1. Adı Soyadı

: Burak ÇEBER

2. Doğum Tarihi

: 30.08.1993

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: burak.ceber@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Reklamcılık Kocaeli Üniversitesi 2016
Yüksek Lisans Görsel İletişim Tasarımı ve Reklamcılık Kocaeli Üniversitesi 2018
Doktora Halkla İlişkiler Marmara Üniversitesi 2022

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Dr. Öğretim Üyesi Reklamcılık Üsküdar Üniversitesi 2023

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. BİLBİL E. K., YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARININ HALKLA İLİŞKİLERDE İDEAL KULLANIMINA YÖNELİK BİR ANALİZ, Etkileşim Dergisi, (2024), 7(13), 110-141, .
 2. ÇEBER B., KOÇER s., Mobil reklamlara yönelik tüketici tutumu, Social Mentality and Research Thinkers Journal, (2018), 4(14), 986-1000, .
 3. KOÇER S., Sustainability In Businesses: An Investigation On Industrial Sector Businesses, Social Mentality and Research Thinkers Journal, (2018), 4(11), 315-329, https://doi.org/10.31576/smryj.73.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. ÇOLAKOĞLU Ç., ÇEBER B., YENİ MEDYA REKLAMCILIĞINDA İNFOGRAFİKLERİN HİKAYE ANLATIMINDA KULLANIMI: ARJANTİN ALEMAN HASTANESİ REKLAM ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, 11. ULUSLARARASI İLETİŞİM GÜNLERİ / DİJİTAL EŞİTSİZLİK VE VERİ SÖMÜRGECİLİĞİ, (17.05.2024), TÜRKİYE- İSTANBUL
 2. ÇEBER B., POLAT A. F., Sosyal Meyda Aracılığıyla Dönüşen Dezenformasyon: Deepfake Teknolojisi Üzerine Bir İnceleme, Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya Sempozyumu, (14.05.2024), Türkiye- Bolu
 3. Çeber B., Karayel E., HALKLA İLİŞKİLERDE YAPAY ZEKA: TURKCELL YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME, 9. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Çalışmaları, (18.05.2022), İstanbul- Türkiye
 4. ÇEBER B., Karayel E., Yapay Zekâ ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Ajansları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, 5th International Cultural Informatics, Communication Media Studies Conference, (16.05.2022), İstanbul- Türkiye
 5. ÇEBER B., Kriz Yönetiminde Yapay Zeka Uygulamalarının Kullanımı, 8. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda Kriz İletişimi Sempozyumu, 2021., (27.05.2021), Online
 6. Polat A. F., COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE DİYALOJİK İLETİŞİM: ÜLKELERİN SAĞLIK BAKANLIKLARI WEB SİTELERİNİN DİYALOJİK İLETİŞİM DÜZEYLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME, SİS 2020 - Uluslararası Katılımlı VI. Sağlık İletişimi Sempozyumu, (26.11.2020), İstanbul- Türkiye
 7. , DİJİTAL ÇAĞDA DİYALOJİK İLETİŞİM: MARKALARIN DİYALOJİK İLETİŞİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 7. Uluslararası İletişim Günleri, (22.10.2020), İstanbul- Türkiye
 8. , SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DİJİTALLEŞMESİ: MOBİL UYGULAMALAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, 6. Uluslararası İletişim Günleri - Dijital Dönüşüm, (03.05.2019), İstanbul- Türkiye
 9. ÇEBER B., SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DİJİTALLEŞMESİ: MOBİL UYGULAMALAR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ, 6.Uluslararası İletişim Günleri - Dijital Dönüşüm, (03.05.2019),
 10. ÇEBER B., Özel Günler ve Tüketim Üzerine Bir İnceleme: Paşabahçe Anneler Günü Reklamı Örneği, II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, (05.11.2017),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. çeber B., Yeni Nesil Reklam Aracı Olarak Yapay Zekâ Uygulamaları: Reklam Filmlerinde Deepfake Teknolojilerinin Kullanımı Üzerine Nitel Bir Çalışma, (2023), ISBN: 978-625-6939-52-3.
 2. çeber b., Yapay Zekâ ve Halkla İlişkiler : Kullanım Alanları, Etki, Sınır ve Zorluklar, (2023), ISBN: 9786253987084.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Koordinatör / Coordinator - Üniversite Çalışma Grupları Koordinatörlüğü (2024-Devam Ediyor)
 2. Laboratuvar - Laboratuvar Sorumlusu (2022-Devam Ediyor)
 3. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Bölüm / Program Ulusal Akreditasyon Çalışma Grubu (2024-Devam Ediyor)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 61-70 Öğrenci Danışmanlığı (2022-Devam Ediyor)
 5. Komisyon Başkanlığı / Head of Commission - Web Komisyonu Başkanlığı (Fakülte/MYO/Enstitü) (2023-Devam Ediyor)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte Dijital Eğitim Komisyonu (2021-Devam Ediyor)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Devam Ediyor)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte/MYO Web Sayfası Geliştirme Komisyonu (2019-2023)
 9. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın (2022-Devam Ediyor)
 10. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın (2020-2021)
 11. Ü.Ü. Süreli Yayın / Dizgi, Grafik Tasarım ve Redaksiyon - Ulusal Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayın (2019-2020)
 12. - (2022-Devam Ediyor)
 13. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2018-2021)
 14. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Ders Programı Hazırlama Komisyonu (2018-2021)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2023-2024 Bahar Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
Güz İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.
2022-2023 Bahar Reklamcılıkta İleri Tasarım (Lisans) - 1 Grup 2 2 25
Yeni Medya ve Reklamcılık (Lisans) - 1 Grup 3 0 54
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 1 4 1
Yeni Medyada Kodlama (Lisans) - 3 Grup 3 0 98
Güz Halkla İlişkilerde İleri Tasarım Uygulamaları (Lisans) - 1 Grup 2 2 37
Reklamcılıkta Temel Tasarım (Lisans) - 1 Grup 2 2 26

Oluşturulma Tarihi: 15.07.2024