1. Adı Soyadı

: Abdulhakim BEKİ

2. Doğum Tarihi

: 20.04.1968

3. Unvanı

: Dr. Öğr. Üyesi

İletişim Bilgileri

: abdulhakim.beki@uskudar.edu.tr

4. Öğrenim Durumu

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans İlahiyat Erciyes 1991
Yüksek Lisans Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı Erciyes Ü. 1994
Doktora Sosyoloii Sakarya Ü. 2008

5. Akademik Unvanlar

Derece Alan Üniversite Yıl

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 1. Madde bağımlılığı ile mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolü (BAY-DER örneği), AZİZ MUHAMMED HÜDAİ CİNGÖZ, 2018.
 2. KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇOCUK EVLERİ MODELİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE MUTLU YUVA DERNEĞİ ÖRNEĞİ, ABDURRAHMAN BAKILCI, 2019.
 3. Öğretmenlerin koruma altındaki çocuklara yönelik algıları ve çocukların akademik başarılarıyla ilişkisinin değerlendirilmesi, Levent Kazak, 2019.
 4. SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ALAN AİLELERDE YOKSULLUK OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, SIDIKA BÜLBÜL, 2019.
 5. SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE TAZİYE KÜLTÜRÜNÜN YAS SÜRECİNE ETKİSİ, MUHAMMED ZORLU, 2019.
 6. SPSYAL HİZMET MERKEZLERİNDE VERİLEN HİZMETLERİN SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ BAKIŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ "ÜMRANİYE SOSYAL HİZMET MERKEZİ ÖRNEĞİ", SÜLEYMAN AYAN, 2019.
 7. ENGELLİ EVDE BAKIM AYLIĞI ALAN BİREYLERDE BAKIM YÜKÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, MEHMET YENER, 2019.
 8. EVDE VE KURUMDA AĞIR ENGELLİ HASTALARA BAKIM HİZMETİ VEREN BAKIM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ŞANLIURFA ÖRNEĞİ, İSMAİL SANSARKAN, 2019.
 9. BOŞANMALARDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ ÖRNEĞİ, PINAR GÜNEŞ, 2019.
 10. BOŞANMA SÜRECİNDEKİ BİREYLERİN SOSYAL DESTEK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI (İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ ÖRNEĞİ), ÖMER FARUK SİMEK, 2019.
 11. EŞİ CEZAEVİNDE OLAN KADINLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR BAĞLAMINDA SOSYAL HİZMET ALGISI, GÜLŞAH ECE PAYZA, 2019.
 12. ALT SOSYO-EKONOMİK DÜZEYE SAHİP KADINLARIN YOKSULLUKLA BAŞ ETME STRATEJİLERİ VE YAŞAM MÜCADELESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, RUKİYE AKALİN, 2019.
 13. SOSYAL HİZMET VE BAZI SOSYAL BİLİM ALANLARINDA MANEVİYAT ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARINKARŞILAŞTIRILMASI ANALİZİ, BÜŞRA BETÜL GÜMÜŞ, 2020.
 14. HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNDE SOSYAL HİZMET BİRİMLERİNİN ROLÜ: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ, ESİN DOĞAN, 2020.
 15. SOSYAL HİZMET UZMANLARININ SOSYAL HİZMET LİSANS EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ, ÖMER FARUK CANDAL, 2021.
 16. OKUL SOSYAL HİZMETİ KAPSAMINDA SOSYAL DESTEĞİN AKADEMİK MOTİVASYONA ETKİSİ, BEKİR CENİKLİ, 2019.
 17. TÜRK EBEVEYNLERİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE BAKIŞ AÇISI, MUHAMMED HAKKI AYDOĞAN, 2020.
 18. SOSYAL MEDYA KULLANIMININ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, NECATİ BORAK, 2020.
 19. YOKSULLUKLA MÜCADELEDE VATANDAŞLIK GELİRİ (ASGARİ GELİR), FEYYAZ KALKAN, 2020.

6.2. Doktora Tezleri

 1. Yaşlı Refahına Yönelik Manevi Sosyal Hizmetler: Okmeydanı Darülaceze Örneği, Rukiye Karaköse, 2018.

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. , SOSYAL POLİTİKALARDA YERELİN ÖNEMİ VE GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI: BAYRAMPAŞA UYGULAMALARI, Route Educational and Social Science Journal, (2017), (), 333-355, .

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

7.4. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. BEKİ A., BEKİ F., BARIŞ İ., Manevi/Spıritüel Korunma, (2022), ISBN: 9786258037623.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. GÜMÜŞ B. B., BEKİ A., Sosyal Hizmet ve Bazı Sosyal Bilim Alanlarında Maneviyat Üzerine Yapılan Çalışmaların Karşılaştırmalı Analizi, Toplumsal Politika Dergisi, (2021), Cilt: 2(Sayı: 2), 84-108, .
 2. ABDULHAKİM B., LEVENT K., Öğretmenlerin Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Algıları ve Çocukların Akademik Başarılarıyla İlişkisinin Değerlendirilmesi, SOSYAL ÇALIŞMA DERGİSİ, (2021), 5(1), 47-54, .
 3. ABDULHAKİM B., Necati D., Sosyal Medya Bağımlılığının Lise Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi, Toplumsal Politika Dergisi, (2021), 2(1), 61-76, .

