1. Adı Soyadı

: Beyzanur Dikmen

2. Doğum Tarihi

: 18.10.1994

3. Unvanı

: Arş. Gör.

İletişim Bilgileri

: beyzanur.dikmen@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Gazi Üniversitesi 2016
Yüksek Lisans Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kırıkkale Üniversitesi 2022
Doktora Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Güneş P., Hoşbaş B. D., Karamancıoğlu B., Altunalan T., Fatigue and depression in mothers caring for children with spina bifida: Examining the role of child’s functionality, Journal of Experimental and Clinical Medicine, (2024), (), , .
 2. Hoşbaş B. D., Sertel M., Immediate effects of kinesio taping and vibration therapy on manual dexterity in children with unilateral spastic cerebral palsy: a randomised controlled trial, International Journal of Therapy and Rehabilitation, (2023), (), , .
 3. Altunalan T., Hoşbaş B. D., Vatansever M., Usability of the dynamic scaffolding system: an adaptive mobility device in children with special needs, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, (2023), (), 1-8, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. Dikmen B., Mustafoğlu R., Ünlü C. Ş., Noyan C. O., INVESTIGATION OF DYSPNOEA, RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH AND COUGH CAPACITY IN INDIVIDUALS WITH CRACK-COCAINE ADDICTION: CASE SERIES, Gevher Nesibe 12. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (19.02.2024), Ankara-Türkiye
 2. Dikmen B., Mustafaoğlu R., Ünlü C. Ş., Noyan C. O., INVESTIGATION OF SLEEP QUALITY IN INDIVIDUALS WITH SUBSTANCE USE DISORDER, Gevher Nesibe 12. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (19.02.2024), Ankara-Türkiye
 3. Taşbulak Y. A., Karamancıoğlu B., Dikmen B., Demirci D., COMPARISON OF FOOT POSTURE IN ELITE FOOTBALLERS WITH SEDENTARY INDIVIDUALS, Gevher Nesibe 12. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, (19.02.2024), Ankara-Türkiye
 4. Güneş P., Hoşbaş B. D., Karamancıoğlu B., Depression and Fatigue Levels in Mothers of Children with Spina Bifida: The Role of Functional Status of Children, 17th Congress of the European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR 2023), (04.11.2023), Antalya-Türkiye
 5. Yıldırım B. S., Karamancıoğlu B., Hoşbaş B. D., Acute Effects of Neural Mobilization in Cervical Radiculopathy: Randomized Controlled Trial, 17th Congress of the European Forum for Research in Rehabilitation (EFRR 2023), (04.11.2023), Antalya-Türkiye
 6. KÜÇÜKÇAL M. H., KARAMANCIOĞLU B., DEMİR F., HOŞBAŞ B. D., Serebral Palsili Çocuklarda Problemli Medya Kullanımı ve Uyku Kalitesi İlişkisinin İncelenmesi, III. Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, (26.10.2023), Ankara
 7. Vatansever M., Hoşbaş B. D., Demirci B. K. D., ADAPTİF MOBİLİTE CİHAZI (DSS) KULLANAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN FONKSİYONELLİK ve EMOSYONEL DURUMUNUN İNCELENMESİ, 7. PEDİATRİK REHABİLİTASYON KONGRESİ, (18.03.2023), Ankara-Türkiye
 8. Karacalıoğlu D., Hoşbaş B. D., Karamancıoğlu B., Demirci D., SAĞLIKLI ATLETLERDE HAMSTRİNG KASINA UYGULANAN GRASTON TEKNİĞİ VE KİNEZYOLOJİK BANT UYGULAMALARININ DENGE VE ÇEVİKLİK ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, GEVHER NESİBE 10. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, (03.02.2023), Ankara-Türkiye
 9. Gürgan A., Karamancıoğlu B., Hoşbaş B. D., Demirci D., ELİT SPORCULARDA KAS İSKELET SİSTEMİ ŞİKAYETLERİNİN KAYGI DÜZEYİ ve VÜCUT FARKINDALIĞI ARASINDA İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 7. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, (17.12.2022), İSTANBUL-TÜRKİYE
 10. Çakmakcı S. Ş., Demirci D., Hoşbaş B. D., Karamancıoğlu B., FİBROMİYALJİ HASTALARINDA TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYON DÜZEYİ İLE KLİNİK PARAMETRELERİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, 7. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, (17.12.2022), İSTANBUL-TÜRKİYE
 11. Oluk M., Işıker İ., Hoşbaş B. D., Karamancıoğlu B., Şevgin Ö., Demirci D., İNMELİ BİREYLERDE AYAK BİLEĞİNE UYGULANAN RİJİT BANTLAMANIN YÜRÜME DENGESİ ÜZERİNE AKUT ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 7. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, (17.12.2022), İSTANBUL-TÜRKİYE
 12. Dikmen B., Sertel M., HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ETKİLENMİŞ TARAF ÖN KOL EKSTANSÖR KASLARINA VİBRASYON VE KİNEZYOLOJİK BANT UYGULAMALARININ EL BECERİLERİ ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 6. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, (26.11.2021), İSTANBUL

