1. Adı Soyadı

: Can DİKER

2. Doğum Tarihi

: 25.08.1986

3. Unvanı

: Doç. Dr.

İletişim Bilgileri

: can.diker@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Görsel İletişim Tasarımı İstanbul Ticaret Üniversitesi 2008
Yüksek Lisans Radio Television Cinema Yeditepe Üniversitesi 2010
Doktora Media Studies Yeditepe Üniversitesi 2015

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Doçentlik Sinema Üsküdar Üniversitesi 2021
Dr. Öğretim Üyesi Radyo, Televizyon ve Sinema Üsküdar Üniversitesi 2015

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Dijital Çağda Televizyon Haber Sunumlarında Retoriğin Önemi, Seyhan Karaman, 2019.
 2. Batı Sinemasında Doğu Algısının Şarkiyatçılık Bağlamında Değerlendirilmesi: Kalküta’nın Çocukları Film Örneği, Esma Koç, 2019.
 3. Hakikat Sonrası Çağın Medya Üzerinden Üretiminin Ekonomi Politik Eleştirisi: Canan Karatay Örneği, Hakan Koluman, 2019.
 4. Yeni Medya Okuryazarlığı Açısından Ortaöğretim Gençliği Üzerinde Ampirik Bir Çalışma, Eda Hansu, 2019.
 5. Çalıkuşu Romanı ve Dizilerinde Kadın Karakter Temsillerinin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi, Şengül Keskin, 2020.
 6. Tüketim Kültürü Ekseninde Endüstriyel Futbol ve Taraftarlık: Süper Lig Şampiyonu İstanbul Takımları Üzerinden Bir Araştırma, Kerem Kamiloğlu, 2021.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Diker C., Modern Bireyin 'Miyop' Sorunu: Foucault’nun Özne ve İktidar Kavramları Bağlamında 'The Lobster' Filminin Analizi, Sinefilozofi, (2019), (91-105), 91-105, https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.514366.
 2. DİKER C., Az Daha Fazladır: Dijital Seyir Platformlarının Tüketim Kültürü Açısından İzleyicilerin Seyir Alışkanlıklarına Olan Etkisi, Erciyes İletişim Dergisi, (2019), 1(Özel), 1-20, .
 3. DİKER C., Kitap İncelemesi: "Milli Sinema: Osmanlı’da Sinema Hayatı ve Yerli Üretime Geçiş”- Osmanlı Sinemasına Dair Arkeolojik Bir Kazı, Etkileşim - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2018), 1(1), 214-218, .
 4. DİKER C., ‘Batı’ İdeolojisinin ‘Batı-Dışı’ndan Üretimi: Akademi Ödüllü Ashgar Farhadi Filmlerinin Kültür Emperyalizmi Boyutundan İncelenmesi, TRT Akademi, (2018), 3(5), 94-111, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. DİKER C., , IAMCR 2020, (17.07.2020), Tampere - Finlandiya

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Diker C., Koç E., Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond: The Creation of Sustainable Orientalism in Cinema, (2021), ISBN: 9781799871804.
 2. Diker C., (Pandeminin Psikopolitiği) Yağma, Şiddet ve Kanunsuzluk: Salgın Filmlerinin Politik Psikolojisi, (2021), ISBN: 978-975-10-4191-3.
 3. DİKER C., Şarkdöngü: Modern Mitlerin Dolaylı Anlatımı ve Türk Sineması’ndan Örnekler, (2020), ISBN: 978-975-553-776-4.
 4. DİKER C., Bir Bölüm Daha: Netflix’teki Seri-İzleme Davranışının Tüketim Kültürü Bağlamında İncelenmesi, (2020), ISBN: 978-605-337-270-7.
 5. DİKER C., Digital Technology, Attraction and Cinema, (2019), ISBN: 978-3-631-77980-4.
 6. DİKER C., Complementing the Time-Image by Existentialism: The Implicit Ideology of Nuri Bilge Ceylan’s Filmography, (2018), ISBN: 978-605-288-606-9.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. DİKER C., Postmodern Bir Dünyada Hakikati Savunmak: “Yukarı Bakma” Filminin Sosyo-İdeolojik Analizi, Etkileşim, (2022), (9), 102-119, .
 2. DİKER C., Bilgi, Duygu ve Arzunun Oluşturduğu Yapay Zekâ’nın Belirsiz Geleceği: “Artificial Intelligence” (2001) Filmi Örneği, TRT Akademi, (2021), 6(13), 930-937, .
 3. DİKER C., 5224 Sayılı Sinema Kanunu Aracılığıyla 2005-2020 Yılları Arasında Verilen Film Desteklerinin Eleştirel Ekonomi Politik Perspektiften Değerlendirilmesi, İnsan&İnsan, (2020), 7(26), 139-161, .
 4. DİKER C., Bir Anti-Kahraman Anlatısı Olarak Joker Filminin Postmodernite Perspektifinden İncelenmesi, sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, (2020), 11(2), 267-299, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. DİKER C., , 2. Sinefilozofi Sinema ve Felsefe Sempozyumu, (23.11.2019),
 2. DİKER C., , SineFilozofi, (23.11.2018),
 3. DİKER C., , International Media Studies Conference, (01.11.2018),
 4. DİKER C., , Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, (18.10.2018),

