1. Name Surname

: Aylin TUTGUN ÜNAL

2. Date of Birth

: 01.10.1983

3. Title

: Doç. Dr.

Contact Information

: aylin.tutgununal@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi 2006
Graduate Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi 2009
Doctorate Gazetecilik/Bilişim Marmara Üniversitesi 2015

5. Academic Titles

Degree Department University Year
Associate Professor İletişim Çalışmaları Üsküdar Üniversitesi 2021

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Yeni Medya Çağında Kuşakların Siberkondri Düzeyleri İle Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi, Yücel Ekinci, 2020.
 2. Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, Fatma Hilal Akkaya, 2020.
 3. Y Kuşağının sosyal medya kullanım seviyeleri ile farklılıkları kabul değerleri üzerine bir araştırma, Çağdaş Döğer, 2020.
 4. Şirket çalışanlarının cep telefonu kullanım alışkanlıkları sosyal medya bağımlılığının incelenmesi, Engin Erdem, 2019.
 5. X ve Baby Boomer Kuşağının Instagram Bağımlılığının İncelenmesi, Duygu Yayla, 2021.
 6. Z Kuşağının PUBG Oyunu Bağlamında Çevrimiçi Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, Eymen Yılmaz, 2021.
 7. Z Kuşağının Yaşam Amaç Becerilerinin İncelenmesi, Ender Kardelen Güler, 2021.
 8. Türk Toplumundaki Bireylerin Ebeveyn İlişki Algısı ve Genç Yetişkinlikte Eş Seçme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sebil Fevziye Arslan, 2022.
 9. Sosyal Medya Çağında Instagram Bağımlılığının İncelenmesi, Sedat Çürük, 2021.
 10. Pandemi Döneminde Gençlerin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi, Kevser Rümeysa Kara, 2021.
 11. Gençlerde Demokratik Liderlik Algısı, Mehmethan Özcan, 2021.
 12. Çalışanlarda Demokratik Liderlik Algısı, Ercan Başaran, 2021.
 13. Gençlerde İnternetsiz Kalma Korkusunun İncelenmesi, Semaye Hemidova, 2021.
 14. Gençlerde NOMOFOBİ'nin İncelemesi, Cansu Nur Özlevi, 2021.
 15. Z Kuşağının Yaşam Anlam ve Amaç Algılarının İncelenmesi, Ender Kardelen Güler, 2022.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. ÜNAL A. T., A Comparative Study of Social Media Addiction Among Turkish and Korean University Students, Journal of Economy Culture and Society, (2020), (62), 307-322, .
 2. Deniz A. T. U. &. L., The Comparison of Work Values of Social Media Generations in terms of Giving Importance to Work and Obeying the Rules in Turkey, Azerbaijan Journal of Educational Studies, (2020), 690(1), 199-215, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. TARHAN N., ÜNAL A. T., Validity and Reliability Studies of The Uskudar Benevolence and Malevolence Scale (USBEMA) In the Digital Age, TOJET - The Turkish Online Journal of Educational Technology, (2022), 21(3), xx-xx, .
 2. ARIKAN M., ÜNAL A. T., Borderline Bir Eyleme Vurum Savunması Olarak Aşırı Film/Dizi İzleme: Klinik Bir Olgu Sunumu Üzerinden Sinemaya Çok Yönlü Psikolojik Bakış, SineFilozofi, (2022), 7(14), xx-xx, .
 3. TARHAN N., ÜNAL A. T., Developing a Series of Scales for Generations' Values in the Age of New Media: Validity and Reliability Study of Uskudar XYZ Generation Differences Scale, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, (2022), 21(2), 20-38, .
 4. YILMAZ E., ÜNAL A. T., TARHAN N., Z Kuşağının PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Oyunu Bağlamında Çevrimiçi Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, (2022), 8(2), 1-1, .
 5. MURADİ P., ÜNAL A. T., A literature review on Caffeine related disorder in line with Coffee Addiction, Journal of Addiction Research, (2022), 6(1), 151-155, .
 6. EKİNCİ Y., ÜNAL A. T., TARHAN N., DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÜZERİNE BİR ALANYAZIN İNCELEMESİ, Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, (2021), 4(2), 148-165, .
 7. Sayar G. H., Ünal A. T., Ünübol H., Arıboğan D. Ü., Tarhan N., Validity and Reliability Studies of the Psycho‑Political Safety Scale, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 2021(4), 209-217, .
 8. ÜNAL A. T., TARHAN N., MURADİ P., KURT A. S., The Adaptation of the Instagram Addiction Scale (TIAS) into Turkish: Validity and Reliability Studies, The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, (2021), 20(4), 76-89, .
 9. TARHAN N., ÜNAL A. T., Uskudar Democratic Leadership Scale Validity and Reliability Studies, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 8(2), 96-106, .
 10. TARHAN N., GÖKTEN E. S., ÜNAL A. T., ŞAHİN A., The Adaptation of Gender Identity / Gender Dysphoria Questionnaire for Adults: Turkish Validity and Reliability Studies, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 8(2), 125-134, .
