1. Name Surname

: Abdulhakim BEKİ

2. Date of Birth

: 20.04.1968

3. Title

: Dr. Öğr. Üyesi

Contact Information

: abdulhakim.beki@uskudar.edu.tr

4. Educational Background

Degree Department University Year
Undergraduate İlahiyat Erciyes 1991
Graduate Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Erciyes Ü. 1994
Doctorate Sosyoloii Sakarya Ü. 2008

5. Academic Titles

Degree Department University Year

6. Managed Master's and Doctoral Theses

6.1. Master's Theses

 1. Madde bağımlılığı ile mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolü (BAY-DER örneği), AZİZ MUHAMMED HÜDAİ CİNGÖZ, 2018.
 2. KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇOCUK EVLERİ MODELİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE MUTLU YUVA DERNEĞİ ÖRNEĞİ, ABDURRAHMAN BAKILCI, 2019.
 3. Öğretmenlerin koruma altındaki çocuklara yönelik algıları ve çocukların akademik başarılarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi, Levent Kazak, 2019.
 4. SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ALAN AİLELERDE YOKSULLUK OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, SIDIKA BÜLBÜL, 2019.
 5. SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE TAZİYE KÜLTÜRÜNÜN YAS SÜRECİNE ETKİSİ, MUHAMMED ZORLU, 2019.
 6. SPSYAL HİZMET MERKEZLERİNDE VERİLEN HİZMETLERİN SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ "ÜMRANİYE SOSYAL HİZMET MERKEZİ ÖRNEĞİ", SÜLEYMAN AYAN, 2019.
 7. ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI ALAN BİREYLERDE BAKIM YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, MEHMET YENER, 2019.
 8. EVDE VE KURUMDA AĞIR ENGELLİ HASTALARA BAKIM HİZMETİ VEREN BAKIM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ŞANLIURFA ÖRNEĞİ, İSMAİL SANSARKAN, 2019.
 9. BOŞANMALARDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ ÖRNEĞİ, PINAR GÜNEŞ, 2019.
 10. BOŞANMA SÜRECİNDEKİ BİREYLERİN SOSYAL DESTEK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI (İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ ÖRNEĞİ), ÖMER FARUK SİMEK, 2019.
 11. EŞİ CEZAEVİNDE OLAN KADINLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR BAĞLAMINDA SOSYAL HİZMET ALGISI, GÜLŞAH ECE PAYZA, 2019.
 12. ALT SOSYO-EKONOMİK DÜZEYE SAHİP KADINLARIN YOKSULLUKLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ VE YAŞAM MÜCADELESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, RUKİYE AKALİN, 2019.
 13. SOSYAL HİZMET VE BAZI SOSYAL BİLİM ALANLARINDA MANEVİYAT ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARINKARŞILAŞTIRILMASI ANALİZİ, BÜŞRA BETÜL GÜMÜŞ, 2020.
 14. HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNDE SOSYAL HİZMET BİRİMLERİNİN ROLÜ: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ, ESİN DOĞAN, 2020.
 15. SOSYAL HİZMET UZMANLARININ SOSYAL HİZMET LİSANS EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, ÖMER FARUK CANDAL, 2021.
 16. OKUL SOSYAL HİZMETİ KAPSAMINDA SOSYAL DESTEĞİN AKADEMİK MOTİVASYONA ETKİSİ, BEKİR CENİKLİ, 2019.
 17. TÜRK EBEVEYNLERİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE BAKIŞ AÇISI, MUHAMMED HAKKI AYDOĞAN, 2020.
 18. SOSYAL MEDYA KULLANIMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, NECATİ BORAK, 2020.
 19. YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VATANDAŞLIK GELİRİ (ASGARİ GELİR), FEYYAZ KALKAN, 2020.

6.2. Doctorate Theses

 1. Yaşlı Refahına Yönelik Manevi Sosyal Hizmetler: Okmeydanı Darülaceze Örneği, Rukiye Karaköse, 2018.

7. Publications

7.1. Articles published in internationally refereed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Articles published in other internationally refereed journals

 1. , SOSYAL POLİTİKALARDA YERELİN ÖNEMİ VE GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI: BAYRAMPAŞA UYGULAMALARI, Route Educational and Social Science Journal, (2017), (), 333-355, .

