1. Name Surname

: Can DİKER

2. Date of Birth

: 25.08.1986

3. Title

: Doç. Dr.

Contact Information

: can.diker@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Görsel İletişim Tasarımı İstanbul Ticaret Üniversitesi 2008
Graduate Radio Television Cinema Yeditepe Üniversitesi 2010
Doctorate Media Studies Yeditepe Üniversitesi 2015

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Associate Professor Sinema Üsküdar Üniversitesi 2021
Lecturer Radyo, Televizyon ve Sinema Üsküdar Üniversitesi 2015

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Dijital Çağda Televizyon Haber Sunumlarında Retoriğin Önemi, Seyhan Karaman, 2019.
 2. Batı Sinemasında Doğu Algısının Şarkiyatçılık Bağlamında Değerlendirilmesi: Kalküta’nın Çocukları Film Örneği, Esma Koç, 2019.
 3. Hakikat Sonrası Çağın Medya Üzerinden Üretiminin Ekonomi Politik Eleştirisi: Canan Karatay Örneği, Hakan Koluman, 2019.
 4. Yeni Medya Okuryazarlığı Açısından Ortaöğretim Gençliği Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, Eda Hansu, 2019.
 5. Çalıkuşu Romanı ve Dizilerinde Kadın Karakter Temsillerinin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi, Şengül Keskin, 2020.
 6. Tüketim Kültürü Ekseninde Endüstriyel Futbol ve Taraftarlık: Süper Lig Şampiyonu İstanbul Takımları Üzerinden Bir Araştırma, Kerem Kamiloğlu, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. Diker C., Modern Bireyin 'Miyop' Sorunu: Foucault’nun Özne ve İktidar Kavramları Bağlamında 'The Lobster' Filminin Analizi, Sinefilozofi, (2019), (91-105), 91-105, https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.514366.
 2. DİKER C., Az Daha Fazladır: Dijital Seyir Platformlarının Tüketim Kültürü Açısından İzleyicilerin Seyir Alışkanlıklarına Olan Etkisi, Erciyes İletişim Dergisi, (2019), 1(Özel), 1-20, .
 3. DİKER C., Kitap İncelemesi: "Milli Sinema: Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş”- Osmanlı Sinemasına Dair Arkeolojik Bir Kazı, Etkileşim - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2018), 1(1), 214-218, .
 4. DİKER C., ‘Batı’ İdeolojisinin ‘Batı-Dışı’ndan Üretimi: Akademi Ödüllü Ashgar Farhadi Filmlerinin Kültür Emperyalizmi Boyutundan İncelenmesi, TRT Akademi, (2018), 3(5), 94-111, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. DİKER C., , IAMCR 2020, (17.07.2020), Tampere - Finlandiya

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Diker C., Koç E., Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond: The Creation of Sustainable Orientalism in Cinema, (2021), ISBN: 9781799871804.
 2. Diker C., (Pandeminin Psikopolitiği) Yağma, Şiddet ve Kanunsuzluk: Salgın Filmlerinin Politik Psikolojisi, (2021), ISBN: 978-975-10-4191-3.
 3. DİKER C., Şarkdöngü: Modern Mitlerin Dolaylı Anlatımı ve Türk Sineması’ndan Örnekler, (2020), ISBN: 978-975-553-776-4.
 4. DİKER C., Bir Bölüm Daha: Netflix’teki Seri-İzleme Davranışının Tüketim Kültürü Bağlamında İncelenmesi, (2020), ISBN: 978-605-337-270-7.
 5. DİKER C., Digital Technology, Attraction and Cinema, (2019), ISBN: 978-3-631-77980-4.
 6. DİKER C., Complementing the Time-Image by Existentialism: The Implicit Ideology of Nuri Bilge Ceylan’s Filmography, (2018), ISBN: 978-605-288-606-9.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. DİKER C., Bilgi, Duygu ve Arzunun Oluşturduğu Yapay Zekâ’nın Belirsiz Geleceği: “Artificial Intelligence” (2001) Filmi Örneği, TRT Akademi, (2021), 6(13), 930-937, .
 2. DİKER C., 5224 Sayılı Sinema Kanunu Aracılığıyla 2005-2020 Yılları Arasında Verilen Film Desteklerinin Eleştirel Ekonomi Politik Perspektiften Değerlendirilmesi, İnsan&İnsan, (2020), 7(26), 139-161, .
 3. DİKER C., Bir Anti-Kahraman Anlatısı Olarak Joker Filminin Postmodernite Perspektifinden İncelenmesi, sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, (2020), 11(2), 267-299, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. DİKER C., , 2. Sinefilozofi Sinema ve Felsefe Sempozyumu, (23.11.2019),
 2. DİKER C., , SineFilozofi, (23.11.2018),
 3. DİKER C., , International Media Studies Conference, (01.11.2018),
 4. DİKER C., , Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, (18.10.2018),

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

 1. GÜNGÖR N., DİKER C., ASLAN P., TÜBİTAK, 9. Uluslararası İletişim Günleri - 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, (Consultant), (Expire date :27.05.2022),

9. Administrative Duties

 1. Koordinatör / Coordinator - Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (2020-Continues)
 2. Dekan Yardımcısı / Vice Dean - İletişim Fakültesi (2016-Continues)
 3. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı (2016-2020)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Dijital Eğitim Komisyonu Başkanlığı (Fakülte) (2021-Continues)
 5. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2017-2020)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-2021)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2016-2021)
 8. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2016-Continues)
 9. Koordinatör / Coordinator - Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) (2015-Continues)
 10. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2015-Continues)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2017-Continues)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2016-2019)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2016-2020)
 15. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2016-Continues)
 16. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2015-Continues)
 17. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission - Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı (2021-Continues)
 18. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission - Kalite Komisyon Yardımcısı (2021-Continues)
 19. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Ders Programı Hazırlama Komisyonu (2021-Continues)
 20. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2021-Continues)
 21. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akreditasyon Komisyonu (2021-Continues)
 22. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu (2021-Continues)
 23. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - SİNEMA KULÜBÜ (2016-Continues)
 24. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - KISA FİLM KULÜBÜ (2016-Continues)
 25. TRT Akademi Danışma Kurulu Üyeliği (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. IAMCR Üyeliği(2020)

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Eleştirel Film Çözümlemeleri (Master) - Group 1 3 0 31
Sinemada Toplumsal Temsiller (Master) - Group 1 3 0 15
Film Dili ve Eleştirisi (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 3 0 1
Film Endüstrisi (Undergraduate) - Group 2 3 0 35
Kamera Kullanım Teknikleri (Undergraduate) - Group 2 3 0 84
Film Yapım ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 3 0 83
Postmodern Teori (Undergraduate) - Group 1 3 0 38
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 26
Fall Kamera ve Kurgu (Undergraduate) - Group 3 2 2 102
Kısa Film Yapım ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 2 2 65
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 27
2019-2020 Spring Sinemada Toplumsal Temsiller (Master) - Group 1 3 0 12
Eleştirel Film Çözümlemeleri (Master) - Group 1 3 0 18
Film Yapım ve Yönetimi (Undergraduate) - Group 1 3 0 81
Kamera ve Kurgu Teknikleri (Undergraduate) - Group 1 2 2 30
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 36
Postmodern Teori (Undergraduate) - Group 1 3 0 40
Fall Sinemanın Psikolojik Dinamikleri (Master) - Group 1 3 0 14
İletişime Giriş (Undergraduate) - Group 1 3 0 107
Kamera ve Kurgu (Undergraduate) - Group 3 2 2 93

Created: 20.01.2022