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. , , Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu, (18.12.2020), Kütahya

7.7. Diğer Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap

 1. , GENÇLERDE DEĞİŞİM VE FARKLILAŞAN TALEPLER ÇALIŞTAYI, (2020), ISBN: 978-605-69901-1-3.
 2. , Türkiye de Sosyal Belediyecilik, (2009), ISBN: 978-605-61079-0-0.

Ulusal yayınevi tarafından basılmış kitap bölümü

 1. BEKİ A., KARAKÖSE R., SÜLEYMANOĞLU R., AKDOĞMUŞ C., GENÇLER İÇİN İNSAN HAKLARI, (2021), ISBN: 978-605-80572-4-1.
 2. beki a., ADALET BAKANLIĞI: ADALET ALANINDA SOSYAL HİZMETLER, (2021), ISBN: 978-625-8496-12-3.

8. Projeler

 1. BEKİ A., KARAKÖSE R., SÜLEYMANOĞLU R., AKDOĞMUŞ C., Gençlik ve Spor Bakanlığı, GENÇLER İÇİN İNSAN HAKLARI, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi :01.11.2021),
 2. BEKİ A., taşçı f., Kalkınma Bakanlığı, Dezavantajlı Çocuklara Hayat Rehberi Yetiştirme, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi :31.08.2016),

9. İdari Görevler

 1. Dekan Yardımcısı / Vice Dean - Sağlık Bilimleri Fakültesi (2019-2022)
 2. Bölüm Başkan Yardımcısı / Deputy Head of Department - Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı (2018-Devam Ediyor)
 3. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2021-Devam Ediyor)
 4. Öğrenci Danışmanlığı / Student Adviser - 41-50 Öğrenci Danışmanlığı (2020-Devam Ediyor)
 5. Kurul Üyeliği / Board Member - Fakülte Kurulu Üyeliği (2019-Devam Ediyor)

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

11.Ödüller

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2020-2021 Bahar Sosyal Hizmetler ve Maneviyat (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 37
Mezuniyet Projesi I (Yaz Okulu) (Lisans) - 1 Grup 2 2 1
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet (Lisans) - 1 Grup 3 0 83
Okul Sosyal Hizmeti (Lisans) - 1 Grup 2 2 39
Alan Uygulaması (Lisans) - 1 Grup 3 32 27
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 2 2 28
Genel Sosyoloji (Lisans) - 1 Grup 3 0 70
Yaşlılarla Sosyal Hizmet (Ön Lisans) - 2 Grup 2 0 66
Güz Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 31
Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme ve Gözlem (Lisans) - 1 Grup 2 2 82
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet (Lisans) - 1 Grup 2 2 44
Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet (Lisans) - 1 Grup 3 0 93
Maneviyat ve Sosyal Hizmet (Lisans) - 1 Grup 2 2 41
Mezuniyet Projesi I (Lisans) - 1 Grup 2 2 25
Sosyal Hizmet Literatür Okumaları IV (Lisans) - 1 Grup 2 2 23
2019-2020 Bahar Sosyal Refah Politikaları ve Sosyal Hizmetler (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 42
Sosyal Hizmetler ve Maneviyat (Yüksek Lisans) - 1 Grup 3 0 40
Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet (Lisans) - 1 Grup 3 0 100
Aile ve Çocuklarda Sosyal Hizmet (Lisans) - 1 Grup 2 0 90
Okul Sosyal Hizmeti (Lisans) - 1 Grup 2 2 42
Sosyal Sorunlar (Lisans) - 1 Grup 3 0 68
Alan Uygulaması (Lisans) - 1 Grup 3 32 28
Mezuniyet Projesi II (Lisans) - 1 Grup 2 2 35
Genel Sosyoloji (Lisans) - 1 Grup 3 0 92
Sağlık Sosyolojisi (Lisans) - 1 Grup 2 0 77
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu (Ön Lisans) - 1 Grup 2 0 25
Yaşlılarla Sosyal Hizmet (Ön Lisans) - 2 Grup 2 0 110
Güz Yoksulluk, Aile ve Sosyal Hizmetler (Yüksek Lisans) - 2 Grup 3 0 15
Sağlık Sosyolojisi (Lisans) - 2 Grup 2 0 200
Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme ve Gözlem (Lisans) - 1 Grup 2 2 90
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet (Lisans) - 1 Grup 2 2 34
İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Lisans) - 2 Grup 3 0 89
Mezuniyet Projesi I (Lisans) - 1 Grup 2 2 20

Oluşturulma Tarihi: 16.05.2022