conference (CICMS 2021), (20.05.2021), İzmir (Çeşme)-Türkiye
 3. TUTAR C., SİRER E., , SineFilozofi Dergisi 3. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, (06.12.2020), İstanbul-Türkiye
 4. , , 17 th International Symposium Communication in the Millennium, (06.11.2020), İstanbul-Türkiye
 5. , , II. Gelenekselden Dijitale Uluslararası Medya Araştırmaları Sempozyumu (IMS 2020), (29.05.2020), İzmir-Trükiye
 6. TUTAR C., , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist 2019), (18.09.2019),
 7. TUTAR C., , Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, (02.05.2019),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. TUTAR C., Tüketimin Kavşağında İtibar Kazanan Kimlikler: Online Paylaşım Ortamlarında Prestij Yönetimi, (2022), ISBN: 978-9944-61-313-2.
 2. TUTAR C., Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri "Reality Programlarda Postmodern Zaman ve Mekân Manzaraları", (2021), ISBN: 978-975-553-890-7.
 3. TUTAR C., Benliğin Düşünümsel Üretim Sürecinde Postmodern Kültür ve Sosyal Medya Platformları Üzerine Kuramsal Bir Tartışma, (2021), ISBN: 978-975-353-661-5.
 4. TUTAR C., SİRER E., Televizüel Anlatıda Akış Kavramının Dönüşümü: Ulusal Kanallar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, (2021), ISBN: 978-625-8012-40-8.
 5. TUTAR C., Kentsel Mekânların Dönüşümünde Gündelik Hayatın Etik Kodlarının Yapıbozumu Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım, (2021), ISBN: 978-605-07-0780-9.
 6. SİRER E., TUTAR C., Covid-19 Döneminde Politik Bir Kurgu Olarak Birey ve Haberin İdeolojik İnşası Bağlamında Vatandaş Televizyonculuğu, (2021), ISBN: 978-975-353-686-8.
 7. TUTAR C., Televizyon Programlarındaki Gündelik Hayat Temsillerine Eleştirel Bir Yaklaşım, (2020), ISBN: 978-605-337-270-7.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. TUTAR C., DURUKAN D., Postmodern Kentsel Mekânda Gastronomi Kültürünün Dönüşümü Sürecinde Maddi Kültürün Estetikleştirilmesi, Selçuk İletişim Dergisi, (2021), 14(4), 1879-1909, .
 2. AKSU B., TUTAR C., Neoliberal Toplumsal Dinamikler Ekseninde Kentsel Mekânların Kurgusu: Karaköy Örneği, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (2021), (8), 108-131, .
 3. TUTAR C., SİRER E., Modern Dünyanın Gündelik Hayatında Müphem Konumlar ve Bir Dışlama Pratiği Örneği Olarak Rembetiko Filmi, SineFilozofi, (2021), (Özel Sayı), 348-369, .
 4. TUTAR C., Postmodern Kentsel Mekanda Kültürel Belleğin İnşa Süreci: Televizyon Dizilerinde Öne Çıkan Nostaljik Eğilimler, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2020), (34), 102-121, .
 5. Durukan D., Gündelik hayat ideolojisinin kentsel alana yerleşmesi sürecinde gastronomi mekânlarının dönüşümü: Üsküdar üzerine yapılan bir araştırma, Etkileşim, (2020), Ekim 2020(6), 118-145, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. TUTAR C., , Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi, (03.06.2021), Erzurum-Türkiye
 2. TUTAR C., , Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi "Yeni Medya ve Aile" Çalıştayı, (27.03.2019),

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Kurul Üyeliği / Board Member - Merkez Yönetim Kurul Üyeliği (2021-Devam Ediyor)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member - Uygulama ve Araştırma Merkezi (2021-Devam Ediyor)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2021-Devam Ediyor)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-Devam Ediyor)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2018-Devam Ediyor)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-2021)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-2021)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Devam Ediyor)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Yeni Medya ve Kent Araştırmaları Grubu (2020-2022)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2020-2021 Bahar Frankfurt Okulu ve Ötesi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 21
Tasarım Felsefesi (Lisans) - 2 Grup 2 2 28
Mezuniyet Projesi I (Yaz Okulu) (Lisans) - 1 Grup 1 4 1
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 2 Grup 1 4 6
Görsel Kültür (Lisans) - 1 Grup 3 0 70
Tasarımın Ekonomi Politiği (Lisans) - 1 Grup 2 2 24
Kent ve İletişim (Lisans) - 1 Grup 3 0 76
Televizyon ve Propaganda (Lisans) - 1 Grup 3 0 68
Güz Kültür Sosyolojisi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 23
İletişime Giriş (Lisans) - 3 Grup 3 0 286
Kent ve Görsellik (Lisans) - 1 Grup 3 0 53
Mezuniyet Projesi I (Lisans) - 1 Grup 1 4 5
2019-2020 Bahar Frankfurt Okulu ve Ötesi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 37
Kent ve İletişim (Lisans) - 1 Grup 3 0 49
Görsel Kültür (Lisans) - 1 Grup 3 0 42
Tasarımın Ekonomi Politiği (Lisans) - 1 Grup 2 2 47
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 1 4 3
Güz Kültür Sosyolojisi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 24
Kent ve Görsellik (Lisans) - 1 Grup 3 0 83
İletişime Giriş (Lisans) - 1 Grup 3 0 101
Popüler Kültür (Lisans) - 1 Grup 3 0 51
Politik Sinema (Lisans) - 1 Grup 3 0 39

Oluşturulma Tarihi: 07.07.2022