1. Name Surname

: Ayhan ÖZŞAHİN

2. Date of Birth

:

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: ayhan.ozsahin@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate tıp İstanbul Üniversitesi 1985
Graduate
Doctorate Halk Sağlığı istanbul üniversitesi 1998

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Sağlık 4.0: Güncel Uygulamalar ve Gelecekteki yeri, Su Şevval Çalık, 2021.
 2. Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Örgütlenmesi ve Yönetimi, Fulya Sarğın, 2021.
 3. Yalın Yönetim Uygulamalarının Türkiye'de Uygulanabilirliği ve Konuyla İlgili Uzman Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Savaş Durmuş Bodur, 2021.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. ÇALIK S. Ş., HARBİ İ. A., BAKTIR Y., SUR H., ÖZŞAHİN A., SAĞLIK 4.0 GÜNCEL UYGULAMALAR VE GELECEKTEKİ YERİ, Social Sciences Studies Journal, (2021), (), 4481-4492, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. ŞEVVAL Ç. S., ALPTUĞ H. İ., YUSUF B., AYHAN Ö., HAYDAR S., , 6. International Health Sciences and Management Conference, (20.05.2021), Isparta - TÜRKİYE
 2. FULYA S., YUSUF B., ABİDİN K. Z., AYHAN Ö., HAYDAR S., , 6. International Health Sciences and Management Conference, (20.05.2021), Isparta - TÜRKİYE
 3. Özşahin A., Sur H., , 9. International Trakya Family Medicine Congress, (05.03.2020),

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Bodur S. D., Kocadağ Z. A., Harbi İ. A., Sur H., Özşahin A., , 6. International Health Sciences and Management Conference, (20.05.2021), Isparta-Türkiye

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Laboratuvar - Laboratuvar Sorumlusu (2019-Continues)
 2. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2020-Continues)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 31-40 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
 5. Koordinatör / Coordinator - Bologna Bölüm Koordinatörlüğü (2019-Continues)
 6. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - ÜSKÜDAR ACİL KULÜBÜ (2020-Continues)
 7. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Çocuk Ruh Sağlığı Çalışma Grubu (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları (Master) - Group 1 3 0 80
Sinir ve Hareket Sistemi Hastalıkları Kurulu (Kurul XII) (Undergraduate) - Group 1 6 2 31
Ürogenital ve Endokrin Sistemi Hastalıkları Kurulu (Kurul XIII) (Undergraduate) - Group 1 5 2 31
Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği Kurulu (Kurul XIV) (Undergraduate) - Group 1 5 2 30
Meslek Hastalıkları (Undergraduate) - Group 1 2 0 15
Gönüllülük Çalışmaları (Undergraduate) - Group 1 1 2 138
Halk Sağlığı (Undergraduate) - Group 1 2 0 47
Fall Klinik Bilimlere Giriş ve Enfeksiyon Hastalıkları Kurulu (Kurul VIII) (Undergraduate) - Group 1 6 2 31
Tıbbi Beceri ve İlk Yardım (Undergraduate) - Group 1 2 0 177
Psikososyal Risk Etmenleri (Undergraduate) - Group 1 2 0 22
Çalışma Ortamında Biyolojik Etmenler (Undergraduate) - Group 1 2 0 29
2019-2020 Spring Sosyal Refah Politikaları (Undergraduate) - Group 1 3 0 72
Halk Sağlığı (Undergraduate) - Group 1 2 0 78
Meslek Hastalıkları (Undergraduate) - Group 1 2 0 16
İş Hijyeni (Undergraduate) - Group 1 3 0 27
Fall Çalışma Ortamında Biyolojik Etmenler (Undergraduate) - Group 1 2 0 35
Tıbbi Beceri ve İlk Yardım (Undergraduate) - Group 1 2 0 88

Created: 20.01.2022