1. Name Surname

: AYÇA DEMİR YILDIRIM

2. Date of Birth

: 19.04.1983

3. Title

: Öğr. Gör.

Contact Information

: ayca.demir@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate Ebelik Marmara Üniversitesi 2006
Graduate Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2011
Doctorate Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Esencan T. Y., Karabulut Ö., Yıldırım A. D., Abbasoğlu D. E., Külek H., Şimşek Ç., Ünal A. K., Küçükoğlu S., Ceylan Ş., Yavrutürk S., Kılıçcı Ç., Doğuma Hazırlık Eğitimi Alan Gebelerin Doğum Şekli, İlk Emzirme Zamanı ve Ten Tene Temas Tercihleri, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, (2017), 26(1), 31-43, .
 2. Yildirim A. D., Ozaydin A. N., Sources of Breast Cancer Knowledge of Women Living in Moda / İstanbul and Their Attendance to Breast Cancer Screening, The Journal of Breast Health, (2013), 10(), 47-56, .
 3. Özaydın A. N., Yıldırım A. D., Cervikal Cancer Screening Behaviours İn Turkish Middle Age Group Women İn Moda, Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, (2012), (), 125, .
 4. Özaydın A. N., Yıldırım A. D., Risk Status Of Osteoporosis İn Turkish Middle Age Group Women İn Moda, Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi, (2012), (), 69, .

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. YILDIRIM A. D., ERDEM F. N., ESENCAN T. Y., ERDEM B., Quality of the Life and Depression Levels of Pregnant Women with Suspected/Confirmed Coronavirus Disease 2019 in Turkey, The Journal of Neurobehavioral Sciences, (2021), 8(2), 142-149, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Esencan T. Y., Yıldırım A. D., Güder A., Daştan K., , 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, (11.11.2021), Ankara-Online
 2. GÜDER A., Daştan K., YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., , 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, (11.11.2021), Ankara-Online
 3. Yıldırım A. D., Esencan T. Y., Aydın F., Akıncı A., Güder A., Gündüz A., Karahan Ş., Tarhan N., Kurt S., , 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, (11.11.2021), Ankara-Online
 4. YILDIRIM A. D., DAŞTAN K., GÜDER A., , 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, (11.11.2021), İstanbul
 5. Yıldırım A. D., Güder A., Daştan K., Kömür S., Bayrak Z., Ataş E., Doğru İ., Altıntaş B., Yıldız E., Kuş H., Kahvecioğlu İ. S., , 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (24.09.2021), İstanbul
 6. Güder A., Yıldırım A. D., Esencan T. Y., , 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (24.09.2021), İstanbul
 7. Güder A., Daştan K., Yıldırım A. D., Esencan T. Y., , 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (24.09.2021), İstanbul
 8. Yıldırım A. D., , 4. Uluslararası 5. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (24.09.2021), İstanbul
 9. ESENCAN T. Y., Yıldırım A. D., Uzun S. N., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (03.05.2021), Çanakkale
 10. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., KOÇ M., KELEŞ H., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (03.05.2021), Çanakkale
 11. YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., SEYREK R., ARIKAN D., DEMİR H. K., DURMUŞ Y., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (03.05.2021), E-Kongre
 12. YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., ÇARPAR E., BEŞER A., ÇELİK A., ÇALIK T., KELEŞ H., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, (03.05.2021), E- Kongre
 13. YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., KOÇ M., ÖNGE D., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (03.05.2021), E-Kongre
 14. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., UZUN S. N., , 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, (03.05.2021), E-Kongre
 15. T Y. E., A D. Y., , 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (20.11.2020), Istanbul
 16. A D. Y., F E., T Y. E., ERDEM B., , 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (20.11.2020), İstanbul
 17. A D. Y., T. Y. E., , 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (20.11.2020), ISTANBUL
 18. Yıldırım A. D., , 1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, (20.11.2020), Online
 19. A D. Y., T Y. E., HK D., AU A., , 3. Uluslararası 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, (08.10.2020), Istanbul
 20. Yıldırım A. D., , 3. ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK GÜNLERİ KONGRESİ, (08.10.2020), Online
 21. AYÇA 1. Y., TUĞBA Y. E., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, (06.11.2019), Ankara
 22. AYÇA D. Y., TUĞBA Y. E., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, (06.11.2019), Ankara
 23. TUĞBA Y. E., AYÇA D. Y., , 4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, (06.11.2019), Ankara
 24. TUĞBA Y. E., AYÇA D. Y., , 2. Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri Kongresi, (27.04.2019), İstanbul
 25. YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., , 1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, (26.04.2018),