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Kurt D., Hoşbaş B. D., Karamancıoğlu B., Demirci D., Atletlerde Alet Destekli Yumuşak Doku Mobilizasyonu ve Kinezyolojik Bant Uygulamalarının Denge ve Çeviklik Üzerindeki Akut Etkileri: Randomize Kontrollü Bir Çalışma, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, (2024), 15(1), 115-129, .
 2. BALTAŞ Z., ŞEVGİN Ö., HOŞBAŞ B. D., Telerehabilitation in Primary Dysmenorrhoea: A Randomised Controlled Trial, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2024), 21(3), 806-818, .
 3. GÜRGAN A., KARAMANCIOĞLU B., HOŞBAŞ B. D., DEMİRCİ D., The Relationship Between Musculoskeletal Disorders, Anxiety and Body Awareness in Elite Athletes, Turkish Journal of Sport and Exercise, (2024), 25(3), 537-545, .
 4. HOŞBAŞ B. D., OLUK M., KARAMANCIOĞLU B., İŞIKER İ., DEMİRCİ D., Immediate Effect of Non-Elastic Taping on Gait Balance in Stroke Patients: Randomized Controlled Trial, International Journal of Traditional and Complementary Medicine Research, (2023), 4(3), 138-144, .
 5. Hoşbaş B. D., Karamancıoğlu B., Demirci D., Aerobic Exercise in Individuals with Mild Cognitive Impairment: A Narrative Review, International Journal of Holistic Health, Sports and Recreation, (2023), (), , .
 6. TOLMAÇ M., HOŞBAŞ B. D., KARAMANCIOĞLU B., ŞEVGİN Ö., DEMİRCİ D., Investigating the Satisfaction Levels of Individuals with Stroke Using Kinesio-Wristband, Aurum Journal of Health Sciences, (2023), 5(2), 61-68, .
 7. DEMİRCİ D., KARAMANCIOĞLU B., HOŞBAŞ B. D., ÖZÜLKÜLÜ E. G., Cerrahlarda Görülen Kas İskelet Sistemi Problemleri, Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2023), 7(x), Erken görünüm, .
 8. DEMİRCİ D., KARAMANCIOĞLU B., HOŞBAŞ B. D., KIYICI M., ALTUNALAN T., Çocuk ve Adölesan Kayak Sporcularında Ağrı ile İlişkili Aktivite Paternlerine Göre Stres ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Journal of Sport and Recreation Researches, (2023), 5(1), 26-37, .
 9. SERTEL M., EROL H., DİKMEN B., COVID-19 İle Mücadele Eden Sağlık Çalışanlarında Yorgunluk, Depresyon, Uyku Ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi, Journal of Health Professionals Research, (2022), (), J Health Pro Res 2022;4(2):79-87, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Tolmaç M., Hoşbaş B. D., Karamancıoğlu B., Şevgin Ö., Demirci D., INVESTIGATING THE SATISFACTION LEVELS OF INDIVIDUALS WITH STROKE USING KINESIO-WRISTBAND, 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri ve Bilimleri Kongresi, (11.05.2023), İstanbul - TÜRKİYE

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

 1. Öğrencisi) Ş. A. (. v. R. B. L., Dikmen B., TÜBİTAK Öğrenci Projesi, Tütün Bağımlılığı Olan Genç Yetişkinlerin Öksürük Kapasitesinin Değerlendirilmesi, (Danışman), (Tamamlanma Tarihi :26.03.2025),
 2. Mustafaoğlu D. D. R., Dikmen B., İkili işbirliği projeleri, Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi Proje Çağrısı-4, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :02.08.2024),
 3. Akbaba D. D. Y. A., Dikmen B., TÜBİTAK, Sağlıklı Yetişkinlerde Çanta Taşıma Şeklinin Yürüyüş Parametreleri Üzerine Etkisi, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :01.10.2024),
 4. Özkan C., Karamancıoğlu B., Dikmen B., DEMİRCİ D., Torna G., Bilgili F., İkili işbirliği projeleri, Bir Ses İki Hareket Projesi/Duruş ve Yürüyüş Bozukluklarının Ön Taraması, (Araştırmacı), (Tamamlanma Tarihi :16.06.2023),

9. İdari Görevler

 1. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 81-90 Öğrenci Danışmanlığı (2023-2023)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 61-70 Öğrenci Danışmanlığı (2022-2023)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2023-Devam Ediyor)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2023-Devam Ediyor)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2022-Devam Ediyor)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Ders Programı Hazırlama Komisyonu (2022-Devam Ediyor)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2022-Devam Ediyor)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Öğrenci İletişim Komisyonu (2022-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2023-2024 Bahar Aktif yarıyıl dersleri, ilgili yarıyıl sonu itibariyle tabloya eklenmektedir.
Güz İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.
2022-2023 Bahar Nörofizyolojik Yaklaşımlar II (Lisans) - 1 Grup 2 2 147
Fizyoterapide Klinik Karar Verme II (Lisans) - 1 Grup 0 2 83
Güz İlgili yarıyılda verilen ders bulunmamaktadır.

Oluşturulma Tarihi: 15.07.2024