1. Adı Soyadı

: Asil ÖZDOĞRU

2. Doğum Tarihi

:

3. Unvanı

: Doç. Dr.

İletişim Bilgileri

: asil.ozdogru@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Psikoloji ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (ÇAP) Boğaziçi Üniversitesi 2003
Yüksek Lisans Eğitim Psikolojisi ve Metodolojisi University at Albany, SUNY 2005
Doktora Eğitim Psikolojisi University at Albany, SUNY 2010

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl
Doçentlik Eğitim Psikolojisi Üsküdar Üniversitesi 2019
Dr. Öğretim Üyesi Eğitim Psikolojisi Üsküdar Üniversitesi 2012

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. TEKİN M., YERTUTANOL F. D. K., ÇEVRELİ B., ÖZDOĞRU A. A., KULAKSIZ H., UZBAY İ. T., Sodium valproate improves sensorimotor gating deficit induced by sleep-deprivation in low doses, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, (2021), (), 0-0, .
 2. ÖZDOĞRU A., ASİL Ö., ÖMER A., Ruh Sağlığı Çalışanlarının Yaşam Boyu Şiddet Deneyimleri, Türk Psikoloji Dergisi, (2018), 33(82), 20 - 29, https://doi.org/10.31828/tpd.13004433.2018.82.02.02.
 3. ÖZDOĞRU A., ASİL Ö., Ömer A., Gelişim Psikolojisi Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu, Anadolu Psikiyatri Dergisi, (2018), 19(5), 526 - 526, .

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. ÖZDOĞRU A., ASİL Ö., Çok Boyutlu Mizah Duygusu Ölçeği Türkçe Formunun Güncellenmesi ve Yeniden Değerlendirilmesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018), 16(4), 393 - 412, .
 2. ÖZDOĞRU A., Yertutanol F. D. K., ASİL Ö., DUYGU K. Y. F., Çocuk ve Ergenlerin Nörobilişsel Gelişimlerinde Aerobik Egzersizin Etkileri, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, (2018), 25(2), 165 - 174, .
 3. Özdoğru A., Balatekin N., Neuromyths as a Challenge and Opportunity for the Learning and Teaching of Neuroscience, Cumhuriyet International Journal of Education, (2018), 7(4), 483 - 494, https://doi.org/10.30703/cije.457302.
 4. Özdoğru A. A., Çocuk ve Ergenlerin Okul Dışı Zamanlarda Spor Aktivitelerine Katılımı, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, (2018), 9(2), 86 - 101, https://doi.org/10.17155/omuspd.321959.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 1. ÖZDOĞRU A., BAYRAM B., AKBABA S., , V. ULUSLARARASI EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (30.10.2020), ISTANBUL
 2. Özdoğru A., Akbaba S., Süleymanlı E., , VI.Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, (30.10.2020), İstanbul-Türkiye
 3. , , V. ULUSLARARASI TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER, (30.09.2020), ISTANBUL
 4. ÖZDOĞRU A., , 16th European Congress of Psychology, (02.07.2019),

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

8. Projeler

 1. ÖZDOĞRU A., SÜLEYMANLI E., AKBABA S., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Türk Kızılay Çocuk Programlarının Değerlendirilmesi, (Yürütücü), (Tamamlanma Tarihi :31.12.2020),

9. İdari Görevler

 1. Bölüm Başkanlığı / Head of Department - Psikoloji (İngilizce) (2019-Devam Ediyor)
 2. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center - İHAMER Müdür Yardımcısı (2020-Devam Ediyor)
 3. Merkez Müdür Yardımcısı / Deputy Head of Research Center - ÜDEMER Müdür Yardımcısı (2017-Devam Ediyor)
 4. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department - Psikoloji (İngilizce) Bölüm Başkan Yardımcısı (2013-2019)
 5. Koordinatör / Coordinator - Erasmus Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Devam Ediyor)
 6. Koordinatör / Coordinator - Bologna Koordinatörlüğü (Enstitü / Fakülte / MYO) (2019-Devam Ediyor)
 7. Kurul Üyeliği / Board Member - ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği (2018-2019)
 8. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41 veya üzeri Öğrenci Danışmanlığı (2013-Devam Ediyor)
 9. Kurul Üyeliği / Board Member - Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği (2013-Devam Ediyor)
 10. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Fakülte Disiplin Komisyonu (2019-2020)
 11. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ (2015-Devam Ediyor)
 12. Öğrenci Kulübü Danışmanlığı / Head of Student Club - PSİKOLOJİ KULÜBÜ (2014-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2019-2020 Bahar Nörobilimde Etik, Metot ve Modeller (Doktora) - 1 Grup 3 0 1
Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 1 0 62
Bilimsel Araştırma Uygulamaları (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 24
Uygulamalı İstatistik (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 2 110
Introduction to Psychology II (Lisans) - 1 Grup 3 0 100
Developmental Psychology II (Lisans) - 1 Grup 3 0 99
Current Topics in Psychology (Lisans) - 1 Grup 3 0 54
University Culture (Lisans) - 1 Grup 0 2 81
Psikoloji Kavram ve Yaklaşımları (Lisans) - 1 Grup 4 0 7
Güz Nörobilimde Etik, Metot ve Modeller (Doktora) - 1 Grup 3 0 9
Gelişim Psikolojisi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 36
Seminer (Yüksek Lisans) - 1 Grup 1 0 30
Aile Gelişim Psikoloji (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 0 16
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Akademik Etik (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 15
Introduction to Psychology I (Lisans) - 1 Grup 3 0 96
Developmental Psychology I (Lisans) - 1 Grup 3 0 106
Guidance and Psychological Counseling (Lisans) - 1 Grup 3 0 86
Independent Research I (Lisans) - 1 Grup 3 0 23
2018-2019 Bahar Psikolojiye Giriş (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 9
Psikolojide İstatistik (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 14
Uygulamalı İstatistik (Yüksek Lisans) - 1 Grup 2 2 51
Introduction to Psychology II (Lisans) - 1 Grup 3 0 110
Developmental Psychology II (Lisans) - 1 Grup 3 0 110
Applied Statistics (Lisans) - 1 Grup 2 2 100
Current Topics in Psychology (Lisans) - 1 Grup 2 0 8
Psikoloji Kavram ve Yaklaşımları (Lisans) - 1 Grup 4 0 13
Güz Gelişim Psikolojisi (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 27
Introduction to Psychology I (Lisans) - 2 Grup 3 0 177
Developmental Psychology I (Lisans) - 1 Grup 3 0 100
Guidance and Psychological Counseling (Lisans) - 1 Grup 2 0 46
Current Topics in Psychology (Lisans) - 1 Grup 2 0 0
Psikolojiye Giriş I (Lisans) - 2 Grup 3 0 80

Oluşturulma Tarihi: 24.07.2021