7.3. Assertions presented in international scientific congresses and published in the proceedings

7.4. Published international books or chapters in a book

 1. BEKİ A., BEKİ F., BARIŞ İ., Manevi/Spıritüel Korunma, (2022), ISBN: 9786258037623.

7.5. Articles published in national refereed journals

 1. GÜMÜŞ B. B., BEKİ A., Sosyal Hizmet ve Bazı Sosyal Bilim Alanlarında Maneviyat Üzerine Yapılan Çalışmaların Karşılaştırmalı Analizi, Toplumsal Politika Dergisi, (2021), Cilt: 2(Sayı: 2), 84-108, .
 2. ABDULHAKİM B., LEVENT K., Öğretmenlerin Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Algıları ve Çocukların Akademik Başarılarıyla İlişkisinin Değerlendirilmesi, SOSYAL ÇALIŞMA DERGİSİ, (2021), 5(1), 47-54, .
 3. ABDULHAKİM B., Necati D., Sosyal Medya Bağımlılığının Lise Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi, Toplumsal Politika Dergisi, (2021), 2(1), 61-76, .

7.6. Assertions presented in national scientific congresses and published in the proceedings

 1. , , Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, (18.12.2020), Kütahya

7.7. Other publications

Books published by national publisher

 1. , GENÇLERDE DEĞİŞİM VE FARKLILAŞAN TALEPLER ÇALIŞTAYI, (2020), ISBN: 978-605-69901-1-3.
 2. , Türkiye de Sosyal Belediyecilik, (2009), ISBN: 978-605-61079-0-0.

Book chapters published by national publisher

 1. BEKİ A., KARAKÖSE R., SÜLEYMANOĞLU R., AKDOĞMUŞ C., GENÇLER İÇİN İNSAN HAKLARI, (2021), ISBN: 978-605-80572-4-1.
 2. beki a., ADALET BAKANLIĞI: ADALET ALANINDA SOSYAL HİZMETLER, (2021), ISBN: 978-625-8496-12-3.

8. Projects

 1. BEKİ A., KARAKÖSE R., SÜLEYMANOĞLU R., AKDOĞMUŞ C., Gençlik ve Spor Bakanlığı, GENÇLER İÇİN İNSAN HAKLARI, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi :01.11.2021),
 2. BEKİ A., taşçı f., Kalkınma Bakanlığı, Dezavantajlı Çocuklara Hayat Rehberi Yetiştirme, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi :31.08.2016),

9. Administrative Duties

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean - Sağlık Bilimleri Fakültesi (2019-2022)
 2. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department - Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı (2018-Continues)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-Continues)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2020-Continues)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2019-Continues)

10. Scientific Memberships

11. Awards

12. The undergraduate and graduate courses given in the last 2 years

Academic Year Semester Course name Hours Number of Students
Theoretical Application
2020-2021 Spring Sosyal Hizmetler ve Maneviyat (Master) - Group 1 3 0 37
Mezuniyet Projesi I (Yaz Okulu) (Undergraduate) - Group 1 2 2 1
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 1 3 0 83
Okul Sosyal Hizmeti (Undergraduate) - Group 1 2 2 39
Alan Uygulaması (Undergraduate) - Group 1 3 32 27
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 2 2 28
Genel Sosyoloji (Undergraduate) - Group 1 3 0 70
Yaşlılarla Sosyal Hizmet (Associate) - Group 2 2 0 66
Fall Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet (Master) - Group 1 3 0 31
Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme ve Gözlem (Undergraduate) - Group 1 2 2 82
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 1 2 2 44
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 1 3 0 93
Maneviyat ve Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 1 2 2 41
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 2 2 25
Sosyal Hizmet Literatür Okumaları IV (Undergraduate) - Group 1 2 2 23
2019-2020 Spring Sosyal Refah Politikaları ve Sosyal Hizmetler (Master) - Group 1 3 0 42
Sosyal Hizmetler ve Maneviyat (Master) - Group 1 3 0 40
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 1 3 0 100
Aile ve Çocuklarda Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 1 2 0 90
Okul Sosyal Hizmeti (Undergraduate) - Group 1 2 2 42
Sosyal Sorunlar (Undergraduate) - Group 1 3 0 68
Alan Uygulaması (Undergraduate) - Group 1 3 32 28
Mezuniyet Projesi II (Undergraduate) - Group 1 2 2 35
Genel Sosyoloji (Undergraduate) - Group 1 3 0 92
Sağlık Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 1 2 0 77
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu (Associate) - Group 1 2 0 25
Yaşlılarla Sosyal Hizmet (Associate) - Group 2 2 0 110
Fall Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmetler (Master) - Group 2 3 0 15
Sağlık Sosyolojisi (Undergraduate) - Group 2 2 0 200
Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme ve Gözlem (Undergraduate) - Group 1 2 2 90
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 1 2 2 34
İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Undergraduate) - Group 2 3 0 89
Mezuniyet Projesi I (Undergraduate) - Group 1 2 2 20

Created: 07.07.2022