1. Adı Soyadı

: Cem TUTAR

2. Doğum Tarihi

: 06.02.1978

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: cem.tutar@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Ege Üniversitesi 2006
Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV Dokuz Eylül Üniversitesi 2009
Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Televizyon ve Sinema Ege Üniversitesi 2015

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Dr. Öğretim Üyesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Antalya Akev Üniversitesi 2017

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Kentsel Mekanların Kapitalist Dönüşüm Sürecinde Bir Deneyim Alanı Olarak Gastronomi Mekanları: Üsküdar ve Beşiktaş Örnekleri, Durmuş Durukan, 2019.
 2. 2016 Sonrası Türkiye Televizyon Dizilerinde Risk Toplumu Söyleminin Toplumsal İnşası, Onur Konağ, 2019.
 3. Tüketim Toplumunda Kitle İletişim Aracı Olarak Reklam ve Resim Sanatının Etkileşimi Bağlamında Kültürel Yeniden Üretim Kavramı, Zehra Kaygusuz, 2019.
 4. 2000 Sonrası Bağımsız Türkiye Sinemasında Gündelik Hayatın Yapısal Dönüşümü: Mekansal Pratikler ve Normatif Alanın Çöküşü, Perihan Murat, 2019.
 5. Gündelik Hayatın İdeolojik Yeniden Üretim Sürecinde Kentsel Alanlarda Soylulaştırma Pratikleri: Tarihi Yarımada Örneği, Nursel Okutan, 2019.
 6. Terör Olaylarının Yazılı Basındaki Temsili: Türk ve Amerikan Basını Üzerinde Yapılan Bir Araştırma, Alican Cafer Gürgen, 2019.
 7. Kapitalist Üretim Sürecinde Mekansal Pratikler ve Tüketim Mekanlarının Dönüşümü: Üsküdar Çarşısı ve Capitol Alışveriş Merkezi Örnekleri, Khameyka Eyubova, 2020.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. TUTAR C., DURUKAN D., Gastronomi Kültürünün İnşası ve Dönüşümünde Televizyon: Masterchef Türkiye ve The Taste Türkiye Programları Örneği (Television in the Construction and Transformation of Gastronomic Culture: The Cases of MasterChef Turkey and The Taste Türkiye Programs), İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, (2020), 40(1), 339-364, .

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. TUTAR C., Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili (The Representation of Risk Society Discourses in Reality TV Programs), Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (2019), 2(4), 88-115, .
 2. TUTAR C., Burjuvazinin ve Kapitalist Zihniyetin Temelleri, Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, (2019), 2(4), 314-319, .
 3. TUTAR C., Dijitalleşen Dünyanın Gündelik Yaşam Aktivitelerinde Kendilik Kaygısının Yükselişi (The Rise of Care of The Self in Daily Live Activities in The Digitalizing World), Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı, (2019), (Eylül 2019), 491-517, .
 4. TUTAR C., Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış (Structural Barriers of Turkish Horror Cinema: A Socio-Cultural Perspective), e-GİFDER, (2015), 3(2), 247 - 274, https://doi.org/10.19145/guifd.33671.
 5. TUTAR C., Yazılı Basında Çocuk Haklarının Temsili: Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah ve Zaman Gazeteleri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma (Representation of Children's Rights On Print Media: A Research On Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah and Zaman Newspapers), Journal of Yaşar University, (2014), 9(34), 5760 - 5786, https://doi.org/10.19168/jyu.75919.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. TUTAR C., , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist 2019), (18.09.2019),
 2. TUTAR C., , Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, (02.05.2019),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. TUTAR C., Televizyon Programlarındaki Gündelik Hayat Temsillerine Eleştirel Bir Yaklaşım, (2020), ISBN: 978-605-337-270-7.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. TUTAR C., , Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi "Yeni Medya ve Aile" Çalıştayı, (27.03.2019),

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Öğrenci Danışmanlığı - 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı (2018-Devam Ediyor)
 2. Komisyon Üyesi - Fakülte Etkinlik Komisyonu (2019-Devam Ediyor)
 3. Komisyon Üyesi - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Devam Ediyor)
 4. Komisyon Üyesi - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-2019)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2019-2020 Bahar Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
Güz Kültür Sosyolojisi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 24
Kent ve Görsellik (Lisans) - 1 Grup 3 0 83
İletişime Giriş (Lisans) - 1 Grup 3 0 101
Popüler Kültür (Lisans) - 1 Grup 3 0 51
Politik Sinema (Lisans) - 1 Grup 3 0 39
2018-2019 Bahar Kültürü Fotoğraflamak (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 27
Kent ve İletişim (Lisans) - 1 Grup 3 0 57
Medyanın Ekonomi Politiği (Lisans) - 4 Grup 3 0 364
Güz İletişime Giriş (Lisans) - 2 Grup 3 0 193
Dijital Kültür ve İletişim (Lisans) - 2 Grup 3 0 53
Politik Sinema (Lisans) - 1 Grup 3 0 23
Kent ve Görsellik (Lisans) - 1 Grup 3 0 66

Oluşturulma Tarihi: 07.08.2020