1. Name Surname

: Bahriye ESELER

2. Date of Birth

:

3. Title

: Öğr. Gör.

Contact Information

: bahriye.eseler@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate
Graduate
Doctorate

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. DURAL A. B., ESELER B., An Evaluation of Sozcü and Sabah Newspapers Throughout the 2019 Local Election Campains", Management and Education: Humanities and Social Sciences, (2020), 16(4), 15-19, .
 2. DURAL A. B., ESELER B., An Evaluation of Readers' Comments in Internet Newspapers, Management and Education Academic Journal, (2019), 4(15), 20-23, .
 3. ESELER B., DURAL A. B., "Adaptation Problem of Rumelian Immigrant Women to Turkish Politics", International Journal Of Latest Research in Humanities and Social Sciences, (2018), 1(6), 1-6, https://doi.org/10.18535/ijsrm.
 4. DURAL A. B., ESELER B., THE DEVELOPMENT OF "NATIONALIST SPIRIT" IN BALKAN IMMIGRANT TURKS: 1950-80, Management and Education Academic Journal,, (2016), 4(12), 15-21, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. ESELER B., , ULUSLARASI 9. GENÇ AKADEMİSYENLER KONGRESİ, (25.06.2022), MARDİN-TÜRKİYE
 2. ESELER B., NALBANT F., , Uluslararası Ekoloji Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi, (10.06.2022), ARTVİN-TÜRKİYE
 3. DURAL B. E. A. B., , KAYFOR 21 ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORMU, (28.03.2022), ESKİŞEHİR
 4. ESELER B., , ECLSS iNTERNATİONAL EURASİON EDUCATİONAL AND SOCİAL STUDİES, (22.10.2021), ANTALYA-TÜRKİYE
 5. ESELER B., SEVİNÇLİ B. G., NALBANT F., , ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (10.04.2021), ANTALYA-TÜRKİYE
 6. ESELER B., NALBANT F., , ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (10.04.2021), ANALYA-TÜRKİYE
 7. ESELER B., Teke A. B. D. G. B. G., , empirical economics and social sciences 2019, (20.06.2019),
 8. ESELER B., Karanu Z. D., , 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, (20.04.2019),
 9. ESELER B., Dural A. B., , Karadeniz 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (15.03.2019),
 10. ESELER B., Dural A. B., , 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, (27.10.2018),
 11. ESELER B., TESİR E., , III. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, (05.10.2018),
 12. ESELER B., TESİR E., , 3. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (05.10.2018),
 13. TESİR E., ESELER B., ARMAN S. M., , Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, (12.05.2018),
 14. ESELER B., , Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, (22.04.2018),
 15. ESELER B., , Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS), (03.02.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. NALBANT F., ESELER B., SEVİNÇLİ B. G., Göç Olgusuna İlişkin Kavramsal ve Kuramsal Bir Çerçeve, (2022), ISBN: ISBN:978-625-433-378-1.
 2. DURAL A. B., ESELER B., Çingenelerin Sosyal ve Toplumsal Sorunları Mahcup Red Notaları, (2021), ISBN: 9786257431248.
 3. NALBANT F., SEVİNÇLİ B. G., ESELER B., GÜVENLİ KENT: TEORİLER VE SUÇ KAVRAMLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME, (2021), ISBN: ISBN:978-625-8443-93-6.
 4. Göksoy B., Nalbant F., Eseler B., ÇEVRE ETİĞİ KAVRAMI ÜZERİNDEN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ, (2020), ISBN: 978-625-7727-19-8.
 5. Dural A. B., Eseler B., Bayrampaşa İlçesinin Sosyo Kültürel Dokusunun Oluşumunda Toplumsal Hafıza- Balkan Göçmenlerinin Etkisi, (2016), ISBN: 978-605-241-421-7,.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. ESELER B., Doğu Akdeniz’de Yaşanan Suriyeli Mülteciler Meselesine Türkiye Özelinde Genel Bir Bakış, PROTOKOL DERGİSİ, (2022), 3(1), 38-47, .
 2. DURAL A. B., ESELER B., DÜZENLEYİCİ DEVLET KAVRAMI IŞIĞINDA TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME, Türk Yurdu, (2020), 109(391), -, .
 3. DURAL A. B., ESELER B., BİR KARŞI- HEGEMONYA KÜLTÜRÜ OLARAK ÇİNGENE MÜZİĞİ: “MAHCUP RED NOTA”LARI, Etnomüzikoloji Dergisi: Hegemonya ve Müzik Sayısı, (2019), 3(), 26-49, .
 4. DURAL A. B., ESELER B., Dezavantajlı Bir Grup Olarak Çingenelerin Yerel Yönetim Mekanizmalarında Algılanırlık Durumu: Tekirdağ ve Bandırma Örneğ, KAYFOR 14 Özel Sayı Bildiri Dergisi, (2017), (), 231-252, .
 5. DURAL A. B., ESELER B., RUMELİ GÖÇMENLERİNİN SİYASAL KATILIMI VE DAVRANIŞLARI: BAYRAMPAŞA İLÇESİ ÖRNEĞİ, SOBİAD, (2016), (), 74-82, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