 11. AKKAYA F. H., ÜNAL A. T., TARHAN N., Y Kuşağının Dijital Oyun Bağımlılığının İncelenmesi, Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, (2021), 8(1), 1-22, .
 12. ÜNAL A. T., Social Media Generations’ Levels of Acceptance of Diversity, TOJET- The Turkish Online Journal of Educational Technology, (2021), 20(2), 155-168, .
 13. ÇELİK A. R., ASQAROVA S., ÜNAL A. T., Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçim Tutumlarında Değer Yönelimlerinin Etkileri, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2021), 17(38), 5042 - 5070, .
 14. Ünal A. T., Social Media Addiction of New Media and Journalism Students, The Turkish Online Journal of Educational Technology, (2020), 19(2), 1-12, .
 15. TUTGUN-ÜNAL A., DENİZ L., Sosyal Medya Kuşaklarının Sosyal Medya Kullanım Seviyeleri ve Tercihleri, OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2020), 15(22), 1289-1319, https://doi.org/10.26466/opus.626283.
 16. Tutgun-Unal A., A Study on Z Generation’s Social Media Usage, Preference and Educational Usage in Turkey, Azerbaijan Journal of Educational Studies, (2019), 689(4), 65-82, https://doi.org/10.29228/edu.69.
 17. ÜNAL A. T., İletişim Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının incelenmesi: Üsküdar Üniversitesi örneği, Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, (2019), (2), 49-80, .
 18. Deniz L., Tutgun-Ünal A., Sosyal medya çağında kuşakların sosyal medya kullanımı ve değerlerine yönelik bir dizi ölçek geliştirme çalışması, OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019), 11(18), 1025-1050, https://doi.org/10.26466/opus.557240.
 19. ÜNAL A. T., DENİZ L., Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının İncelenmesi, Route Educational and Social Science Journal (RESSJOURNAL), (2016), 3(2), 155 - 181, .
 20. ÜNAL A. T., Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği 2 (GPİKÖ2)’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları, The Journal of Academic Social Science (ASOSJOURNAL), (2016), 4(23), 7 - 29, .
 21. ÜNAL A. T., Deniz L., Development of the Social Media Addiction Scale, Online Academic Journal of Information Technology, (2015), 6(21), 51-70, .
 22. ÜNAL A. T., KÖROĞLU O., A comparative study of social network usage and adoption among Turkish prospective teachers, Mevlana International Journal of Education, (2013), 3(4), 24 - 42, .
 23. ÜNAL A. T., AKYAZI E., İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Amaç Benimseme Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Bağlamında Sosyal Ağları Kullanımı, Global Media Journal TR, (2013), 3(6), 1 - 24, .
 24. ÜNAL A. T., AYLİN T. Ü., Faruk İ., Tuğrul K. M., Murat F., Zuhal G., Aylin B., Öğretmen adaylarının bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları, amaçları ve oyun tercihlerinin incelenmesi: Maltepe Üniversitesi örneği, Online Academic Journal of Information Technology (AJIT-e), (2013), 4(12), 29 - 52, .
 25. ÜNAL A. T., A Study of Problematic Internet Use among Turkish CEIT Students, International Journal of Educational Research, (2013), 1(2), 86 - 95, .
 26. ÜNAL A. T., ARSLAN A., Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Sıklıklarının ve Marka Tercihlerinin Karşılaştırılması, Gaziantep University Journal of Social Sciences, (2013), 12(1), 1 - 19, .
 27. ÜNAL A. T., ARSLAN A., Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Amaçlarının İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, (2013), 10(1), 182 - 201, .
 28. ÜNAL A. T., ÜNAL A. T., The Model Explaining and Predicting Loneliness Level and the Problematic Internet Use of Turkish Computer Education and Instructional Technologies CEIT Students, International Journal of Social Sciences and Education, (2013), 3(3), 774 - 4934, .
 29. ÜNAL A. T., ÜNAL A. T., A Study on Robot Technologies Used in Intelligent Systems with Nanotechnology Perspective, Academic Journal of Information Technology, (2012), 3(8), 59 - 74, .
 30. ÜNAL A. T., BÖTE Bölümü Öğrencilerinin İnternet Kullanım Özellikleri ve Tercihlerinin İncelenmesi, Academic Journal of Information Technology, (2012), 3(6), 22 - 41, https://doi.org/10.5824/1309-1581.2012.1.002.x.
 31. ÜNAL A. T., DENİZ L., MOON M., A Comparative Study of Problematic Internet Use and Loneliness Among Turkish and Korean Prospective Teachers, The Turkish Online Journal of Educational Technology, (2011), 10(4), 14 - 30, .
 32. TUTGUN A., ÖZDENER N., Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitime Entegrasyonu Bilgisayar Tabanlı Öykü Tamamlama Çalışması Örneği, Academic Journal of Information Technology-AJIT-e, (2011), 2(3), 26 - 50, https://doi.org/10.5824/1309-1581.2011.2.003.x.

