1. Name Surname

: Bengi ÇAKMAK

2. Date of Birth

: 21.06.1991

3. Title

: Arş. Gör.

Contact Information

: bengi.cakmak@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Sosyoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2015
Graduate Eleştiri ve Kültür Çalışmaları Boğaziçi Üniversitesi 2019
Doctorate Sosyoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Çakmak B., , II. Ulusal Lisansüstü Mekansal Çalışmalar Sempozyumu, (26.09.2021), İstanbuli online
 2. Çakmak B., , 7th Symposium of the ICTM (International Council of Traditional Music) Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, (23.04.2021), Trabzon (Online)-Türkiye
 3. ÇAKMAK B., OĞUL D. D. B., , Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, (17.04.2019),
 4. ÇAKMAK B., Oğul P. D. B., , Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, (17.04.2019), İstanbul-Türkiye
 5. ÇAKMAK B., , 3. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, (17.10.2018), Trabzon-Türkiye
 6. ÇAKMAK B., , III. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, (17.10.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Çakmak B., , ICTM Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi Türkiye Ulusal Komitesi Müzik Ve Dans Çalıştayı, (19.06.2021), Türkiye-Online

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Ü.Ü. Basılı ve Çevrimiçi Süreli Yayın Editör Yardımcılığı (Co-editor) - Uluslararası Yayınevi Tarafından Basılan Süreli Yayında Editör Yardımcılığı (2019-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Uluslararası Öğrenciler Akademik Komisyonu (2021-Continues)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Staj Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Continues)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2018-Continues)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Ders Programı Hazırlama Komisyonu (2018-Continues)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2018-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Duygular Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 110
Fall Çevre Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 1 3 0 78
Müzik Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 2 3 0 137
2019-2020 Spring  
Fall  

Created: 20.01.2022