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. Yıldırım A. D., Hemşireler ve Ebeler İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları-Aile Planlaması, (2022), ISBN: 978-625-7564-29-8.
 2. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., GEBELİKTE 3. TRİMESTER FİZYOLOJİSİ VE YAKINMALARI, (2021), ISBN: 978-625-7450-00-3.
 3. , Gebeliğin Taçlandırdığı Annelik Mucizesi, (2021), ISBN: 978-625-7146-39-5.
 4. , Güncel Jinekoloji Hemşireliği, (2020), ISBN: 9786052589175.
 5. , Güncel Jinekoloji Hemşireliği, (2020), ISBN: 9786052589175.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. YILDIRIM A. D., ESENCAN T. Y., COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUM TABANLI EBELİK HİZMETLERİ, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, (2020), 3(3), 244-252, .
 2. ESENCAN T. Y., YILDIRIM A. D., ULUSLARARASI KILAVUZLAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ IŞIĞINDA COVİD-19 SÜRECİNDE ANTENATAL, İNNATAL VE POSTNATAL EBELİK BAKIMI, STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, (2020), (), 361-372, .
 3. Yıldırım A. D., Oskay Ü., DÜNYADA VE TÜRKİYEDE OPTİMAL PERİNATAL BAKIMA YÖNELİK PROGRAMLAR, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, (2020), 36(1), 45-52, .
 4. Esencan T. Y., Yıldırım A. D., Examination of Relationship between Nurses’ and Midwives’ SocialNetwork Use and Their Communication Skills in a Public Hospital, SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK DERGİSİ, (2019), 1(1), 9-16, .
 5. Yıldırım A. D., Özaydın A. N., İstanbul/Moda’daki “40-69 yaş grubu”ndaki Kadınların Meme Kanseri Erken Tanı Programlarına Katılmama Nedenleri, Sakarya Medical Journal, (2013), 3(1), 113, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. Daştan K., Güder A., Esencan T. Y., Yıldırım A. D., , Sağlık Eğitiminde Similasyon Ulusal Kongresi, (24.05.2021), Online
 2. Yıldırım A. D., , Sürdürülebilir Gelecek İçin Ebeler Her Yerde Sempozyumu, (05.05.2021), Webinar

7.7. Other publications

Books published by national publisher

Book chapters published by national publisher

8. Projects

9. Administrative Duties

 1. Laboratuvar - Laboratuvar Sorumlusu (2021-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Eğitim Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 3. Çalışma Grubu Koordinatörlüğü / Coordinator of Research Group - Ebelikte İnovasyon ve AR-GE Çalışma Grubu (2021-Continues)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2021-Continues)
 5. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2020-2020)
 6. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Muafiyet Komisyonu (2021-Continues)
 7. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2021-Continues)
 8. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Mezuniyet Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2020-2020)
 9. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Ebelik Araştırmaları ve Yayın Grubu (2021-Continues)
 10. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Ebelik ve Güncel Gelişmeler Makale Çalışma Grubu (2021-Continues)
 11. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - Yenidoğan, Çocuk ve Adölesan Bakımı Çalışmaları Grubu (2021-Continues)
 12. Çalışma Grubu Üyelikleri / Research Group Membership - İnsan Sağlığına Yönelik AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu (2021-Continues)

10. Scientific Memberships

 1. EBELERE ODAKLAN" TEMALI ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KURULU(2021)
 2. Anadolu Ebeler Derneği(2019)
 3. Ebelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği(2018)
 4. Tüberküloz Derneği(2013)
 5. Türk Ebeler Derneği(2005)

11. Awards

 1. 7. Uluslararası 11. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Poster Bildiri Birincilik Ödülü, (2021)

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Cinsellik ve Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması (Undergraduate) - Group 1 2 2 72
Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 6 72
Yüksek Riskli Doğum ve Doğum Sonu Bakım (Undergraduate) - Group 1 3 8 67
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 1 0 65
Fall Enfeksiyon Hastalıkları (Undergraduate) - Group 1 2 0 72
Sağlıklı Gebelik ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 8 72
Doğum ve Doğum Sonu Bakım (Undergraduate) - Group 1 3 8 68
Sağlıklı ve Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 24 33
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 1 0 66
2019-2020 Spring Cinsellik ve Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması (Undergraduate) - Group 1 2 2 66
Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı (Undergraduate) - Group 1 3 6 66
Kadın Hastalıkları ve Bakım (Undergraduate) - Group 1 2 4 66
Yüksek Riskli Doğum ve Doğum Sonu Bakım (Undergraduate) - Group 1 3 8 66
Fall  

Created: 20.01.2022