1. Name Surname

: Arzu Eylül YALÇINKAYA

2. Date of Birth

: 24.04.1978

3. Title

: Öğr. Yrd

Contact Information

: arzueylul.yalcinkaya@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate İlâhiyat Fakültesi Marmara Üniversitesi 2000
Graduate Temel İslam Bilimleri İstanbul Üniversitesi 2013
Graduate Religion Harvard University Extention School 2013
Doctorate Temel İslam Bilimleri Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2020

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

 1. Yalçınkaya A. E., , Harvard University Sohbet-i Osmani Lectures, (09.10.2019), Boston-USA
 2. YALÇINKAYA A. E., , Uluslararası "Fütüvvet Sultani Ebul Hasan Harakani" Sempozyumu, (27.04.2019),
 3. YALÇINKAYA A. E., , Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Günleri Öğrenci Sempozyumu, (09.03.2018), İstanbul-Türkiye
 4. Yalçınkaya A. E., , Uluslararası Rahmet Kapısı: Ken'ân Rifâî Sempozyumu, (29.05.2015), İstanbul-Türkiye
 5. Yalçınkaya A. E., , Uluslararası Kulun Niyazı Mısri Niyazi, (15.10.2010), İstanbul-Türkiye

7.4. Published international books or chapters in a book

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. Yalçınkaya A. E., Mevlânâ Celaleddin Rûmi'ye Göre Üzüntüden Kurtulma ve Mutluluğa Erişme Yolları, Üsküdar Üniversitesi Psiko-Hayat Dergisi, (2021), 21(), 22-25, .
 2. YALÇINKAYA A. E., Son Dönem Osmanlı Şeyhlerinden Ken’ân Rifâî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2020), 11(24), 98 - 128, .
 3. YALÇINKAYA A. E., İlk Dönem Tasavvuf Klasiklerinde Zühd Kavramı Üzerine, BEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, (2020), 7(1), 1 - 18, .
 4. Yalçınkaya A. E., Rifâî Şeyhi Ken'ân Rifâî'nin Kapsamlı ve Titiz Şerhleri, Derin Tarih, (2019), (16), 163-166, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. YALÇINKAYA A. E., , Meşkûre Sargut Anısına Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu, (10.02.2018), İstanbul-Türkiye
 2. Yalçınkaya A. E., , Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu, (11.12.2011), İstanbul-Turkiye

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. Yalçınkaya A. E., Dinle Neyden, (2008), ISBN: 978-605-5902-01-8.

Book chapters published by national publisher

 1. Yalçınkaya A. E., Son Dönem Mutasavvıflarına Ait Bir Hal Tercümesi: Semiha Cemal Hanım'ın Anlatımıyla Ken'ân Rifâî'nin Hal Tercümesi, (2020), ISBN: 978-605-9596-30-5.
 2. Yalçınkaya A. E., XX. Asırda Nebevî Ahlakın Örneği: Şeyh Ken'ân Rifâî'nin Ahlâk Anlayışı, (2019), ISBN: 978-605-82945-3-0.
 3. Yalçınkaya A. E., "Ken'ân Rifâî'nin Mesnevî Sohbetleri: Üçüncü Cilt İkinci Defter" İsimli El Yazmasının Tahlili ve Öne Çıkan Şerh Hususiyetleri, (2017), ISBN: 978-605-9901-35-2.

8. Projects

 1. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 2. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., TONAGA Y., AKAHORI M., SUZUKI M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 3. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 4. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 5. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :03.10.2024),
 6. ERHAN E., YALÇINKAYA A. E., YENİTERZİ E., Zülfikar F. C. G., GÜLDÜTUNA H. D., AYAD O., ÖNGÖREN R., Tonaga Y., Akahori M., Suzuki M., Diğer uluslararası özel veya resmi kurum veya kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri, Comprehensive Study of Sufism: Through Metaphysics, Literature, Music and Rituals, (Researcher), (Expire date :10.03.2024),

9. Administrative Duties

 1. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Etkinlik Komisyonu (2020-Continues)
 2. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Kalite Komisyonu Üyeliği (Enstitü / Fakülte / MYO) (2018-Continues)
 3. Komisyon Üyesi / Member of Commission - Sınav Programı Hazırlama Komisyonu (2020-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Tasavvuf Edebiyatı ve Metin Tahlilleri (Master) - Group 1 3 0 37
Tasavvufi Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler (Master) - Group 1 3 0 15
Introduction to Islamic Civilization (Undergraduate) - Group 1 3 0 59
Fall Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Tez Önerisi (Doctorate) - 1 Group 3 0 1
Tasavvufi Türk Edebiyatında Zirve Şahsiyetler (Master) - Group 1 3 0 14
İslam Tarihi ve Medeniyeti (Undergraduate) - Group 1 3 0 28
Introduction to Islamic Civilization (Undergraduate) - Group 1 3 0 201
2019-2020 Spring Osmanlı Türkçesi (Master) - Group 1 3 0 16
Introduction to Islamic Civilization (Undergraduate) - Group 1 3 0 80
Fall İslam Tarihi ve Medeniyeti (Undergraduate) - Group 1 3 0 23
Introduction to Islamic Civilization (Undergraduate) - Group 1 3 0 90

Created: 20.01.2022