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. ÜNAL A. T., , International Educational Technology Conference IETC 2022, (26.07.2022), Cyprus
 2. ÜNAL A. T., , International Educational Technology Conference 2022, (27.06.2022), Lefkoşa-Cyprus
 3. ÜNAL A. T., , Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu, (31.03.2022), İstanbul-Türkiye
 4. ÜNAL A. T., ARIKAN M., , SineFilozofi Dergisi, Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu IV, (10.12.2021), İstanbul-Türkiye
 5. ÜNAL A. T., TARHAN N., , International Educational Technology Conference (IETC 2021), (02.09.2021), Girne (Kyrenia) / Turkish Republic of Northern Cyprus
 6. ÜNAL A. T., , International Teacher Education Conference, (29.07.2021), Nicosia / Turkish Republic of Northern Cyprus
 7. ÜNAL A. T., MURADİ P., , INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, (09.07.2021), Paris - Fransa
 8. TÜTER İ., ÜNAL A. T., , INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - VI, (09.07.2021), Paris - Fransa
 9. ÜNAL A. T., , 6. İstanbul Güvenlik Konferansı, (05.11.2020), İstanbul-Türkiye
 10. ÜNAL A. T., , 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, (21.10.2020), İstanbul-Türkiye
 11. ÜNAL A. T., , Zeugma III. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (21.11.2019),
 12. ÜNAL A. T., Deniz P. D. L., , IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, (19.10.2019),
 13. ÜNAL A. T., DENİZ L., , 5. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi, (11.07.2019),
 14. ÜNAL A. T., , 6. Uluslararası İletişim Günleri Sempozyumu, (02.05.2019),
 15. ÜNAL A. T., SOYKAN C., , 9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, (08.05.2015), Afyon-Türkiye

