1. Adı Soyadı

: Besti ÜSTÜN

2. Doğum Tarihi

: 12.01.1964

3. Unvanı

: Prof. Dr.

İletişim Bilgileri

: besti.ustun@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1986
Yüksek Lisans Psikiyatri Hemşireliği Hacettepe Üniversitesi 1988
Doktora Psikiyatri Hemşireliği Hacettepe Üniversitesi 1995

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Prof. Psikiyatri Hemşireliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2006
Doçentlik Psikiyatri Hemşireliği Hacettepe Üniversitesi

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Hemşirelerin Deliryum Yönetimine Yönelik Bilgi, Uygulamaları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Hatice Begüm Çetin, 2018.
 2. Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Profesyonel Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Sevtap Ezer, 2018.
 3. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Sedasyon Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri Ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi, Volkan Kartal, 2018.
 4. Kronik Psikiyatri Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Özbakım Gücü Arasındaki İlişki, Esra gerçik, 2018.
 5. Toplum Ruh Sağlığı Merkezine Gelen Bireylerin Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tedavileri Kullanma Durumlarının İncelenmesi, Seray Ateş, 2019.
 6. Hemşirelerin İletişim Becerileri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Derya Alkan, 2019.
 7. Özel Bir Hastanenin Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastalar Ve Sağlık Çalışanlarının Servis Ortam Algıları Ve Etkileyen Bazı Etmenlerin Belirlenmesi, Gözde Yılmaz, 2019.
 8. Bir Hastanenin Psikiyatri Kliniklerinde Yatan Hastaların Algıladıkları Konfor Düzeyi Ve Konfor Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Gülten Güleşen, 2019.
 9. Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi Ve Profesyonel Yaşam Kalitesinin İncelenmesi, Nihal Tetik, 2020.
 10. Üniversite Öğrencilerinde Kumar Oynama Davranışı Dürtüsellik Ve Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi, Betül Şiran, 2020.
 11. Hemşirelerin Etik Duyarlılık ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi, Şule Nur Kavak, 2020.
 12. Hemşirelerde Meslektaş Dayanışmasını Etkileyen Bireysel Ve Mesleki Özelliklerin İncelenmesi, Hülya Küçük, 2020.
 13. Epilepsi Hastalarında İçselleştirilmiş Damgalanma ve Özyönetim Düzeyinin İncelenmesi, Seher Kızılaslan, 2021.
 14. Bir Psikiyatri Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Klinik Karar Verme Düzeyleri ve Etkileyen Bireysel Ve Mesleki Özelliklerin İncelenmesi, Velat Cangüleç, 2020.

