Son Kullanan Araştırmacılar (Son 5 Kayıt)
Prof. Dr. Selma DOĞAN

selma.dogan@uskudar.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk KARASAKAL

omerfaruk.karasakal@uskudar.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar

canguzel.gunerzulfikar@uskudar.edu.tr

Öğr. Gör. İDİL ARASAN DOĞAN

idil.arasandogan@uskudar.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi SELAMİ VAROL ÜLKER

selamivarol.ulker@uskudar.edu.tr