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. ÜNAL A. T., Sosyal Medya Kuşağından Metaverse Kuşağına Dijital Oyunlar, (2022), ISBN: 978-975-353-703-2.
 2. ÜNAL A. T., Sosyal Medya: Etkileri-Bağımlılığı-Ölçülmesi (2.Baskı), (2021), ISBN: 978-975-353-609-7.
 3. ÜNAL A. T., TÜTER İ., Sosyal Ağlarda Yeni Trend Toplantılar ve Yeni Yorgunluklar: "Zoom Yorgunluğu" Örneği, (2021), ISBN: 978-975-353-661-5.
 4. PARLAK S. Ç., ÜNAL A. T., Kalabalık İçinde Yalnızlık: Sosyal Medya ve Yalnızlık Üzerine, (2021), ISBN: 978-975-353-661-5.
 5. ÖZKAN D., ÜNAL A. T., Dezenformasyona İnanma Yayma Psikolojisi, (2021), ISBN: 978-975-353-661-5.
 6. ÜNAL A. T., DÖĞER Ç., KUŞAKLARIN İLETİŞİMİ VE FARKLILIKLARI (İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2021), (2021), ISBN: 978-625-8468-12-0.
 7. ÜNAL A. T., YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTENİN BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK SOSYAL MEDYA: EĞİTİM-ÖĞRETİME ETKİLERİ VE KUŞAK İLETİŞİMİNDEKİ YERİ (YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİSTASYON ÇALIŞMALARI 2021), (2021), ISBN: 978-625-8468-13-7.
 8. TARHAN N., EKİNCİ Y., ÜNAL A. T., DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI: DİJİTAL HASTALIKLAR VE SİBERKONDRİ, (2021), ISBN: 978-975-353-673-8.
 9. ÜNAL A. T., EKİNCİ Y., TARHAN N., Health Literacy and Cyberchondria, (2021), ISBN: 9781799886303.
 10. ÜNAL A. T., Aesthetics Perceptions of Social Media Generations, (2020), ISBN: 9781799846550.
 11. ÜNAL A. T., Sosyal Medya: Etkileri, Bağımlılığı, Ölçülmesi, (2020), ISBN: 978-975-353-609-7.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. ÜNAL A. T., Kurgulanmış Youtube İçeriklerine Dikkat, Halkbank Kurumsal İletişim Dergisi, (2022), (89), 13-15, .
 2. EKİNCİ Y., ÜNAL A. T., BAYSE R., EKİNCİ A., TARHAN N., SİBERKONDRİ, SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE SOSYO-EKONOMİK STATÜ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA X VE Y KUŞAĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, (2021), 9(20), 117-148, .
 3. ÜNAL A. T., YALNIZLIK VE YALNIZLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR ALANYAZIN İNCELEMESİ, Sosyologca Dergisi, (2020), 1(18-19), 317-340, .
 4. ÜNAL A. T., Tam Bir sosyal Medya Kuşağı Z, Lacivert Dergisi, (2020), (Eylül), 32-34, .
 5. ÜNAL A. T., YOUTUBE KULLANICISI Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, (2020), (16), 61-85, .
 6. TUTGUN-ÜNAL A., Yeni Medya ile Yeni Gazetecilik Anlayışı: Haber Ajanslarının Sosyal Medya Gazeteciliği Açısından İncelenmesi, Erciyes İletişim Dergisi, (2020), 7(2), 1011-1031, .
 7. ÜNAL A. T., NESİLLER AYRILIYOR: X, Y ve Z NESİLLERİ, AÇIKBİLİM, (2013), (), 1-1, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. ÜNAL A. T., , Global HR Summit 2022, (25.05.2022), Istanbul-Turkey
 2. Ünal A. T., , PSİKO-SOSYAL TÜKENMİŞLİĞİN MEDYATİK TÜKETİMİ: ŞİDDET, (20.03.2021), İstanbul

