1. Name Surname

: Arzu Eylül YALÇINKAYA

2. Date of Birth

: 24.04.1978

3. Title

: Öğr. Yrd

Contact Information

: arzueylul.yalcinkaya@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
BSc İlâhiyat Fakültesi Marmara Üniversitesi 2000
MSc Temel İslam Bilimleri İstanbul Üniversitesi 2013
MSc Religion Harvard University Extention School 2013
PhD Temel İslam Bilimleri Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2020

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Supervised Theses

6.1. Master's Theses

 1. Zühd Anlayışına 20. yy’dan Bir Yaklaşım: Prof. Dr. Esad Coşan Örneği, Yasemin Kapusuz, 2022.

7. Publications

7.1. Papers published in internationally refereed journals (Scopus Indexed)

7.2. Papers published in other internationally peer-reviewed journals

 1. Yalçınkaya A. E., Ahmed er-Rifâî’nin Tasavvuf Anlayışının Anahtar Kavramları: Tevâzu, Meskenet, Züll, İnkisâr, Acz, Fakr, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (2021), 1(1), 93-112, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. , , American Academicy of Religion, (21.11.2022), Dever/CO/United States of America
 2. , , Oxford Symposium on Religious Studies, (19.03.2022), Oxford, United Kingdom
 3. , , Mecazdan Hakikate Uluslararası Aşk Sempozyumu, (24.12.2021), İstanbul/Turkey
 4. Yalçınkaya A. E., , Harvard University Sohbet-i Osmani Lectures, (09.10.2019), Boston-USA
 5. YALÇINKAYA A. E., , Uluslararası "Fütüvvet Sultani Ebul Hasan Harakani" Sempozyumu, (27.04.2019),
 6. YALÇINKAYA A. E., , Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Günleri Öğrenci Sempozyumu, (09.03.2018), İstanbul-Türkiye
 7. Yalçınkaya A. E., , Uluslararası Rahmet Kapısı: Ken'ân Rifâî Sempozyumu, (29.05.2015), İstanbul-Türkiye
 8. Yalçınkaya A. E., , Uluslararası Kulun Niyazı Mısri Niyazi, (15.10.2010), İstanbul-Türkiye

7.4. International books or chapters

7.5. Papers published in national peer-reviewed journals

 1. Yalçınkaya A. E., Mevlânâ Celaleddin Rûmi'ye Göre Üzüntüden Kurtulma ve Mutluluğa Erişme Yolları, Üsküdar Üniversitesi Psiko-Hayat Dergisi, (2021), 21(), 22-25, .
 2. YALÇINKAYA A. E., Son Dönem Osmanlı Şeyhlerinden Ken’ân Rifâî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2020), 11(24), 98 - 128, .
 3. YALÇINKAYA A. E., İlk Dönem Tasavvuf Klasiklerinde Zühd Kavramı Üzerine, BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, (2020), 7(1), 1 - 18, .
 4. Yalçınkaya A. E., Rifâî Şeyhi Ken'ân Rifâî'nin Kapsamlı ve Titiz Şerhleri, Derin Tarih, (2019), (16), 163-166, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. YALÇINKAYA A. E., , Meşkûre Sargut Anısına Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu, (10.02.2018), İstanbul-Türkiye
 2. Yalçınkaya A. E., , Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu, (11.12.2011), İstanbul-Turkiye

7.7. Other publications

Books published by national publishers

 1. Yalçınkaya A. E., Dinle Neyden, (2008), ISBN: 978-605-5902-01-8.

Book chapters published by national publishers

 1. Yalçınkaya A. E., Son Dönem Mutasavvıflarına Ait Bir Hal Tercümesi: Semiha Cemal Hanım'ın Anlatımıyla Ken'ân Rifâî'nin Hal Tercümesi, (2020), ISBN: 978-605-9596-30-5.
 2. Yalçınkaya A. E., XX. Asırda Nebevî Ahlakın Örneği: Şeyh Ken'ân Rifâî'nin Ahlâk Anlayışı, (2019), ISBN: 978-605-82945-3-0.
 3. Yalçınkaya A. E., "Ken'ân Rifâî'nin Mesnevî Sohbetleri: Üçüncü Cilt İkinci Defter" İsimli El Yazmasının Tahlili ve Öne Çıkan Şerh Hususiyetleri, (2017), ISBN: 978-605-9901-35-2.

8. Projects

 1. GÜLDÜTUNA H. D., Zülfikar F. C. G., Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, “Kadimden Geleceğe Doğu-Batı Köprüsü” Projesi, (Expire date :01.09.2023),
 2. YALÇINKAYA A. E., Kafadar C., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, The Role of Sufi Thought as the Bridge between the Late Ottoman Empire and Early Republican Turkey: Attitudes of Sufi Intellectuals during the Transitional Period, (Head), (Expire date :30.06.2023),
 3. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 4. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., TONAGA Y., AKAHORI M., SUZUKI M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 5. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 6. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 7. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 8. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :10.03.2024),

9. Administrative Duties

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2020-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. Coourses recently given

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2022-2023 Spring  
Fall  
2021-2022 Spring Mesnevi ve Sembolik Anlatım: Peygamber Kıssaları Eğitim Programı (TEP) (Master) - Group 1 3 0 76
Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri (Master) - Group 1 3 0 30
Tasavvufi Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler (Master) - Group 1 3 0 18
Introduction to Islamic Civilization (Undergraduate) - Group 1 3 0 152
Fall Mesnevi ve Sembolik Anlatım Eğitim Programı (TEP) (Master) - Group 1 3 0 71
Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri (Master) - Group 1 3 0 19
Tasavvufi Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler (Master) - Group 1 3 0 18
İslam Tarihi ve Medeniyeti (Undergraduate) - Group 1 3 0 25
Introduction to Islamic Civilization (Undergraduate) - Group 1 3 0 112

Created: 03.10.2023