 1. ESELER B., Tarihten İzler İlk Çağlardan Modern Döneme, (2018), ISBN: 978-605-7501-09-7.
 2. ESELER B., DURAL A. B., Batıda ve Türkiye'de Kuramsal Milliyetçilik, (2018), ISBN: 6059521932.
 3. ESELER B., DURAL A. B., SAVAŞ VE TOPLIM, (2016), ISBN: 9786059831888.

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Program Başkanlığı / Head of Program - Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2021-Continues)
 2. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Müfredat Geliştirme ve Ders Metaryali Komisyonu (2021-Continues)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2020-2020)
 5. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2019-2020)
 6. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Sosyal Sorunlara Dair Güncel Yaklaşımlar Grubu (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Üniversite Kültürü II (Undergraduate) - Group 2 0 2 97
Sağlık Hukuku (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 0 3
Üniversite Kültürü I (Undergraduate) - Group 1 0 2 44
Genel Hukuk (Associate) - Group 2 2 0 45
Meslek Etiği (Associate) - Group 1 2 0 55
Davranış Yöntemi (Associate) - Group 1 2 0 64
Genel Muhasebe (Associate) - Group 1 2 0 95
Türk Vergi Sistemi (Associate) - Group 1 2 0 23
İşletmelerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları (Associate) - Group 1 2 2 24
Genel Muhasebe (Associate) - Group 1 2 0 38
Fall Üniversite Kültürü I (Associate) - Group 2 0 2 92
Davranış Bilimleri (Associate) - Group 1 2 0 16
Kamu Yönetimi (Associate) - Group 1 2 0 24
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetimi (Associate) - Group 2 2 0 100
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (Associate) - Group 1 2 0 25
Genel Muhasebe (Associate) - Group 2 2 0 70
Bütünleşik Pazarlama İletişimi (Associate) - Group 2 2 0 19
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim (Associate) - Group 2 3 0 94
Sağlık Hukuku (Associate) - Group 1 2 0 99
2019-2020 Spring Davranış Yöntemi (Associate) - Group 2 2 0 160
Genel Hukuk (Associate) - Group 2 2 0 98
Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler (Associate) - Group 2 2 0 126
Üniversite Kültürü I (Associate) - Group 2 0 2 2
Üniversite Kültürü II (Associate) - Group 3 0 2 204
Yaz Stajı (Associate) - Group 1 0 0 75
Genel Muhasebe (Associate) - Group 1 2 0 63
Türk Vergi Sistemi (Associate) - Group 1 2 0 43
İşletmelerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları (Associate) - Group 1 2 2 42
Yaz Stajı (Associate) - Group 1 0 0 56
Fall Sosyal Güvenlik Teorisi (Associate) - Group 1 2 0 26
Davranış Bilimleri (Associate) - Group 1 2 0 24
Kamu Yönetimi (Associate) - Group 1 2 0 43
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet Yönetimi (Associate) - Group 2 2 0 122
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (Associate) - Group 1 2 0 45
Genel Muhasebe (Associate) - Group 2 2 0 154
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim (Associate) - Group 2 3 0 117

Created: 08.10.2022