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

 1. Tarhan K. N., Özdemir Ş., Ünal A. T., Şahbaz İ., Kurt A. S., Ünlü D., Uzun Ç., Kırış B. F., Çelik A. R., Alkış L., Keskin R., Okay İ., Hatipoğlu A., Çelikbaş B., Şen S., Güldal B., Büyük D. M., Parlak S. Ç., Ceylan D., Ayluçtarhan M., Çakan M., Akkoyun Ç. Ş., Doğan N., Çalışkan O. S., Tüter İ., Zümrüt N., Muradi P., Başeğmez A. C., Keskiner M., Meriç D. T., Aydın A., Ayyıldız Y., Arıkan M., Metaverse Dijital Oyun Psikolojisi, (2022), ISBN: 978-975-353-703-2.
 2. ÜNAL A. T., SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL YAYILIM VE EDEBİYAT, (2021), ISBN: 978-975-574-982-2.
 3. ÜNAL A. T., Sosyal Medyada Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları (İçinde "Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar"), (2020), ISBN: 978-625-7845-42-7.
 4. ÜNAL A. T., BOZKURT V., Sosyal Medya Bağımlılığı Belirtileri Üzerine Etki Eden Faktörler (İçinde "Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği"), (2020), ISBN: 978-605-2249-48-2.
 5. 1 , Masaüstü Yayıncılık (içinde "Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar"), (2020), ISBN: 978-605-033-237-7.
 6. Akgül K. P., Çetin N., Atalay G. E., Yıldız F., Pehlivan B. M., Ünal A. T., Kesgin Y., Aytekin M., Karataş E., Medya ve Toplumsal Cinsiyet Üzerine Tartışmalar, (2020), ISBN: 978-625-7845-42-7.
 7. Ünal A. T., Sosyal Medya Gazeteciliği (içinde "Yeni medya ve alternatif gazetecilik: Yeni olanaklar, sorunlar ve tartışmalar"), (2020), ISBN: 978-605-281-893-0.

8. Projects

 1. ÜNAL A. T., ŞAHBAZ İ., Gür F., TARHAN K. N., Karaman H., İkili işbirliği projeleri, Değişim Benden Başlar, (Head), (Expire date :31.05.2022),

9. Administrative Duties

 1. Merkez Müdürü / Head of Resarch Center - ÜSÇÖZÜM (2021-Continues)
 2. Koordinatör / Coordinator - Ölçek Geliştirme Koordinatörlüğü (2021-Continues)
 3. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Sosyal İnovasyon Projeleri Çalışma Grubu (2020-Continues)
 4. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü Komisyon Üyeliği (2020-2021)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Uygulama ve Araştırma Merkezi (2020-Continues)
 6. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama Çalışma Grubu (2019-Continues)
 7. SODİMER Sosyal Medya Araştırmaları Direktörü (2022-Continues)
 8. SODİMER Bilim Kurulu Üyesi (2022-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

 1. BOSİAD, BOSİAD Z PLANI PROJESİNE DESTEK VE KATKIDAN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ, (2021)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 2* (Doctorate) - 1 Group 3 0 15
Yeni Medya Araştırmaları (Master) - Group 1 3 0 26
Masaüstü Yayıncılık (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 2 1
Sosyal Medya ve İzleyici (Undergraduate) - Group 1 3 0 62
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 16
Güzel Konuşma ve Diksiyon (Associate) - Group 1 2 0 13
Fall Psikolojide Uygulamalı Proje Yöntemi 1 (Doctorate) - 1 Group 3 0 16
Psikolojide Uygulamalı Proje Yönetimi 3* (Doctorate) - 1 Group 3 0 10
Yeni Medya Teknolojileri (Undergraduate) - Group 1 2 2 97
Masaüstü Yayıncılık (Undergraduate) - Group 3 2 2 77
Yeni Medya Programlama (Undergraduate) - Group 1 2 2 34
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 4 15
2019-2020 Spring Yeni Medya Araştırmaları (Master) - Group 1 3 0 16
Sosyal Bilimlerde İstatistik (Undergraduate) - Group 1 3 2 50
Gazetecilik Uygulamaları (Undergraduate) - Group 3 2 2 89
Yeni Medya Araştırma Dizaynı (Undergraduate) - Group 1 2 2 32
New Media Research Design (Undergraduate) - Group 1 2 2 1
Sosyal Medya ve İzleyici (Undergraduate) - Group 1 3 0 51
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 4 44
Güzel Konuşma ve Diksiyon (Associate) - Group 2 2 0 21
Fall Yeni Medya Teknolojileri (Undergraduate) - Group 1 2 2 87
Masaüstü Yayıncılık (Undergraduate) - Group 3 2 2 84
Yeni Medya Programlama (Undergraduate) - Group 1 2 2 22

Created: 07.07.2022