6.2. Doktora Tezleri

 1. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Risk Değerlendirmesi İle Bulanık Mantık Modeline Temellendirilmiş İntihar Riski Değerlendirme Aracına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, Fatma Ayhan, 2019.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Ayhan F., Üstün B., The opinions and practices of health professionals in community mental health centers on risk assessment, Journal of Psychiatric Nursing, (2021), 12(2), 93-102, .
 2. Ayhan F., Üstün B., Examination of risk assessment tools developed to evaluate risks in mental health areas: A systematic review, Nursing Forum, (2021), (), xx, .
 3. Günüşen N. P., Üstün B., Ak P. S., Besen D. B., Secondary traumatic stress experiences of nurses caring for cancer patients, International Journal of Nursing Practice, (2019), 25(1), 1-8, .
 4. İnan F. Ş., Üstün B., Post-Traumatic Growth in the Early Survival Phase: From Turkish Breast Cancer Survivors’ Perspective, Eur J Breast Health, (2019), 16(1), 66-71, .
 5. Yılmaz G., Üstün B., Sociodemographic and Professional Factors Influencing the Professional Quality of Life and Post-Traumatic Growth in Oncology Nurses, Journal of Psychiatric Nursing, (2019), 10(4), 241-250, .
 6. ÜSTÜN B., Yılmaz G., Effect of a nurse‐led intervention programme on professional quality of life and post‐traumatic growth in oncology nurses, Int J Nurs Pract., (2018), (), ijn.12687., .
 7. İnan F. Ş., Üstün B., Fear of Recurrence in Turkish Breast Cancer Survivors: A Qualitative Study, Journal of Transcultural Nursing, (2018), (), 146– 153, https://doi.org/10.1177/1043659618771142.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Küçüksümbül F., Üstün B., Ergüzel T. T., The Development of A Fuzzy Logic Model-Based Suicide Risk Assessment Tool, The Journal Of Neurobehavioral Sciences, (2020), (), 17-24, .
 2. Üstün B., İnan F. Ş., Psikiyatri Hemsireligi Uygulamasına Bir Örnek: Damgalamayla Mücadele Egitim Programı., Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, (2018), 15(2), 131-135, https://doi.org/10.5222/head.2018.131.
 3. Yılmaz G., Hemşirelerde profesyonel yaşam kalitesi: Merhamet memnuniyeti ve merhamet yorgunluğu, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, (2018), 9(3), 205 - 211, https://doi.org/10.14744/phd.2018.86648.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. UYSAL N., DEMİRDAĞ H., ÜSTÜN B., BABAOĞLU E., , The Trihd International Clinical Nursing Research Congress, (09.12.2020), İstanbul
 2. ÜSTÜN B., , Erenköy Psikiyatari Hemşireliği Günleri 2, (30.04.2019),
 3. ÜSTÜN B., Biçer Y., , V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (20.11.2018),
 4. ÜSTÜN B., , VI. MEME KANSERİ HEMŞİRELİĞİ KURSU, (29.06.2018),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Güleşen G., Üstün B., Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Algıladıkları Konfor Düzeyi ve Etkileyen Faktörler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, (2020), 13(4), 251-258, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. , , T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ-I, (14.06.2021), İSTANBUK/TÜRKİYE
 2. Üstün B., , Diyal-log Buluşmaları (Diyabet Hemşireliği Derneği), (12.04.2021), Webinar
 3. Üstün B., , Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Umut Veren Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, (19.02.2021), İzmir
 4. ÜSTÜN B., , 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi” 21-25 Mart 2018, (22.03.2018),
 5. ÜSTÜN B., , 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi”, (21.03.2018),

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

 1. üstün(Ed) B., Demir(Ed) S., Hemşirelikte İletişim, (2019), ISBN: 978-605-82106-2-2.
 2. Akgün E., Partlak N., Hemşirelikte İletişim Becerileri, (2005), ISBN: 975-98185-0-7.

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

 1. ÜSTÜN B., Günüşen N., Çocuklarda Palyatif Bakım; Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım (Bölüm:Terminal Dönemde Olan Hastaların Hemşiresi Olmak: Güçlü Kalabilir miyiz?), (2018), ISBN: 978-605-7597-02-1.

8. Projeler

9. İdari Görevler

 1. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Hemşirelik (2018-2020)
 2. Ana Bilim Başkanı / Head of Department - Hemşirelik (2018-2020)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2018-2020)
 4. Kurul Üyeliği / Board Member - Enstitü Kurulu Üyeliği (2018-2020)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2019-2020 Bahar Hemşirelikte Araştırma (Doktora) - 1 Grup 3 0 3
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 21
Cinsel Sağlık (Lisans) - 1 Grup 2 0 122
Üniversite Kültürü II (Lisans) - 1 Grup 0 2 113
Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II (Lisans) - 1 Grup 4 0 128
Hemşirelikte Etik (Lisans) - 1 Grup 2 0 84
Güz Sağlık Hizmetlerinde İletişim (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 0 12
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 51
Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I (Lisans) - 1 Grup 4 0 120
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (Lisans) - 1 Grup 3 0 88
2018-2019 Bahar Danışmanlık İlke ve Becerileri (Doktora) - 1 Grup 3 0 1
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 4 23
Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II (Lisans) - 1 Grup 4 0 130
Cinsel Sağlık (Lisans) - 1 Grup 2 0 85
Hemşirelikte Etik (Lisans) - 1 Grup 2 0 91
Güz Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliğinde İleri Uygulamalar (Doktora) - 1 Grup 2 8 1
Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 50
Sağlık Hizmetlerinde İletişim (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 0 10
Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 0 1 9
Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I (Lisans) - 1 Grup 4 0 112
Sağlıkta Araştırma Yöntemleri ve Epidemiyoloji (Lisans) - 1 Grup 3 3 97
Kadın Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım (Lisans) - 1 Grup 2 0 45
Sağlık Durumunda Bozulma ve Bakım VI (Lisans) - 1 Grup 5 8 93

Oluşturulma Tarihi: 24.07.2021