1. Name Surname

: Burak ÇEBER

2. Date of Birth

: 30.08.1993

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: burak.ceber@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
BSc Reklamcılık Kocaeli Üniversitesi 2016
MSc Görsel İletişim Tasarımı ve Reklamcılık Kocaeli Üniversitesi 2018
PhD Halkla İlişkiler Marmara Üniversitesi 2022

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Assistant Professor Reklamcılık Üsküdar Üniversitesi 2023

6. Supervised Theses

7. Publications

7.1. Papers published in internationally refereed journals (Scopus Indexed)

7.2. Papers published in other internationally peer-reviewed journals

 1. BİLBİL E. K., YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARININ HALKLA İLİŞKİLERDE İDEAL KULLANIMINA YÖNELİK BİR ANALİZ, Etkileşim Dergisi, (2024), 7(13), 110-141, .
 2. ÇEBER B., KOÇER s., Mobil reklamlara yönelik tüketici tutumu, Social Mentality and Research Thinkers Journal, (2018), 4(14), 986-1000, .
 3. KOÇER S., Sustainability In Businesses: An Investigation On Industrial Sector Businesses, Social Mentality and Research Thinkers Journal, (2018), 4(11), 315-329, https://doi.org/10.31576/smryj.73.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. ÇOLAKOĞLU Ç., ÇEBER B., YENİ MEDYA REKLAMCILIĞINDA İNFOGRAFİKLERİN HİKAYE ANLATIMINDA KULLANIMI: ARJANTİN ALEMAN HASTANESİ REKLAM ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 11. ULUSLARARASI İLETİŞİM GÜNLERİ / DİJİTAL EŞİTSİZLİK VE VERİ SÖMÜRGECİLİĞİ, (17.05.2024), TÜRKİYE- İSTANBUL
 2. ÇEBER B., POLAT A. F., Sosyal Meyda Aracılığıyla Dönüşen Dezenformasyon: Deepfake Teknolojisi Üzerine Bir İnceleme, Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu, (14.05.2024), Türkiye- Bolu
 3. Çeber B., Karayel E., HALKLA İLİŞKİLERDE YAPAY ZEKA: TURKCELL YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME, 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları, (18.05.2022), İstanbul- Türkiye
 4. ÇEBER B., Karayel E., Yapay Zekâ ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Ajansları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, 5th International Cultural Informatics, Communication Media Studies Conference, (16.05.2022), İstanbul- Türkiye
 5. ÇEBER B., Kriz Yönetiminde Yapay Zeka Uygulamalarının Kullanımı, 8. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021., (27.05.2021), Online
 6. Polat A. F., COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE DİYALOJİK İLETİŞİM: ÜLKELERİN SAĞLIK BAKANLIKLARI WEB SİTELERİNİN DİYALOJİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME, SİS 2020 - Uluslararası Katılımlı VI. Sağlık İletişimi Sempozyumu, (26.11.2020), İstanbul- Türkiye
 7. , DİJİTAL ÇAĞDA DİYALOJİK İLETİŞİM: MARKALARIN DİYALOJİK İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 7. Uluslararası İletişim Günleri, (22.10.2020), İstanbul- Türkiye
 8. , SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DİJİTALLEŞMESİ: MOBİL UYGULAMALAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, 6. Uluslararası İletişim Günleri - Dijital Dönüşüm, (03.05.2019), İstanbul- Türkiye
 9. ÇEBER B., SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DİJİTALLEŞMESİ: MOBİL UYGULAMALAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, 6.Uluslararası İletişim Günleri - Dijital Dönüşüm, (03.05.2019),
 10. ÇEBER B., Özel Günler ve Tüketim Üzerine Bir İnceleme: Paşabahçe Anneler Günü Reklamı Örneği, II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, (05.11.2017),

7.4. International books or chapters

 1. çeber B., Yeni Nesil Reklam Aracı Olarak Yapay Zekâ Uygulamaları: Reklam Filmlerinde Deepfake Teknolojilerinin Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma, (2023), ISBN: 978-625-6939-52-3.
 2. çeber b., Yapay Zekâ ve Halkla İlişkiler : Kullanım Alanları, Etki, Sınır ve Zorluklar, (2023), ISBN: 9786253987084.

7.5. Papers published in national peer-reviewed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publishers

Book chapters published by national publishers

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Koordinatör / Coordinator - Üniversite Çalışma Grupları Koordinatörlüğü (2024-Continues)
 2. Laboratuvar - Laboratuvar Sorumlusu (2022-Continues)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Bölüm / Program Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu (2024-Continues)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 61-70 Öğrenci Danışmanlığı (2022-Continues)
 5. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü) (2023-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu (2021-Continues)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu (2019-2023)
 9. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın (2022-Continues)
 10. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın (2020-2021)
 11. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın (2019-2020)
 12. - (2022-Continues)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2018-2021)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Ders Programı Hazırlama Komisyonu (2018-2021)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. Coourses recently given

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2023-2024 Spring  
Fall  
2022-2023 Spring Reklamcılıkta İleri Tasarım (Undergraduate) - Group 1 2 2 25
Yeni Medya ve Reklamcılık (Undergraduate) - Group 1 3 0 54
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 1
Yeni Medyada Kodlama (Undergraduate) - Group 3 3 0 98
Fall Halkla İlişkilerde İleri Tasarım Uygulamaları (Undergraduate) - Group 1 2 2 37
Reklamcılıkta Temel Tasarım (Undergraduate) - Group 1 2 2 26

Created: 15.07.2024