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

 1. GÜNGÖR N., DİKER C., ASLAN P., TÜBİTAK, 9. Uluslararası İletişim Günleri - 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :27.05.2022),

9. İdari Görevler

 1. Koordinatör / Coordinator - Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü (2020-Devam Ediyor)
 2. Dekan Yardımcısı / Vice Dean - İletişim Fakültesi (2016-Devam Ediyor)
 3. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department - Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı (2016-2020)
 4. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Dijital Eğitim Komisyonu Başkanlığı (Fakülte) (2021-Devam Ediyor)
 5. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Eğitim Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2017-2020)
 6. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2017-2021)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2016-2021)
 8. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2016-Devam Ediyor)
 9. Koordinatör / Coordinator - Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) (2015-Devam Ediyor)
 10. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2015-Devam Ediyor)
 11. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Başarı Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Devam Ediyor)
 12. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2017-Devam Ediyor)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2016-2019)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2016-2020)
 15. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2016-Devam Ediyor)
 16. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2015-Devam Ediyor)
 17. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission - Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısı (2021-Devam Ediyor)
 18. Komisyon Başkan Yardımcısı / Vice-Chairman of Commission - Kalite Komisyon Yardımcısı (2021-Devam Ediyor)
 19. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Ders Programı Hazırlama Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 20. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 21. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akreditasyon Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 22. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Akademik Çalışmalar ve Süreçler Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 23. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - SİNEMA KULÜBÜ (2016-Devam Ediyor)
 24. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - KISA FİLM KULÜBÜ (2016-Devam Ediyor)
 25. TRT Akademi Danışma Kurulu Üyeliği (2020-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

 1. IAMCR Üyeliği(2020)

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2020-2021 Bahar Eleştirel Film Çözümlemeleri (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 31
Sinemada Toplumsal Temsiller (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 15
Film Dili ve Eleştirisi (Yaz Okulu) (Lisans) - 1 Grup 3 0 1
Film Endüstrisi (Lisans) - 2 Grup 3 0 35
Kamera Kullanım Teknikleri (Lisans) - 2 Grup 3 0 84
Film Yapım ve Yönetimi (Lisans) - 1 Grup 3 0 83
Postmodern Teori (Lisans) - 1 Grup 3 0 38
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 1 4 26
Güz Kamera ve Kurgu (Lisans) - 3 Grup 2 2 102
Kısa Film Yapım ve Yönetimi (Lisans) - 1 Grup 2 2 65
Mezuniyet Projesi I (Lisans) - 1 Grup 1 4 27
2019-2020 Bahar Sinemada Toplumsal Temsiller (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 12
Eleştirel Film Çözümlemeleri (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 18
Film Yapım ve Yönetimi (Lisans) - 1 Grup 3 0 81
Kamera ve Kurgu Teknikleri (Lisans) - 1 Grup 2 2 30
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 1 4 36
Postmodern Teori (Lisans) - 1 Grup 3 0 40
Güz Sinemanın Psikolojik Dinamikleri (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 14
İletişime Giriş (Lisans) - 1 Grup 3 0 107
Kamera ve Kurgu (Lisans) - 3 Grup 2 2 93

Oluşturulma Tarihi: 07.07.2022